Albrechtický mlýn

zpět | tisk | pdf
Albrechtický mlýn
72
--
Albrechtický mlýn
749 01
Opava
Lesní Albrechtice
49°49'46.837'' 17°50'3.839''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Areál mlýna přebudován na hájenku už v 19. stol. Z budov původního mlýna přežívala mlýnice až do konce 20. stol. Nyní již v rozvalinách.
--
Moravice
--
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk B – do zrušení poddanství (1620 – 1848)

16.4.1711 - první písemná zmínka -koupil jej od vrchnosti v zájmu dědiců po předchozím mlynáři Ondřej Hanke 6.3.1724 - mlýn s jedním složením prodává za 200 tolarů 1757 - již zmiňován mlýn o dvou složeních, prodán za 400 tolarů. následně během osmnácti let osmkrát prodán (asi spekulace).

Novověk C - od zrušení poddanství (1848 – 1913)

1862 jej získal budoucí významný podnikatel Karel Weisshuhn 1890 - 1891 v souvislosti s výstavbou nového jezu, vedoucího na protějším břehu vodu tunelem do 4 km dlouhého Papírenského náhonu, mlýn přestává být funkčnía Karel Weisshuhn prodává mlýn majiteli panství, knížeti Lichnovskému. Ten mlýn mění na hájenku. 

Znárodňování, život mlynářů v průběhu komunistického režimu (1949-1989)

Hájenka opuštěná ve 2. pol. 20. století chátrala. 1977 hájenka přebudována na loveckou chatu. 

Vývoj po roce 1989

V současnosti lovecká chata leží v oboře, do níž je vstup veřejnosti zakázán.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hanke, Weisshuhn, Vlček, Satke, Krčmář, Heitel, Scholaster, Popp, Biller, Herolt, Theimer

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

Wolf (vulgo Vlček) Jiří (1724 – 1757)

Satke Antonín (1757 – 1765)

Krčmář Antonín (1765 – 1770)

Heitel Antonín (1770 – 1771)

Scholaster Augustin (1771 – 1777)

Popp Josef  (1777 – 1778)

Biller Josef (1778 – 1780)

Herolt Jan (1780 – 1783)

Satke Antonín (1783 – 1806)

Satke Josef (1807 – ?)

Theimer Josef (? – ?)

podle http://mlynari.zrnkapisku.eu/lesni-albrechtice/

V r. 1836 vlastnil mlýn Johann Theimer (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

I. vojenské mapování - josefské (1764 - 68)
Císařský povinný otisk (1826 - 43)
Indikační skica (1826 - 43)
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
venkovský
malá řeka
--
  --
  --
  --
    • zcela bez technologie aj.
    --
    Žádný prvek není vyplněn
    --
     --
     • náhon
     --
     Výrobce:
     Žádný motor není vyplněn

      Literatura / Internet

      Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
      Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku, 1.díl Pavel Solnický Praha 2007
      Zrnka písku ... z dějin mlynářských rodů ve Slezsku Petra Maya Nováková 2015 6.6.2015 http://mlynari.zrnkapisku.eu/lesni…

      Prameny

      Seznam je prázdný ...

      Historické mapy


      Hlavní autor
      dedeon 2012-10-22 13:12:00
      Spoluautoři
      Rudolf (Rudolf Šimek) 2015-03-24 11:51:56
      Radomír Roup 2016-01-09 17:46:00