Andělský mlýn

zpět | tisk | pdf
Andělský mlýn
býv.14
Jiráskova
Soběslav
392 01
Tábor
Soběslav
49°15'11.491'' 14°43'9.727''
Mlýniště bez mlýna
Andělský či Andělovský, později nazývaný Křížkův mlýn, stával o něco výše proti proudu Andělské strouhy v místech dnešní křižovatky silnice E55 a Jiráskovy ulice v Soběslavi. Andělský mlýn původně patřil Matěji Suchému. V roce 1885 sňatkem přešel na Františka Nováka. Mlýn koupil po té, co v roce 1923 vyhořel, Ferdinand Süssner majitel továrny na výrobu hedvábného zboží postavené na místě bývalého Suchého mlýna. Mlýn nebyl obnoven. Bylo využito vodní právo a na území mlýna postavena Süssnerova vila.
Jižně od náměstí Republiky v Soběslavi.
Dírenský potok
--
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Středověk - do nástupu Habsburků na český trůn (1526)

Osudy tohoto mlýna šly souběžně s dějinami vedlejšího mlýna Suchého. Patřil původně Matěji Suchému, mlynáři, jenž jej r. 1500 prodal Janu Pražákovi. Prodejní cena byla 430 kop.

Novověk A - do bitvy na Bílé Hoře (1526 - 1620)

R. 1566 Jan Pražák prodal mlýn Šímovi z Dráchova za 390 kop, ale již za tři roky 1569, "poněvadž ještě Matějovi Suchému mlynáři na tom mlýně vázla velká summa peněz", Matěj se jej opět ujal a r. 1570 jej postoupil svému zeti Benešovi Andělovi.

"R. 1571 v sobotu po památce Jana Husi (10. července) Šíma z Dráchova koupil od Smetánkové jezírko za 4 kopy, kterémužto trhu pan Ondřej Smetánka, úředník panství Helfenburského místa nedal, a ten díl s tou stodolou a jezírkem prodal Janu Maškovi a Šíma, podle prodeje toho mlýna, na němž nyní byl Anděl měl Andělovi to jezírko vysvoboditi. Proto Šíma, maje na mlýně Andělově 84 kopy dal je panu Janu Maškovi za 30 kop hotových peněz; to jezírko i co se tím rybníčkem zatopilo Anděl i budoucí na tom mlýně mají bez překážky míti v užíváni a těch 84 kop. Beneš Anděl Janu Maškovi má skládati po veruncích."

"R. 1571 prodal ještě Jan Mašků ke mlýnu Anděla mlynáře stodolu vedle stínadel až do té stoky, která jde Solinským rybníkem, za 34 kopy.
Na mlýně měla spravedlnost po svém otci Matěji Suchém, mlynáři jeho dcera a švagrová Andělova Mandelina, která tu spravedlnost témuž Andělovi prodala za 20 kop."

Roku 1580 byl Beneš Anděl již mrtev.

R. 1592 vdova Markéta po Benešovi Andělovi a sirotci prodali mlýn otčímu svému Vítovi Mráčkovi za 410 kop. Ten držel mlýn až do své smrti roku 1612. Mlýn byl byl poté prodán Jakubovi Milotovi za 500 kop

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Vítovi Mráčkovi i Jakubu Milotovi se dále říkalo všeobecně Anděl.

Jakub Anděl měl syna Bartoloměje, jemuž r. 1666 prodal za 300 kop mlýn.

Po smrti Bartoloměje Anděla 1698 mlýn připadl Mikulášovi. Ten hospodařil na mlýně až do své smrti 1729. Podle jeho závěti z 28. května 1729 zůstala na mlýně "plnomocnou hospodyní" manželka Mandelina a syn Honza, který dlouhý čas rodiče živil svou prací, měl po smrti matky dostat mlýn.

Po smrti Jana Anděla 1763 ujal se mlýna syn Prokop Anděl, "jenž postoupil jej frejmarkem Janu Kalivodovi".

Jan Kalivoda zemřel 1795 a mlýn ve veřejné dražbě koupil Václav Kučera, mlynář z Tábora, za 4455 zl.

Již po roce 1796 koupil mlýn od Kučery syn Šimona Sucharky, mlynáře z Kutné Hory, Jiřík, a po něm v pěti letech se zde vystřídali 1801 Tomáš Laněk, 1802 Antonín Miska, který prodal mlýn Václavu Karáskovi, mlynáři ze Suchdolem.

Již r. 1806 koupil mlýn Matěj Křížek, bývalý mlynář hamerský - jeho syn Josef Křížek mlýn r. 1815 prodal Josefu Steinochrovi.

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

Andělovský mlýn byl v majetku rodiny Steinochrů až do r. 1885, kdy sňatkem Anny Steinochrové přešel na Františka Nováka; ti jej vlastnili až do vyhoření.

Spáleniště zakoupil pan Ferd. Süsser a mlýn již neobnovil.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Suchý, Pražák, Anděl, Křížek, Steinocher, Novák

Historie mlýna také obsahuje:

Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1923 - mlýn vyhořel a nebyl již obnoven

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
neexistuje
venkovský
potok
--
  --
  --
  --
  • drobné sakrální památky
   • zcela bez technologie aj.
   --
   Žádný prvek není vyplněn
   --
    --
    • jez
    • náhon
    • vantroky
    • rybník
    • lednice
    --
    bez dochovaného vodního motoruVýrobce:
    Žádný motor není vyplněn

     Literatura / Internet

     Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
     Vodní mlýny v Čechách V Josef Klempera Praha 2002 5.3.2016 Str.133
     Pohledy soběslavské Petr Lintner Soběslav 2010 5.3.2016 Str. 54
     Suchý a Andělský mlýn v Soběslavi Jan Lintner Jihočeský sborník historický roč. 6 1933 http://www.antikvariatcz.com/files/jan… s. 22-26

     Prameny

     Seznam je prázdný ...


     Historické mapy     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo


     Hlavní autor
     pepino 2016-03-05 16:52:46
     Spoluautoři
     Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-03-06 20:36:22
     pkhistory (Petr Kozel) 2017-01-17 19:31:46