Loutkovský mlýn

zpět | tisk | pdf
Loutkovský mlýn
166
Loutkov
Hořepník
394 21
Pelhřimov
Hořepník
49°30'52.740'' 15°7'0.724''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Budova mlýna v Loutkově, místní části Hořepníka na Pelhřimovsku, svítí novotou po nedávné opravě. Z dochovalých matrik víme, že mlýn zde stál již koncem 17. století. O jeho technologickém zařízení vypovídají dokumenty uložené v SOkA v Pelhřimově až z roku 1902. Mlýn mlel i za 2. světové války. Další písemné informace se nepodařilo objevit.
Ve východní části obce.
Trnava
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

V roce 1902 předkládá mlynář Jonáš c.k. okresnímu hejtmanství v Pelhřimově prvotní informace pro Vodní knihu.

Protektorát Čechy a Morava, včetně poválečného vývoje (1939-1949)

Vodoprávní výměr ze 6. září 1943 popisuje stav mlýna a povoluje provozování mlýna a pily majitelům mlýna Františku a Emě Žahourkovým.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Dymburk, Dvořák, Zikeš, Cikhart, Jonáš, Žahourek

Historie mlýna také obsahuje:

Přepis z pramenů: inventář, nájemní či kupní smlouva, výpisy z matrik aj.

Výpisy pro mlýn Loutkov (čp.108 a 4), Hořepník čp.166

 

Částečný výpisy z matrik fary Hořepník

 

Jan Dymburk mlynář z Loutky a Kateřina

*4.12.1698 Jan

Josef Dvořák mlynář a Kateřina z Loutkovského mlýna

*16.2.1757 Václav

Josef ? mlynář a Alžběta

*26.10.1771 Antonín(přiděleno číslo popisné Loutkov čp.108)

*22.1.1774 Kateřina

*14.3.1776 Josefa

*30.1.1778 Josef

Jiří Zikeš mlynář a Marie Magdalena, svobodní

*10.11.1778 Barbora

*25.10.1780 Anna

*12.10.1781 František

*20.9.1782 Marie

*17.8.1784 František

František Zikeš mlynář a Marie

*10.6.1787 Josef

*20.9.1788 Petr

Josef Novotný mlynář z Loutkova čp.4

a Barbora roz. Vlasáková

*31.7.1829 Marie Anna

František Cikhart(Cykhard) mistr mlynářský a držitel mlýna Loutkovského, syn Josefa Cykharda mlynáře ze Vřesců čp.9

a Eleonora roz. Paurová dcera mlynáře z Postupic čp.1, poddaný k Loutkovu

*5.2.1845 Marie Anna

*22.7.1847 Anna Marie +

*9.4.1850 Wilhelmina

*25.9.1852 Eleonora

+18.7.1857 mrtvě narozené dítě

*20.3.1859 Anna Antonie

František Jonáš mistr mlynářský, syn mlynáře z Č.Řečice

a Eleonora Cikhartová roz. Paurová

*8.10.1884 Miloslav

*5.1.1887 František +17.11.1892

*2.7.1889 Kamila oo21.12.1918 Josef Blábolil

 

 

Miloslav Jonáš

 

František Žahourek

 

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
Ortofoto mapa (1947 – 59)
částečně adaptován
venkovský
malá řeka
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  zděná
  jednopatrový
  --
    • zcela bez technologie aj.
    Stav technologie není znám.
    V roce 1902 měl mlým 4 vodní kola:
    I. pohánělo český kámen, francouzský kámen a stolici válců s příslušenstvím;
    II. pohánělo žitnou stolici, francouzský kámen, šrotovku, porculánku a špičák;
    III. pohánělo 4 stoupy, krupník, hospodářské stroje (mlátičku a řezačku), šindelku a vodní pumpu;
    IV. pohánělo pilu a sámovku
    Žádný prvek není vyplněn
    V roce 1943 je ve výměru uváděno, že první dvě kola pohání mlýnské stroje, třetí hospodářské stroje a čtvrté pilu. První kolo mělo průměr 3m, světlou šířku korečků 1,85m. Druhé průměr 3m a světlou šířku 1,5m. Třetí průměr 2,9m a šířku 1,35m a čvrté 2,7m a šířku 1,45m,
    • pila
    • stoupa
    • krupník
    • pohon zemědělských strojů
    --
    • jez
    • náhon
    • jalový žlab
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    Voda přicházela ke mlýnu náhonem od jezu na Trnavě. Náhon ústil do nádržky před mlýnem. Stavítko pouštělo vodu do dřevěného žlabu, který měl stavítka pro jednotlivá kola I až III. Na mlýnské kolo pro pilu šla voda z nádržky zvlášť.
    Žádný motor není vyplněn
    Žádný motor není vyplněn

     Literatura / Internet

     Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
     Matriky fary Hořepník 0 10.1.2017 https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0…

     Prameny

     Místo uložení Název fondu Název archiválie Karton Inventární číslo, signature
     SOkA Pelhřimov OÚ Pelhřimov Listiny Hořepník-Loutkov čp.166 356 919


     Historické mapy     Současné fotografie - exteriér     Současné fotografie - vodní dílo


     Současné fotografie - technologické vybavení


     Hlavní autor
     pepino 2017-01-10 18:42:14
     Spoluautoři
     Rudolf (Rudolf Šimek) 2017-01-10 20:50:03