Maňkův mlýn

zpět | tisk | pdf
Maňkův mlýn
25
--
Osová Bítýška
594 53
Žďár nad Sázavou
Osová Bítýška
49°19'3.399'' 16°10'23.357''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn připomínaný v pramenech již v 16. století je v současnosti bez mlýnského kola a viditelného náhonu.
Mlýn se nachází 1,1 km jižně od středu obce.
Bítýška
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk A - do bitvy na Bílé Hoře (1526 - 1620)

1584 - Mlýn dle starých pramenů nazývaný "Neberovský", až později přijat název "Maňkův."

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Nebera, Pekař, Liška

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

1584 od Jíry Nebery zakoupil mlýn za 240 zl. Mates mlynář

1593 prodal Mates mlýn Janovi Pekařovi za 270 zl., Mates si zde však pro sebe zajistil výminek

1616 Jan zvaný Pekárek prodal mlýn svému synovi Beneši Pekárkovi, který 1620 neplatil vejrunky (roční splátky), 1621-1623 dostal kvůli válkám odklad

1624 byl mlýn pustý

1835 patřil mlýn o dvou složeních rodu Liškově

Mlýn je vyobrazen na:

II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
částečně adaptován
venkovský
potok
--
  --
  --
  --
     --
     Žádný prvek není vyplněn
     --
      --
       --
       Žádný motor není vyplněn
       Žádný motor není vyplněn

        Literatura / Internet

        Seznam je prázdný ...

        Prameny

        Místo uložení Název fondu Název archiválie Karton Inventární číslo, signature
        Moravský zemský archiv v Brně Velkostatek Osová (F 182) Gruntovní kniha kniha č. 71
        Hlavní autor
        Voborny 2017-01-11 10:10:11
        Spoluautoři
        Rudolf (Rudolf Šimek) 2017-01-14 16:39:32