mlýn Wesselsky

zpět | tisk | pdf
mlýn Wesselsky
151
--
Loučky
742 36
Nový Jičín
Loučky nad Odrou
49°41'7.993'' 17°47'53.550''
Mlýn s vodním kolem
Areál vodního mlýna je významnou technickou památkou Oderska. První zmínka o vlastnictví mlýna v Loučkách je z roku 1571.
Od roku 1762 zde po 200 let působil rod Wesselskych. Zachovaná mlýnská technologie s mlýnskými kameny z křemenců, vodním kolem z dubu a transmisí do stodoly je ojedinělá. Strojní zařízení je velmi unikátní, zachovalá sestava uměleckého složení doplněna na válcové. Mlýnský náhon o délce 3 km, který přivádí vodu na mlýnské kolo až z Jakubčovic nad Odrou, je rovněž pozoruhodným dílem. V areálu jsou také bývalé hospodářské objekty, obytné prostory a prostory pro ubytování.
--
Odra
evidováno
http://www.vodnimlyn.cz/
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novověk A - do bitvy na Bílé Hoře (1526 - 1620)

1. 5. 1570 Jan Tomáš ze Zvole a Kolštejna na Odrách odevzdává mlýn v Loučkách o 3 složeních i s rolí Pavlu Schwartzovi k dědičné držbě. Stanoví povinnost poddaných z Loučky a Jakubčovic opravovat a čistit mlýnskou strouhu, dovážet mlýnské kameny a dříví k opravě mlýna a mleti ve mlýně své obilí. Za to je mlynář povinen dávat ročně na zámek 24 šeflů dobře vymleté rži vršené oderské míry, vědro medu a 4 tolary slezské za neochování 2 prasat, a vědro medu za neochování chrta a honícho psa, od čehož je osvobozen. Také od všech jiných dávek, povinností a činží je osvobozen.
Zdroj: http://vademecum.archives.cz (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Schwartz, Wesselsky

Historie mlýna také obsahuje:

Držitelé mlýna v chronologickém sledu

Podle Indikační skici v roce 1836 vlastnil mlýn Josef Wesselsky. (RŠ)

dochován bez větších přestaveb
venkovský
malá řeka
mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
 • klasicismus do roku 1850
 • historizující
 • raná moderna do roku 1920
 • moderní 1920 – 1945
zděná
jednopatrový
--
 • kamenické prvky barokní a mladší
 • dveře, vrata
 • okno
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • schodiště
 • střešní nástavba
 • vyskladňovací otvor
 • prostup pro hřídel vodního kola
 • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
 • trámový strop
 • krov
 • dveře
 • schodiště
 • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
 • existující umělecké složení
Soupis pro vnitřní zařízení mlýna Wesselsky čp. 151 (Nový Jičín)
Projekt vypracoval David Veverka – odborný restaurátor mlýnských strojů v roce 2015

V celém mlýně je doposud zachováno velmi vzácné strojní zařízení z konce 19. století a z počátku 20. stol., mlýn se tak řadí mezi nejcennější na území ČR.

pohon:

1. vodní kolo
Dřevěná hřídel vodního kola prochází hřídelovým otvorem do mlýnice. Čepy se otáčí v dřevěných kluzných ložiskách. Hřídel je osazena litinovým věncem – palečným kolem, jehož dřevěné palce zapadají do pastorku vertikální předlohové hřídele a tvoří tak pravoúhlý převod. Na této předlohové hřídeli je velké litinové paleční kolo s čelními palci značného průměru. Je zde i třecí brzda. Na čelní paleční kolo je připojeno několik pastorků taktéž na vertikálních hřídelích. První z nich má pod pastrorkem zubovou spojku (možnost odstavení provozu) a ve spodní části je další paleční převod pravoúhlý. Roztáčí horizontální hřídel s velkou řemenicí na pohon válcové stolice. Druhý pastorek připojený na čelním palečném kole otáčí kamenným mlecím složením taktéž s možností odstavení provozu přes zubovou spojku. Třetí pastorek pak roztáčí dlouhou vertikální hřídel zvanou královskou, vedenou přes mezipodlaží do prvního patra. Zde je paleční pravoúhlý převod na horizontální transmisi uloženou na ložiskových věšácích (kluzné uložení) staršího typu. Tato transmise rozvádí řemeny potřebnou pohonnou energii na jednotlivé stroje buďto přímo, nebo přes další menší transmise v jednotlivých patrech.

