Alínkov

zpět | tisk | pdf
Alínkov
65
--
Horní Kounice
671 40
Znojmo
Horní Kounice
49°2'12.721'' 16°11'17.880''
Mlýniště bez mlýna
Velký neudržovaný vrchnostenský dvůr stojí na pravém břehu Rokytné na místě středověkého mlýna uváděného ve 13. století v souvislosti s nedalekými Čermákovicemi.
Objekt je v soukromém vlastnictví.

Mlýn zbořen již před rokem 1953. (RŠ)
Samota, za silničkou několik domků
Rokytná
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Středověk - do nástupu Habsburků na český trůn (1526)

1270 – uváděn mlýn v první zmínce o nedalekých Čermákovicích (přes Alinkov vedla vozová cesta do Horních Dubňan a Tulešic)

Novověk A - do bitvy na Bílé Hoře (1526 - 1620)

2. polovina 16. století – na řece Rokytné novokřtěnci dostali do užívání starý mlýn, ve kterém žili a hospodařili (tzv. haushaben = habáni)

1562 – spolu s Čermákovicemi se Alinkov stává součástí panství Tulešice

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

17. prosince 1620 – dvůr přepaden císařským vojskem, obyvatelé zmasakrováni

1622 – císař Ferdinand II. a kardinál Ditrichštejn nařídili habánům, aby z Čech i Moravy odešli a prázdnou budovu mlýna získali do svého majetku hrabata z Náchoda
1660 – místo mlýna stojí vrchnostenský dvůr, který podle pověstí vznikl pro jakousi Alenku, a tím získal jméno Alinkov. Pravděpodobněji však byl název odvozen od německého Allein-hof, tedy „dvůr stojící o samotě“.

18.–19. století – ve vlastnictví Alinkova se střídá několik šlechtických rodů: Cavriani, Haugvicové, Daunové.

Na mapě II. vojenského mapování je objekt uveden jako mlýn

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

přelom 19. a 20. století – Alinkov se stává majetkem velkostatkáře Roberta Goldschmidta
počátek 20. století – po Goldschmidtově krachu získala Alinkov Moravská agrární banka.

Znárodňování, život mlynářů v průběhu komunistického režimu (1949-1989)

1948 – Alinkov je znárodněn a přeměněn v JZD

Vývoj po roce 1989

konec 20. století – dvůr Alinkov je navrácen polistopadovými restitucemi posledním soukromým majitelům
počátek 21. století – dvůr Alinkov je využíván k soukromým obytným i hospodářským účelům vlastníků a chátrá

Mlýn je vyobrazen na:

II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
neexistuje
vrchnostenský
malá řeka
--
  zděná
  přízemní
  Mlýn již v roce 1953 v rozvalinách. (RŠ)
    • zcela bez technologie aj.
    --
    Žádný prvek není vyplněn
    --
     --
     • náhon
     patrně náhon
     bez dochovaného vodního motoruVýrobce:
     Žádný motor není vyplněn

      Literatura / Internet

      Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
      Dvůr Alínkov Internet 0 28.4.2016 http://www.hrady.cz/?OID=8611

      Prameny

      Seznam je prázdný ...


      Historické mapy
      Současné fotografie - exteriér
      Hlavní autor
      Helena Špůrová 2016-04-28 17:21:43
      Spoluautoři
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-05-01 22:05:16