Mlýn tady, mlýn tam, a když jeden nemele, bude mlít druhý.
(francouzské přísloví)

Panský, Horní, Budský mlýn, mlýn Podhradec

Panský, Horní, Budský mlýn, mlýn Podhradec
88
27
Křivoklát
270 23
Rakovník
Křivoklát
50° 2' 15.9'', 13° 52' 13.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Renezanční mlýn stojí pod hlavní silnicí v hlubokém údolí pod hradem Křivoklát.
Mlýn je udržovaný a je v soukromém vlastnictví.
Uprostřed obce
Rakovnický potok
29986/2-3078
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je nejstarší budovou obce, kolem něho vznikla pozdější obec Budy, nyní Křivoklát

1460 Tomek připomínán jako králem jmenovaný přísežný mlynář

1475 král Vladislav II. Jagelonský povolil Tomkovi (Tomanovi) zákup dvou potočních mlýnů. 

 

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1531 mlýn zničila povodeň, pustinu koupil mlynář Jan, pozdější budský rychtář zvaný Jan Hutský, a znovu jej ze dřeva postavil.

1539-41 mlýn zadlužen 15 strychy žita a 43 kopami grošů za dva džbery ryb a 2 věrtele piva. Jan Hutský jej proto 1549 odprodává a ponechává si pouze Dolní mlýn

Ve mlýně se 1546 narodil dvorní malíř arciknížete Ferdidanda Tyrolského a miniaturista Matěj Huťský 

1549 mlýn zakoupil mlynář Burian

1558 Burian zemřel, vdova se provdala za Pavla Holého z Kounova

Holý odmítnul mlít zdarma pro zámek, hejtman na něj zaslal stížnost ku královské komoře, Holý proto raději prodal mlýn za 107 kop Jírovi Květoňovi zvanému Kapoun z Městečka

úrok z mlýna 35 kop a 15 strychů žita

1562 Květoň prodal mlýn Tomáši Vrabcovi ze Žatce

1566 Vrabec prodal V. Kočkovi

od něho patrně koupil Jindřich Hutský z Dolního mlýna

1580 mlýn vyhořel, královská komora nechala postavit nový. měl 3 kola a 4 stoupy a pilu

 

 

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1650 Jan Krupička

1654 mlýn zničen povodní

1698 mlýn opět zničen povodní

1720 mlynář Jan Žák

rodina Cipplových

1. ledna 1741 smlouva s Václavem Stříbrzským, 1762 dočasně přebírá mlýn

po smrti Václava Cippla se vdova provdala za stárka Jana Veselého, spravuje mlýn do zletilosti Václavova syna Karla Cippla

1797 Karel Cippl přebírá mlýn

1806 dohoda s vrchností o rozdělení práce mezi Horním a Dolním mlýnem, Karlu Cipplovi snížen úrok o 35 zlatých a zvýšena dávka piva

1827 zemřel Karel Cippl, vdova prodala mlýn za 2 000 zl. Benediktu Zikmundovi

1828 Vincenc Zikmund

Alexandr Zikmund

Na Indikační skice měl mlýn č.p. 27.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

po smrti Alexandra Zikmunda mlýn spravuje jeho vdova, mlýn oceněn na 4 863 zl.

1863 sadař Vondráček, ale vzápětí prodal Janu Dubskému

syn Karel Dubský

1924 vnuk Jan Dubský

vdova Františka

V roce 1930 byl majitelem mlýna a elektrárny Bohumil Ehlich.

1932 vyhořel přízemní výměnek, postavený Janem Dubským, znovu postaven

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ehlich
 • Holý
 • Květoň
 • Kapoun
 • Vrabec
 • Kočka
 • Huťský
 • Krupička
 • Žák
 • Cippl
 • Stříbrzský
 • Veselý
 • Zikmund
 • Vondráček
 • Dubský

Historie mlýna také obsahuje:

