Každá mouka má otruby.
(italské přísloví)

mlýn Bělá

mlýn Bělá
1
Bělá
538 54
Chrudim
Bělá
49° 53' 42.2'', 16° 0' 23.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Jednalo se o velice unikátní mlýn, jak z hlediska architektonického, tak i technologického. Mlýn je částečně zbořen, avšak v podkolí stále nalezneme ojedinělou mlýnskou hranici. Strojní zařízení bylo z větší části zachráněno a převezeno do mlynářské expozice. Zvláštností byla stavba samotná, i to, že vodní kolo se otáčelo pod mlýnskou podlahou.
Anenský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn zde byl založen před rokem 1713. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

- r. 1877 je zde uváděn Josef Pavlíček 

- r. 1885 až 1945 poslední vlastník Josef Fikejzl s manželkou Annou, provozovatel Josef Hradil do roku 1939 (dle písemností v Mlynářském ústředí - RUr)

(Luděk Štěpán, vodní knihy)

Zajímavostí ke stavu v roce 1939 je, že zatímco vodní kolo mělo výkon 3 HP, což pro pohon všech strojů, které se ve mlýnici nacházely, rozhodně stačit nemohlo, náhradní pohon v podobě elektrického motoru dával výkon 7,5 HP! (RUr)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hradil

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn v podobě trodjídlného zděného domu s mlýnicí ve třetí dílu.
   • zdobený zděný štít
   • skládaný bedněný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • tesařsky zdobené podpůrné sloupy
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • černá kuchyně
   • dveře
   • schodiště
   • existující torzo obyčejného složení
   • existující torzo uměleckého složení
   Mlýn byl po stránce strojní opravdu zajímavý. Vodní kolo na vrchní vodu v lednici pod podlahou mlýnice otáčelo dřevěným bočním palečním kolem. To pak roztáčelo litinový pastorek s hřídelí, na jehož konci je dřevěná řemenice, sloužící zároveň jako setrvačník a dříve i jako malé paleční kolo s bočními palci otáčející mlecími kameny. Další mlecí složení původně napojené vertikálně pastorkem na paleční kolo, bylo později předěláno a posunuto tak, že ho poháněla řemenice z transmise přes pravoúhlý převod. Původně bychom zde nalezli ještě třetí špicovací složení, pohonná síla již nestačila a proto se pohánělo pomocí řemenu, který se nahazoval dle potřeby. To bylo odstraněno po pořízení loupačky. Potřebné rozvody energie na stroje zajistila litinová transmise točící se v ložiskách na cihlových patkách též v podkolí. Velmi zajímavá je zde barokní mlýnská hranice, se zachovanými zdobnými prvky. Původně jednonásobná byla později prodloužena pro druhé složení kamenů a následně doplněna o prvky ještě pro další složení, předělaného na francouzské. Na první podlaze se nacházela mlecí stolice s rýhovanými válci a dřevěnou skříní. Vedle ní průchodová loupačka a také mlecí kameny a dynamo. Na druhé podlaze bylo patro rozděleno do dvou částí prkennou stěnou. V první části byl čistící hranolový vysévač s koukolníkem, podlaha byla (což je zajímavé) hliněná. V druhé části směrem ke štítu mlýnice pak nacházely se tyto stroje:štoska, moučný hranolový vysévač a velmi unikátní tarár se žejbrem sloužící jako čistička krupic. Po převozu a renovaci tohoto stroje do soukromé mlýnské expozice byla nalezena signatura a datace: František Macák, v Luži r. 1897. Všechny dochované stroje pocházely zhruba ze stejného roku a byly řemeslně zdobeny. Stroje na druhé podlaze a pod střechou poháněla transmise upevněná na trámkách u prkenné stěny rozdělující patro. Pod střechou byl ještě hranolový předvysévač. Patry procházelo několik kapsových výtahů (asi 3). Zachráněné stroje a transmise je možno vidět ve mlýně Světce čp. 13 okr. Jindřich. Hradec.

   David Veverka - výzkum strojního zařízení mlýnů (2008 - 2013)
   Žádná položka není vyplněna
   2 kamenná mlecí složení, původně 3, moučnice, stroje válcového mlýna z poslední čtvrtiny 19. století.

   V r. 1877 je uváděno 1 obyčejné složení a jahelka
   - později uváděna stolice, 1 francouzské složení a šrotovací složení
   Zaniklý
   • jahelka
   • výroba elektrické energie
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • jalový žlab
   • akumulační nádržka
   • odtokový kanál
   • lednice
   Nelze přesněji popsat, v terénu lze pouze těžko identifikovat. Voda šla od malého jezu rozšiřujícím se náhonem, sloužil zároveň pro akumulaci vody. Na konci náhonu pak byla vtoková část se stavidlem na vantroky, kde šla voda na vodní kolo. Po vykonání práce se voda vracela zpět do potoka delší odtokovou struhou.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisŠirší vodní kolo na vrchní vodu ∅ 3,6 metru. Hřídel dřevěná. Zvláštností je fakt, že kolo se otáčelo v lednici přímo pod podlahou mlýnice, nad nímž se nacházela malá dílna.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisŠirší vodní kolo na vrchní vodu ∅ 3,6 metru. Hřídel dřevěná. Zvláštností je fakt, že kolo se otáčelo v lednici přímo pod podlahou mlýnice, nad nímž se nacházela malá dílna.
   Typelektrický motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typelektrický motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Historické technologické prvky
   dvojnásobná
   • válcový
   • moučný vysévač | Počet: 1
    • pytlový skluz - exteriér | Počet:
    • Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka394
     Inventární číslo, signatura4161
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválie
     Evidenční jednotka394
     Inventární číslo, signatura4161

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     18.6.2012 22:10 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 19.8.2017 11:39
     Radim Urbánek 28.2.2016 17:03