Tři věci bývají dobře krmeny:
kněžské děti, mlynářský dobytek a pekařské svině.
(německé přísloví)

mlýn Janderov

mlýn Janderov
189
Presy
Chrudim
537 01
Chrudim
Chrudim
49° 55' 57.6'', 15° 48' 53.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu a mele
První písemný záznam o něm r. 1570
Po roce 1920 byl mlýn zmodernizován. Od r. 1963 - 1996 bylo v Chrudimi Janderově zřízeno samostatné odborné učiliště pro obor Mlynář. Nyní provozuje Mlýn Janderov, spol. s r.o
Mlýn se nachází na pravém břehu řeky Chrudimky cca 2Km od Chrudimi.
Chrudimka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

První-mlýn Janderov tu byl podle názoru historika prof. Floriána už na konci doby husitské. Písemný záznam o něm je ale až z r. 1570, kdy se tamní mlynář Prokop oženil s Barborou Štěrbovou. Roku 1577 přešel mlýn do majetku Václava Štěrby a začalo se mu říkat Štěrbovský. Roku 1613 ho koupilo město a velkým nákladem ho zrekonstruovalo.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

 Pobělohorská ruina však již roku 1622 přiměla městskou radu prodat mlýn soukromníkovi. Tímto soukromníkem byl tchán Jana Kecinka Jan Faltýn jinak Holub, který mlýn držel až do své smrti v roce 1650. Jeho nástupcem se pak v rámci pozůstalosti stal zeť Jan. V roce 1663  Štěrbovskýmlýn uvádí ve své závěti Jan Kecink jako zgruntu vyzdvižený a doplacený. Mlýn zůstal v držení rodiny do roku 1711 kdy ho Jakub Kecink předal svému zeti Janu Strakovi a jeho manželce Dorotě. Dědici Strakovi ho pak v roce 1732 prodali Antonínu Ondřeji Janderovi a jeho urozené manželce Františce rozené Zumsande ze Sandberka, dceři pána na Slatiňanech.

Antonín byl jediným Janderou v historii mlýna a držel ho pouhých 14 let, přesto se podle něj uchytil dodnes používaný název Janderov.

Po roce 1920 byl mlýn zmodernizován a cca v tomto roce je postavena vila Janderov.

1.září 1963 bylo v Chrudimi Janderově zřízeno samostatné odborné učiliště pro obor Mlynář, které zde ukončilo činnost roku 1996.

Vzniká Mlýn Janderov, spol. s r.o. , zabývá se výrobou mlýnské produkce z obilných surovin pšenice a žita. Jako doplňkovou činnost provozuje semletí dovezených surovin na zakázku, doplňkový prodej těstovin a krmných směsí. Také je v seznamu výrobců elektřiny

(turbína) instalovaný výkon 90kW.

  Úpravy koryta řeky Chrudimky probíhaly ve 30. letech 20. století (Janderov-Slatiňany) a v letech 1947-1951 (Chrudim-Janderov).

Jako vražený klín, je mezi odtokovým kanálem z Janderovského mlýna a řekou Chrudimkou zpevněný břeh řeky, který tvarem připomíná velrybu.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Werner
 • Štěrba
 • Prokop
 • Faltýn
 • Kecink
 • Straka
 • Jandera

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Jiří Beneš (RR)

O Janderově mlýně se okrajově píše v románu Heleny Šmahelové Hlasy mých otců. Vdova po Aloisi Šmahelovi - Františka roz. Honzíčková, si vzala Bedřicha Wernera majitele Jandorova a realit (děti jej však ve stáří o majetek připravili - Bedřich se totiž Františce Šmahelové stále dvořil ačkoliv měl manželku a děti mnoho penněz vydal na děti Šmahelů, kterým byl za kmotra).

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • visačka na pytel
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice a dům samostatné budovy
   vícepodlažní
     • existující umělecké složení
     Mlýn Janderov byl rekonstruován v r. 1955. Čistírny pro přípravu žita i pšenice mají mechanickou dopravu. Výkonnost žitné čistírny je 1,85 t h (o 30% vyšší než výkonnost mlýna). Výkonnost pšeničné čistírny je 2,1 t h, což odpovídá asi 80% výkonnosti mlýna. Obě čistírny jsou vybaveny starším klasickým zařízením.
     Žitný mlýn má klasické uspořádání technologického procesu. Předřazená lámací pasáž ulehčuje práci první šrotové pasáži.Hrubé přepady vysévacích systémů 1S a 2S se zpracovávají na vytloukacích strojích doplňkových, které nemají samostatné vysévací systémy, takže se jejich propady vysévají společně s melivem následující pasáže. Za válcovými stolicemi jsou na krupičných pasážích zařazeny roztěrače. Husté potahy první moučné vysévací skupiny u vysévacího systému 1S jsou zárukou výroby kvalitní výražkové mouky.
     Pšeničný mlýn má celkem 16 mlecích pasáží(6S, 4L,6V) Šrotové přepady 4S a 5S se zpracovávají na vytloukacích strojích doplňkových.Pšeničné klíčky se vylučují na vysévacím systému 4L. Vysévací systém 2S má u druhé přepadové vysévací skupiny zvýšený počet sít, aby se od hrubých krupic dokonale oddělily méně zrnité částice, neboť hrubé krupice od této pasáže se dále používají na výrobu hrubé krupice.Přepady posledních vysévacích skupin vysévacích systémů 1S,2S a 3S se třídí na třídiči 1T a 4S na třídiči 2T.
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     • náhon
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Popis
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     NázevKronika
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníinternet
     Odkazwww.radamec.wz.cz
     Datum citace internetového zdroje15.06.2013
     Autor
     NázevKronika
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníinternet
     Odkazwww.radamec.wz.cz
     Datum citace internetového zdroje15.06.2013
     AutorMiroslav Pavliš
     NázevMlynářství I pro 1. a 2. ročník SOU
     Rok vydání1983
     Místo vydáníSNTL Nakladatelství technické literatury,n.p. Prah
     Další upřesněníUčebnice
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevLicence
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníinternet
     Odkazwww.eru.cz
     Datum citace internetového zdroje15.06.2013
     AutorPůlpán David
     NázevJde to i bez automatů. Devadesát let starý mlýn stále mele mouku
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://pardubice.idnes.cz/stary-mlyn-janderov-0qt-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140616_2074088_pardubice-zpravy_mt
     Datum citace internetového zdroje20. 6. 2014
     AutorŠmahelová Helena
     NázevHlasy mých otců
     Rok vydání1987
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     27.6.2013 10:49 uživatelem Aleš Lacina

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 9.12.2017 09:08
     Radomír Roup 10.6.2018 21:21