Z daleka jde voda na mlýn.
(španělské přísloví)

mlýn Skály, Mlýn ve Skalách

mlýn Skály, Mlýn ve Skalách
38
Kunčí
538 21
Chrudim
Kunčí
49° 54' 8.7'', 15° 49' 3.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Umělecký mlýn s technologickým vybavením, který mlel až do r. 1961, poté vyráběl krmné směsy. Dnes vyrábí elektřinu a slouží jako penzion. Mlýnice přístupná s prohlídkou s majitelem.
Mlýn leží na samotě, v osadě Škrovád, cca 1,5 km od okraje Slatiňan.
Chrudimka
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Z historických pramenů je známo, že mlýn v uvedené lokalitě byl již v 16. století a již tehdy využíval k pohonu vodní síly, která poháněla čtyři mlýnská kola na vrchní vodu. V této době to byl poměrně velký mlýn.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V r. 1880 vlastnil mlýn P. Kabeláč. Mlýn byl nabízen v dražbě za 33.255 zl. (RR)

Postupem času se však i mlynářské řemeslo přenášelo do větších lokalit, takže vznikly větší mlýny např. Janderov u Chrudimi a mlýn Winternicův v Pardubicích. Ve mlýně Skály docházelo postupně k modernizaci. Na přelomu 20. století bylo osazeno vodní dílo turbínou girardotovou - spirála a následně pak v roce 1909 po větší rekonstrukci vodního díla turbínou francisovou, která po rekonstrukci v roce 1992 pracuje dodnes. Využívá průtoku vody cca 1200 l/s, se spádem 4,20 m a výkonem do 25 kW. Mlýn, který byl v majetku rodiny Fouskovy na přelomu 20. století, dostál své současné architektonické podoby roku 1934.

 Vlastní rekonstrukce technologického zařízení mlýna byla provedena v roce 1948 tak, že mlýn byl schopen mlet obchodní mletí - pšenici nebo žito ve výši 25 tun za 24 hodin. Mlýn byl poháněn vodní turbinou a jednotlivé stroje klasickým rozvodem pomocí transmisí a kožených řemenů jak tehdy bylo zvykem.

Hospodářský typ mlýna
Obchodní

Na mlýn však byla roku 1950 uvalena národní správa a v roce 1954 byl mlýn i veškerý ostatní majetek znárodněn. Komunistický režim využíval rekonstruovaný mlýn pro výrobu mouky až do roku 1961. Po rekonstrukci velkokapacitního mlýna v Pardubicích již nebyl pro mlýn Skály odbyt produktů. Poté mlýn sloužil jako výrobna krmných směsí. V tomto období vlastní technologie pro mlynářskou výrobu doznala další újmu a znehodnocení zejména z důvodu zpracování surovin jako sůl a dalších minerálních komponent, které škodily technologickému zařízení mlýna. V dalších letech byla prováděna výroba šrotů, kukuřičných klíčků a jáhel z prosa.

Po roce 1989 byl mlýn po složitých řízeních navrácen původním majitelům tj. paní Marii Fouskové a její dceři Vlastě Malinovské. Při navrácení mlýna obě jmenované darovaly navrácené dílo vnukům a synům Vojtěchu a Hugovi Malinovským. Po roce 1991 nastala náročná práce na rekonstrukci budovy mlýna, jeho zařízení i přilehlých objektů. Tyto práce pokračovaly až do roku 2001.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kabeláč
 • Fousek

Historie mlýna také obsahuje:

1880 - P. Kabeláč (RR)

1939 - Vojtěch Fousek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • existující umělecké složení
    VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
    VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • rybník
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisTurbína z r. 1909 - 1200 l/s, se spádem 4,20 m a výkonem do 25 kW.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisTurbína z r. 1909 - 1200 l/s, se spádem 4,20 m a výkonem do 25 kW.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • jednoskříňový
    • hadicový / tlakový filtr
    • šneková
    • šnekový dopravník | Počet:
    • pytlový skluz - exteriér | Počet:
    • Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.mlynskaly.cz/cz/index.html
     Datum citace internetového zdroje27.6.2013
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.mlynskaly.cz/cz/index.html
     Datum citace internetového zdroje27.6.2013

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     27.6.2013 13:48 uživatelem Hana Klimešová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 12.6.2018 21:22
     Radomír Roup 12.6.2018 21:09