Andršův mlýn

zpět | tisk | pdf
Andršův mlýn
27
--
Kounov
517 92
Rychnov nad Kněžnou
Kounov u Dobrušky
50°18'13.831'' 16°15'32.306''
Mlýniště bez mlýna
Poměrně novější mlýn, vybudovaný kol. r. 1800, po celou dobu v držení rodu Andršů. Voda vedena přes 600 m dlouhým náhonem (navíc pomocí vantrok překonávajícím terénní prohlubeň) od mlýna čp. 1 v Nedvězí, čímž bylo dosaženo extrémního spádu. (Smysl tohoto nákladného opatření mi uniká, jelikož Zlatý potok zde má dostatečný stabilní průtok a všechny mlýny v sousedství vystačily s mnohem menším spádem.) 1929 vyhořel, 1934 nahrazen tkalcovnou.
750 m od centra obce Kounova
Dědina
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

Kolem r. 1800 založen.

První republika (1919-1938)

1929 ukončeno mletí, zřízena zde tkalcovna o 2, později 4 stavech.

1934 mlýn vyhořel a vystavěna zde nová tkalcovna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Andrš

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

Andrš

František Andrš

1929 František Andrš ml.

Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

28. března 1934 mlýn vyhořel do základů.

Pověst

1) Podle pověsti mlýn založil na konci 30. leté války švédský zběh jménem Andreas, který se v Kounově usadil a oženil s dcerou ze statku. Časem tak zbohatl, že svým čtyřem synům mohl odkázat čtyři statky - čp. 27, 28, 29 a 52. (Ve skutečnosti mlýn zdaleka tak starý není.)

2) V 19. století pobýval v mlýně krajánek s krásnou mladou ženou, která mu však byla nevěrná. Žena se záhadně ztratila a po čase i krajánek zmizel ve světě a později při opravách nalezli ženskou kostru s dlouhými vlasy.

3) Předposlední majitel František Andrš se večer v hospodě vsadil s místním truhlářem, že mu do 7 hodin do rána dodá do mlýna hotovou a nalakovanou rakev. Sázku prohrál, truhlář rakev před svítáním donesl a tato až do požáru děsila návštěvníky mlýna.

Mlýn je vyobrazen na:

II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
neexistuje
venkovský
potok
--
 • klasicismus do roku 1850
roubená+zděná
přízemní
--
 • pavlač, balkón
 • dveře
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • zcela bez technologie aj.
--
Žádný prvek není vyplněn
--
  Při mlýně bývala pekárna
  • náhon
  600 m dlouhý náhon od mlýna v Nedvězí čp. 1, překonávající pomocí vantrok terénní depresi, dnes v závěru vybetonovaný.
  bez dochovaného vodního motoruVýrobce: Vzhledem k extrémnímu spádu mělo značně velký průměr.
  Žádný motor není vyplněn
  • vodní kolo
  • turbína

  Literatura / Internet

  Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
  Kronika mlýnů na Zlatém potoku I. Josef Hejzlar 1962 rkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou s. 167 - 171
  Staré mlýny v Orlických horách Jaromír Maisner 1962 rkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou s. 41 - 44
  Malé mechanické tkalcovny v povodí Zlatého potoka v Orlických horách Tereza Pavlíčková Dobré 2009 s. 42

  Prameny

  Seznam je prázdný ...


  Historické mapy

  Obrazy
  Historické fotografie a pohlednice
  Současné fotografie - exteriér  Současné fotografie - vodní dílo


  Hlavní autor
  doxa 2016-07-13 14:12:14
  Spoluautoři
  Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-07-13 21:50:45