Chadimův mlýn

zpět | tisk | pdf
Chadimův mlýn
33
--
Horní Dubenky
588 52
Jihlava
Horní Dubenky
49°15'15.247'' 15°18'16.931''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
V původní mlýnici můžete shlédnout mlýnské stroje z roku 1926, ale i starší unikáty, mlecí kameny, kašnu s turbínou a náhon. Dozvíte se o mletí obilí, mlynářství a historii Chadimova mlýna.

Prohlídky jsou od 1. května do 31.září: ÚT – SO 10 – 16hod. (vždy v celou hodinu)
Vstupné: dospělí 30,-Kč a děti 15,-Kč
na konci obce
Hamerský potok
-
www.chadimmlyn.cz
veřejně přístupný

 

O mlýnu v těchto místech je první zmínka už v roce 1451, kdy se hovoří o "pustém mlýništi pod Dubenkama".Roku 1644 za 510 kop kupuje mlýn Matěj Chadim (od té doby je v držení rodu Chadimů).  V poválečných letech byl mlýn znárodněn a původním majitelům byl navrácen až v roce 1995. Vzhled mlýna se postupem času měnil a poslední velká přestavba proběhla po požáru v roce 1926, kdy mlýn obnovuje Bedřich Chadim (zařízení mlýna je z této doby). Původní pohon mlýna a pily, pomocí dvou vodních kol byl s vývojem technického pokroku nahrazen Francisovou turbínou. Ani ta však neměla dostatečný výkon, a proto byla přikoupena ještě lokomobila, která spalovala odpad z pily. A konečně pohon mlýna a pily zajišťoval elektromotor, od kterého převod hnací síly k jednotlivým strojům zajišťovaly hřídele (tzv. transmise) a ploché kožené řemeny. V roce 2004 Martin Chadim zřizuje mlynářské muzeum v původní mlýnici.

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Chadim
částečně adaptován
venkovský
potok
mlýnice a dům samostatné budovy
 • historizující
zděná
vícepodlažní
--
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • střešní nástavba
 • vyskladňovací otvor
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • existující obyčejné složení
 • existující umělecké složení
Ve mlýně je dochované kompletní umělecké složení a také v rámci expozice muzea uvidíte složení české
Výrobce: Jos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)Téměř celá technologická linka je od Prokpů, vyjimkou je šrotovník RUK od Union České Budějovice a turbína původně z Blanska
Výrobce: Union a. s., České Budějovicešrotovník
--
 • pila
 • pekárna
 • výroba elektrické energie
--
 • stavidlo
 • náhon
 • normální znamení
 • rybník
 • odtokový kanál
 • turbínová kašna
--
turbína FrancisovaVýrobce: ČKD – Českomoravská Kolben Daněk, BlanskoV r. 1930 zde byla dvojitá Francisova turbína, průtok 0,26 m3/s, spád 5,5 m, výkon 15 k.
bez dochovaného pomocného motoruVýrobce:
 • turbína
 • transmise, řemenice, převody
 • kamenné složení
 • válcová stolice
  Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni - Počet: 1
  Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni - Počet: 2
 • loupačka - průchodová
 • koukolník - válcový
 • magnet - pevný
 • aspiratér, tarár
 • vysévač hranolový
 • vysévač rovinný - dvouskříňový - Počet: 1
 • reforma - Počet: 1
 • cyklon, centriklon
 • míchačka - válcová
 • výtahy a dopravníky
  šnekový dopravník
  kapsový výtah
 • váha
 • generátor, dynamo
 • elektrické rozvaděče a desky
 • šrotovník

Literatura / Internet

Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
Seznam a mapa vodních děl republiky československé Ministersto financí 1932

Prameny

Seznam je prázdný ...Historické mapyPlány - stavební a konstrukčníObrazy


Historické fotografie a pohledniceSoučasné fotografie - exteriér

Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

Současné fotografie - interiérSoučasné fotografie - vodní dílo
Současné fotografie - technologické vybavení


OstatníHlavní autor
Martin Chadim (Martin Chadim)2012-05-24 19:00:08
Majitel
Martin Chadim (Martin Chadim)
Spoluautoři
REAPERXCX 2016-12-02 14:57:11
Radomír Roup 2016-12-02 14:57:11
Radim Urbánek 2016-12-02 14:57:11
Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-12-02 14:57:11