To je jiné zrno, řekl mlynář, protože kousl do myšího bobku.
(německé přísloví)

Švarcův, Dolní, Roztocký mlýn a pila

Švarcův, Dolní, Roztocký mlýn a pila
18
Roztoky
270 23
Rakovník
Roztoky u Křivoklátu
50° 1' 53.6'', 13° 52' 3.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí o samotě nedaleko silnice z Roztok do Křivoklátu. Stojí na levém břehu Rakovnického potoka nedaleko jeho ústí do Berounky. Mlýn slouží k obytným účelům.
Samota
Rakovnický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1460 Tomek připomínán jako králem jmenovaný přísežný mlynář

1475 král Vladislav II. Jagelonský povolil Tomkovi (Tomanovi) zákup dvou potočních mlýnů. 

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1531 mlýn zničila povodeň, pustinu koupil mlynář Jan, pozdější budský rychtář, a znovu jej ze dřeva postavil.

louku u mlýna probnajal hutníkům, aby si zde zbudovali železnou huť, z níž měl dostávat podíly ze zisku. Hutníci mu alůe zabraňovali v přístupu do huti, čímž došlo ke sporu, ketrý měl rozsoudit křivoklátský hejtman, mezitím však hutníci dílo zlikvodovali a opustili, spor se však vlekl až do roku 1551

Jan nadále zván Hutský

1549 Jan Hutský odprodává zadlužený Horní a ponechává si pouze Dolní mlýn

1551 mlýn vyhořel, místodržící v Čechách arcikníže Ferdinand Janovi slíbil, že počká s placením úroků, dokud nepostaví mlýn nový, ten ale než zahájil stavbu zemřel

královská komora sama vykpupila spáleniště a postavila zde panskou pilu

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1651 pilař Kromspaul

1651 pila poničena povodní

1654 pila opět poničena povodní

syn Martin Kromspaul

1698 pila opět poničena povodní

1808 opět  mlýn s pilou, nájemce Jan Veselý (2. manžel vdovy Cipplové z Horního mlýna)

1829 zemřel Jan Veselý, nový nájemce Josef Rochelt

mlýn má dvě složení

1847 na pile postaven nový katr

 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1866 František Chmel

1875 Alois Šváb

1879 Alois Kopřiva

1885 Jan Švarc

1885 instalován nový stroj na pile

Jan Švarc ml., věnuje se převážně pile, mlýn nechává chátrat 

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Mlýn v špatném stavu, nicméně stále mele

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1924 Karel Švarc vykoupil celý objekt od Fürstenberků za 90 000 Kč, pilu zmodernizoval, zchátralou mlýnici nechal zbourat, obytnou budovu u mlýna prodal Evě Polákové.

V roce 1930 byl majitelem Karel Švarc, u mlýna byla pila.

Mlýn je uváděn v soupise živností z r. 1932.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

pila, po smrti Karla Švarce vdova Julie s nejmladším synem Ottou

1950 provoz na pile zastaven

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Švarc
 • Hutský
 • Kromspaul
 • Veselý
 • Rochelt
 • Chmel
 • Šváb
 • Kopřiva

Historie mlýna také obsahuje:

1475 Tomek (Toman)

1531-1551 Jan Hutský

od 1551 panská pila, nájemci:

1651  Kromspaul

 Martin Kromspaul ml.

panský mlýn s pilou, nájemci:

1808-1829 Jan Veselý 

1829-1866 Josef Rochelt

1866-1875 František Chmel

1875-1879 Alois Šváb

1879-1885 Alois Kopřiva

1885 Jan Švarc

Jan Švarc ml.

majitel:

1924-1930 - Karel Švarc

Julie Švarcová

-1950 Otto Švarc

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2009
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • raná moderna do roku 1920
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
      Žádná položka není vyplněna
      1829 2 složení
      Zaniklý
      • pila
      1551-1808 pouze pila, 1808-1933 mlýn a pila, poté opět pouze pila.
      V roce 1930 uváděna pila.
      • náhon
      Náhon byl vybudován z Rakovnického potoka ke mlýnu, ústil do Berounky.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 byla ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 3,80 m, výkon 16,8 HP.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 byla ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 3,80 m, výkon 16,8 HP.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevRoztoky
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníRok 1932
      Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_%28okres_Rakovn%C3%ADk%29
      Datum citace internetového zdroje4.5.2013
      AutorInternet
      NázevRoztoky
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníRok 1932
      Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_%28okres_Rakovn%C3%ADk%29
      Datum citace internetového zdroje4.5.2013
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      OdkazPraha, str. 20
      Datum citace internetového zdroje
      AutorZdeněk Šmíd
      NázevMže/Berounka - putování po řekách
      Rok vydání2010
      Místo vydáníPaseka - Praha, Litomyšl
      Další upřesněníhistorická fotka mlýna, str. 249
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorTomáš Bednařík
      NázevRakovnicko (Zmizelé Čechy)
      Rok vydání2008
      Místo vydáníPraha - Litomyšl
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      4.5.2013 22:42 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 5.5.2013 08:01
      doxa (Jan Škoda) 13.11.2018 11:46