2. vodní kolo
Dřevěná hřídel vodního kola procházela hřídelovým otvorem do mlýnice. Čepy se otáčely v dřevěných kluzných ložiskách. Hřídel je osazena litinovým věncem – palečným kolem, jehož dřevěné palce zapadají do pastorku vertikální předlohové hřídele a tvoří tak pravoúhlý převod. Na této předlohové hřídeli je velké litinové paleční kolo s čelními palci. Je zde i třecí brzda. Na čelní paleční kolo jsou připojeny dva pastorky taktéž na vertikálních hřídelích. První z nich má pod pastrorkem zubovou spojku (možnost odstavení provozu) a roztáčel druhé kamenné mlecí složení. Druhý za pomoci pravoúhlého převodu hnal horizontální hřídel s řemenicí, ta převáděla řemenem pohyb na předlohovou transmisi odkud byl realizován pohon dynama. Hřídel od pastorku (čelního převodu) ale pokračovala svisle dále do prvního podlaží, kde podobně jako u první královské hřídele nalezneme pravoúhlý paleční převod. Roztáčel horizontální hřídel jdoucí skrz zeď mlýnice do stodoly na pohon zemědělských strojů. První a druhý pravoúhlý převod mohl být spojen nahozením řemenu přes mezi transmisi.

Ve všech patrech je dále několik rozvodových menších transmisí k pohonu jednotlivých mlýnských strojů přes ploché kožené řemeny. Všechny transmise mají kluzné uložení starého typu.

Strojní zařízení:
V podkolí (nejspodnějším patře mlýna) kromě zmíněných soukolí spatříme paty kapsových dopravníků, moučné truhly, pytlovací lávky a dvojnásobnou mlýnskou hranici se zdobnou profilací na zhlaví.mezipodlaží:
- válcová mlecí stolice v litinové skříni s rýhovanými válci, výrobce J. Hübner a K. Opitz - Pardubice z roku 1898
- 2x kamenné mlecí složení z konce 19. stol. s regulací (lehčením) a s jeřábem na zdvih kamenů
- 2x dynamo

1. patro:
- 2x moučný hranolový vysévač řemeslné výroby z konce 19. stol.
- sítové žejbro s excentrem řemeslné výroby z konce 19. stol.
- pozůstatek štosky – tarár a excetr žejbra
- elektrorozvodná deska

2. patro:
- loupačka průchodová, kombinovaná s kartáčovacím strojem, výrobce F. Holtzhausen a Co. Teplice, počátek 20. stol.

podstřeší:
- čistící hranolový vysévač řemeslné výroby, počátek 20. stol.
- magnet
- koukolník (triér) s tzv. stokláskovým sektorem s netypickým pohonem přes čelní ozubený převod, výrobce neznámý, počátek 20. stol.
- čistící tarár, řemeslná výroba, konec 19. stol.
- hranolový předvysévač, výroba řemeslná, konec 19. stol.
- 2x odlučovač (filtr) zvaný autokap, výroba řemeslná, poč. 20. stol.

Všemi patry prochází několik řemeslně vyrobených kapsových dopravníků z konce 19., nebo počátku 20. století. Dále se zde zachoval pytlový výtah taktéž z počátku 20. století.
Výrobce: Julius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
Výrobce: mlynář, sekerník
Výrobce: F. Holtzhausen a Co., Hossen i. Sa., Teplitz-Turn i. Böh.Loupačka od německo-české firmy.
štoska a žejbro
 • pila
 • výroba elektrické energie
 • pohon zemědělských strojů
Transmise jdoucí do stodoly k pohonu zemědělských strojů je umístěna unikátně na vysokých křížových dřevěných kozlících pod stříškou. K výrobě elektrické energie sloužily dříve jedno, později dvě dynama.

Z pily se dochoval pouze unikátní setrvačník.
 • jez
 • stavidlo
 • náhon
 • vantroky
 • jalový žlab
 • odtokový kanál
 • lednice
 • most, můstek
--
vodní kolo na vrchní voduVýrobce: František Mikyška, KojetínŠirší, celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu typu korečník, jenž bylo nedávno postaveno jako nové sekerníkem Mikyškou s partou.
Žádný motor není vyplněn
 • vodní kolo
 • transmise, řemenice, převody
 • mlýnská hranice - dvojnásobná
 • mlecí kámen
  francouzský kámen - Počet: dvě složení a mnoho vyřazených
 • kamenné složení
 • násypný koš
 • žejbro, žejbrovací síta
 • moučná truhla
 • válcová stolice
  Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni - Počet: 1
 • loupačka - průchodová
 • kartáčka
 • koukolník - válcový
 • magnet - pevný
 • aspiratér, tarár
 • vysévač hranolový
  čistírenský vysévač - Počet: 1
  moučný vysévač - Počet: 2x
  předvysévač - Počet: 1
 • štoska
 • filtr
  autokap
 • výtahy a dopravníky
  šnekový dopravník
  kapsový výtah
  pytlový výtah
 • generátor, dynamo
 • elektrické rozvaděče a desky
 • jiné zařízení
 • pytlovací lávka
 • regulátor
 • zásobník, násypkaHistorické mapy

Současné fotografie - exteriér

Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků


Současné fotografie - interiérSoučasné fotografie - interiér - detaily stavebních prvkůSoučasné fotografie - vodní dílo

Současné fotografie - technologické vybavení

Hlavní autor
spendlik 2013-01-30 11:54:51
Spoluautoři
David Veverka (David Veverka) 2016-02-17 11:26:57
Rudolf (Rudolf Šimek) 2016-02-17 11:26:57
Radomír Roup 2016-02-17 11:26:57