1475 Tomek (Toman)

1531-1541 Jan

1541-1558 Burian

1558 Pavel Holý

Jíra Květoň zv. Kapoun 

1562-1566 Tomáš Vrabec

1566  V. Kočka

Jindřich Hutský

1650 Jan Krupička

 1720  Jan Žák

Václav Cippl

1762 Václav Stříbrzský

Václav Cippl

Jan Veselý

1797-1827 Karel Cippl 

1827-1828  Benedikt Zikmund

1828- Vincenc Zikmund

Alexandr Zikmund

vdova

1863 Vondráček

1863 Jan Dubský

Karel Dubský

1924 Jan Dubský

vdova Františka

1930 - Bohumil Ehlich

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2013
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • středověk
   • předbělohorské období do roku 1620
   zděná
   jednopatrový
   Na mlýně jsou sgrafita, nad štíty jsou ozdobné koule.
   Ve mlýně je dochován původní renesanční krov.
   Hluboké a rozsáhlé sklepy, sahají až pod sousední budovu.
   1930 dvě budovy - mlýnice a přízemní výměnek (1932 vyhořel, ale obnoven)
   v zahradě roubená sušárna ovoce
   • sgrafito, rytá výzdoba
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • krov
   • zcela bez technologie aj.
   Ve mlýnici dochována nekompletní mlecí stolice s rýhovanými válci, další stolice od fy. Bohumil Říha se nedochovala, avšak mlecí válec a řemenice spolu s dalšími součástmi ze mlýna byly převezeny na mlýn Světce, okr, Jindřichův Hradec. Dále je ve mlýnici zachována transmise, jenž poháněla máselnici a děličku těsta (ve mlýně byla pekárna), šnekový dopravník a horní transmise... pak několik řemenic. Ostatní zařízení bylo demontováno.
   Dále jsou dochovány sloupy mlýnské hranice.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceB. Říha, Plzeň
   Průchodová loupačka, 2x mlecí stolice, hranolové vysévače (fragmenty a zbylé rozebrané části) , transmise
   1741 3 složení
   Zaniklý
   • pila
   • pekárna
   • stoupa
   • výroba elektrické energie
   Ve mlýně byla zde pec, míchačka, dělička těsta a máselnice

   v návodní zdi v prvním patře je prý ve výklenku zazděné staré dynamo, čekající na renovaci...

   1580 4 stoupy a pila
   1930 výroba elektřiny pro vlastní osvětlení
   • stavidlo
   • náhon
   • lednice
   voda vedena 530 m dlouhou strouhou od jezu v Podkuchyních, kolem školy (dnes obecní úřad) a před domy v Tyršově ulici

   1525 velká voda dvakrát strhla napavenými kládami jez, strouha zrušena
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisDříve zde byla Francisova horizontální kašnová turbina s tkzv. suchým kolenem. Poháněla mlýn a dynamo. Turbina se nedochovala, jen turbinová kašna a regulační kolo ve mlýně.

   V roce 1930 byla ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 4,15 m, výkon 15,8 HP.
   instalována 1920
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisDříve zde byla Francisova horizontální kašnová turbina s tkzv. suchým kolenem. Poháněla mlýn a dynamo. Turbina se nedochovala, jen turbinová kašna a regulační kolo ve mlýně.

   V roce 1930 byla ve mlýně 1 Francisova turbína, spád 4,15 m, výkon 15,8 HP.
   instalována 1920
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1920 nahrazeno turbínou
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • šnekový dopravník | Počet: 1x dochován
   • AutorInternet - PhDr. Tomáš Bednařík
    NázevMěstys Křivoklát
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.mestys-krivoklat.cz/obecne-informace-mestysu/historie-obce/
    Datum citace internetového zdroje5.5.2013
    AutorInternet - PhDr. Tomáš Bednařík
    NázevMěstys Křivoklát
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.mestys-krivoklat.cz/obecne-informace-mestysu/historie-obce/
    Datum citace internetového zdroje5.5.2013
    AutorInternet
    NázevKřivoklát
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://turistika.pampeliska.cz/krivoklat-57/
    Datum citace internetového zdroje5.5.2013
    AutorInternet
    NázevRegionální faktografie
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníHutský z Křivoklátu, Matěj,
    Odkazhttp://svk7.svkkl.cz/aRLreports/redo/redo60.htm
    Datum citace internetového zdroje5.5.2013
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam vodních elektráren na Berounce
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníPraha, str. 20
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 120-122
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorTomáš Bednařík
    NázevRakovnicko (Zmizelé Čechy)
    Rok vydání2008
    Místo vydáníPraha - Litomyšl
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    5.5.2013 18:38 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 18.11.2017 18:59
    David Veverka (David Veverka) 5.5.2013 23:22
    doxa (Jan Škoda) 13.11.2018 12:11