Porčův mlýn

zpět | tisk | pdf
Porčův mlýn
25
--
Býkovice
679 71
Blansko
Býkovice
49°25'42.424'' 16°31'58.208''
Mlýn s vodním kolem, který mele
Historická památka, kterou se podařilo zrekonstruovat a otevřít veřejnosti.
Na západním okraji obce
Býkovka
--
http://porcuvmlyn.cz
veřejně přístupný

V roce 1825 vlastnil mlýn Franz Horák.

V roce 1930 vlastnil mlýn František Porč.

 První zmínka o Porčově mlýně je při dělení majetku po Benešovi Černohorském z Boskovic mezi syny Dobeše, Jana, Tasa a Jaroslava v roce 1526. Ve spisech se zmiňuje rybník v Býkovicích.

Listinou vydanou v Černé Hoře 10. dubna 1526 nejstarší Dobeš přenechal svému bratrovi a budoucímu olomouckému biskupovi Tasovi mimo jiné polovinu vsi Býkovic s tvrzí, dvorem a rybníkem „u Bejkovic“.

Druhou polovinu vsi „s půl dvorem“ obdržel dne 11. dubna téhož roku Jaroslav. V případě rybníka „u Bejkovic“ se s jistou mírou pravděpodobnosti mohlo jednat o zaniklý rybník na říčce Býkovce v sousedství mlýna čp. 25, jehož hráz je při silnici do Dlouhé Lhoty v terénu patrná dodnes. Autor dějin Černé Hory z roku 1926, Josef Pilnářek, zaznamenal, že známý renezanční kavalír Jan Šembera Černohorský z Boskovic v roce 1580 získal v Sulkově a v Dlouhé Lhotě v sousedství Býkovic usedlosti a mlýn, přináležející k bořitovské faře.

Nemůžeme však potvrdit ani vyloučit, že se jednalo o dochovaný mlýn v Býkovicích, který by tak původně patřil bořitovskému kostelu.

 

částečně adaptován
venkovský
potok
mlýnice je součástí dispozice domu
 • baroko do roku 1800
 • klasicismus do roku 1850
zděná
jednopatrový
--
 • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
 • dveře, vrata
 • okno
 • prostup pro hřídel vodního kola
 • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
 • trámový strop
 • klenba
 • krov
 • topeniště, kamna, pec
 • krbeček
 • historický mobiliář
 • existující obyčejné složení
Mlýn s dochovaným obyčejným složením včetně moučnice a moučné truhly, špičákem a krupníkem, dále s klasicistní hranicí datovanou rokem 1825, opatřenou zdobnými prvky, opakujícími se také na moučnici.
Technologické zařízení představuje nejvyspělejší fázi obyčejného mlecího složení s tvořené francouzskými kameny firmy Josefa Prokopa synové Pardubice (průměr 94,5 cm) opatřenými balanční kypřicí. Druhé složení je ve skutečnosti tzv. špičákem tvořeným pískovcovými mlecími kameny (průměr 74,5 cm). Moučnice je atypicky opatřena komínkem pro odvod páry (dále např. mlýn čp. 3 v Brodu - PB) a moučná truhla je nezvykle dvoudílná. Jedno z vysévací žejber patří k těm, která naši předkové nazývali latina, tedy opatřených dvěma síty a třídícími do tří sort.
Spičák nesloužil k vlastnímu mletí, ale zajištoval zbavení zrna špiček a fousků.
(RUr)
Žádný prvek není vyplněn
--
 • krupník
--
 • stavidlo
 • náhon
 • vantroky
 • rybník
 • lednice
--
vodní kolo na vrchní voduVýrobce: František Mikyška, KojetínV roce 1930 mělo vodní kolo hltnost 202 l/s a při spádu 3,8 m mělo výkon 6,65 HP.
Žádný motor není vyplněn
 • vodní kolo
 • turbína
 • transmise, řemenice, převody
 • mlýnská hranice - dvojnásobná
 • mlecí kámen
  pískovcový kámen
  francouzský kámen
 • kamenné složení
 • krupník (holendr)
 • násypný koš
 • moučnice
 • žejbro, žejbrovací síta
 • moučná truhla
 • elektrické rozvaděče a desky

Literatura / Internet

Název Autor Vydání Datum citace Odkaz Další upřesnění
Seznam a mapa vodních děl republiky československé Praha 1932 s. 22

Prameny

Seznam je prázdný ...


Historické mapy

Historické fotografie a pohlednice


Současné fotografie - exteriérSoučasné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků


Současné fotografie - interiér


Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

Současné fotografie - vodní díloSoučasné fotografie - technologické vybavení
Hlavní autor
porcuvmlyn 2012-05-29 09:07:32
Spoluautoři
Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-12-02 14:56:40
REAPERXCX 2016-12-02 14:56:40
Doubek Jan (Jan Doubek) 2016-12-02 14:56:40
Radim Urbánek 2016-12-02 14:56:40