Andrejsův mlýn

zpět | tisk | pdf
Andrejsův mlýn
60
--
Val
518 01
Rychnov nad Kněžnou
Val u Dobrušky
50°18'8.897'' 16°10'57.247''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Velmi pěkný roubený mlýn v malebném Valském údolí, po 30.leté válce se zde scházeli pronásledování nekatolíci. Naposledy v rodu Andrejsů, dnes slouží rekreaci.
V údolí 1,3 km od centra obce Valu
Bačetínský potok
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

1651 majitel Jíra Arnošt

1728 mlynář Jan Hrubý udán P. Františkem Mateřovským a vyslýchán v Dobrušce, že vede řeči proti odpustkům a náboženským poutím (Pán Bůh je přece všude, ti blázni Němci ho hledají na pouti daleko od domova). Jeho žena Anna učinila rozsáhlé vyznání, že její otec Fišer, mlynář hlucký (ve skutečnosti na dnešním Poláčkově mlýně v Šedivinách) u sebe míval 2x ročně evangelického predikanta, který podobojí vysluhoval sousedům. Později ale vyznání odvolala.

po 1780 rod Andrejsů.

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

Majitelé se však více věnovali polnímu hospodářství a skoupili v okolí řadu pozemků (přes 20 korců, 3 1/2 korce v Křovicích, 6 v Provozi, 5 ve Valu a 7 ve stráni za mlýnem).

1904 mlýn pro sešlost zastaven 

První republika (1919-1938)

V mlýně byla hospoda, děly se zde však nepřístojnosti (hlavně se hrály hazardní hry). takže musela být policejně uzavřena.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Arnošt, Hrubý, Andrejs

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1651 Jíra Arnošt

1728 Jan Hrubý

rod Andrejsů

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
dochován bez větších přestaveb
venkovský
potok
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
 • klasicismus do roku 1850
roubená+zděná
jednopatrový
Lidová roubená architektura, typ velkého patrového statku. Došková střecha nahrazena 1940 pálenou.
 • lomenice, hrázděný štít
 • pavlač, balkón
  • existující torzo obyčejného složení
  Vantroky i mlýnské kolo odstraněny, údajně se zde má nacházela moučnice a kameny.
  Žádný prvek není vyplněn
  --
   --
   • náhon
   --
   bez dochovaného vodního motoruVýrobce:
   Žádný motor není vyplněn

    Literatura / Internet

    Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
    Staré mlýny v Orlických horách Jaromír Maisner 1962 rkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou s. 126 - 127
    Kronika mlýnů na Zlatém potoku II. Josef Hejzlar 1962 rkp. SOkA Rychnov nad Kněžnou s. 317 - 319

    Prameny

    Seznam je prázdný ...


    Historické mapy


    Obrazy


    Současné fotografie - exteriér
    Hlavní autor
    doxa 2016-07-14 17:08:33
    Spoluautoři
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-07-14 22:00:21