Ambrožův mlýn

zpět | tisk | pdf
Ambrožův mlýn
66
--
Purkarec
373 43
České Budějovice
Purkarec
49°8'5.100'' 14°27'6.671''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn z 2. pol. 19. stol. zanikl v roce 1990 po napuštění Hněvkovické přehrady.
--
Rachačka
--
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

1900 - mlynář Antonín Ambrož (nar. 1839 v Purkarci).

1910 - mlynář Jan Ambrož (nar. 1887 v Purkarci).

První republika (1919-1938)

1921 - Josef Ambrož (nar. 1880 v Purkarci) živí se polním hospodářstvím, pouze jako vedlejší živnost se uvádí mlynářství.

1930 - Josef Ambrož, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 80 l/s, spád vody 585 cm.

Vývoj po roce 1989

Mlýn zanikl v roce 1990 po napuštění Hněvkovické přehrady.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Ambrož

Historie mlýna také obsahuje:

Mimořádná historická událost (ve mlýně přespal T. G. Masaryk apod.)

Před napuštěním Hněvkovické přehrady při archeologickém výzkumu byly jen několik desítek metrů severně od mlýna v mírném svahu nalezeny slovanské polozemnice ze 7. století. Jedná se o nejstarší zjištěné slovanské osídlení v jižních Čechách.

Mlýn je vyobrazen na:

III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
neexistuje
venkovský
--
--
  --
  --
  --
    • zcela bez technologie aj.
    --
    Žádný prvek není vyplněn
    --
     --
      Malá vodní nádrž na potoce Rachačka. Mlýn hned pod hrází.
      bez dochovaného vodního motoruVýrobce: U mlýna bývalo vodní kolo na svrchní vodu průtok 80 l/s, spád vody 585 cm
      Žádný motor není vyplněn

       Literatura / Internet

       Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
       Seznam a mapa vodních děl republiky Československé Ministerstvo financí 1932 České Budějovic, str. 38
       Jižní Čechy v raném středověku Michal Lutovský Praha 2011

       Prameny

       Místo uložení Název fondu Název archiválie Karton Inventární číslo, signature
       SOkA České Budějovice Okresní úřad České Budějovice I Sčítání lidu 1900 fascikl 110 2734
       SOkA České Budějovice Okresní úřad České Budějovice I Sčítání lidu 1910 fascikl 194 2853
       SOkA České Budějovice Okresní úřad České Budějovice I Sčítání lidu 1921 fascikl 286 2980

       Historické mapy
       Hlavní autor
       Jan Ciglbauer 2016-06-25 19:48:42
       Spoluautoři
       Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-06-27 14:10:33