Plnit mouku do pytlů proti větru je bláznovství.
(německé přísloví)

mlýn a pila Musil

mlýn a pila Musil
16
Lačnov
572 01
Svitavy
Lačnov u Korouhve
49° 40' 22.4'', 16° 12' 18.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn s pilou, která je dosud v provozu narozdíl od mlýna, který po požáru již nebyl obnoven.
Bílý potok
nepřístupný

Obecná historie:

První zmínka o lačnovském rybníku je z bysterské kroniky z 16. století, kdy byl založen bysterským panstvím.

Dle dochovaných  dokumentů je rybník od poloviny 19. století (pravděpodobně i dříve ) v majetku Josefa Musila  a slouží převážně jako zásobarná vodní energie na  jeho mlýn. Rybník je zásobován vodou z Bíleho potoka, který pramení v Pomezí, v Sádku se do něj vlévá Černý potok a u Maxiček potok Korouhevský. V Lačnově se potok vlévá do Svratky.

23.10. roku 1891 ve mlýně vypukl požár, který se podařilo brzy zdolat, majitelem mlýna je Sylvestr Musil, který je zapsán jako majitel mlýna a pily i v roce 1930.

Někdy začátkem roku 1900 je ke mlýnu postavena i pila, takže voda slouží i na pohon  lačnovského katru, tehdy dřevěná jednolistová pila. V roce 1924 je mlýn poškozen požárem a poté nově postaven, ale na mlynářské stroje již nezbyly finance a tak zůstala nově zbudovaná mlýnice prázdná. Ve spodní časti jsou dodnes patrné betonové zakladové desky, které marně čekaji na nové mlynářské stroje. Pila se dále rozvíjí je zakoupena modernější litinová rámová pila od firmy Kratochvíl. Mlýnské kolo již na pohon  rámové pily nestačí a Sylvestr Musil vnuk Josefa Musila prodává les a kupuje v roce 1927 novou dvojitou turbinu systém Francis od firmy Breitfeld Daněk a.s  Blansko. Turbina je výkonná a plně postačuje k pohonu ramové pily a dalšího strojního zařízení pily. Mimo pracovní dobu pily, vyrabí turbína i el. proud pro obec Lačnov. Nutno podotknout, že v Lačnově byla zavedena elektřina až po roce 1945. Po roce 1945 je opět vyměněn uzlový stroj na pile již pod taktovkou Miloslava Musila a to za výkonnou rámovku německé výroby značky Gunther/ Lohse. Pila s tímto strojem nemá v širokém okolí konkurenci. Radost z nového stroje však majitelům netrvá dlouho, protože přicházi rok 1948 a s ním se k moci v Československu dostávají komunisté, kteří likvidují veškeré podnikání a soukromé vlastnictví. V roce 1953 je majitelům znárodněn (zabaven) rybník i pila a celý objekt bývalého mlýna vč. pozemků. Tímto je veškerý vývoj zastaven a dochází k  devastaci majetků. Rybník je postupně zanášen říčním sedimentem, dochází k několika pokusům o vybrání, ale nakonec je v 60. letech zanesen uplně a postupně zarůstá rákosem, trávou a naletovými dřevinamy. Pila nadále vyrábí pod hlavičkou místního JZD, původní majitelé na ní ovšem nemají přistup. Po zanesení rybníka, přestáva fungovat i vodní turbína. Rámová pila je nyní poháněna pouze el. proudem. Dubová stavidla postupně hnijí a ostatní zařízení nutné pro  obsluhu vodního díla  je v rámci tehdejšího hesla “ všechno patří všem“ rozkradeno. Pila jakž takž funguje, ale bez žadných investic do rozvoje. Častá obměna obsluhy a zanedbávání zakladní údržby strojového zařízení vede k prasknutí ojnice a ohnutí hřídele setrvačníku rámové pily v roce 1984 a tím je i provoz pily ukončen.

 

 V roce 1659 založil hrabě Max Valentin z Martinic v Lačnově u řeky Svratky hamry, ve kterých se tavila železná ruda a zní se vyráběly železné výrobky. Okolní lesy se kácely na milíře a hrabě tyto paseky věnoval několika rodinám, které si zde vystavěly své domy. Tak vznikla osada, kterou hrabě pojmenoval po své manželce – Kateřinky. Druhá osada dostala jméno po hraběti – Maxičky. V roce 1677 byly železárny v Lačnově zrušeny, neboť výroba železných výrobků se nevyplácela.

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Vysvobozením se stáva rok 1989 a pád komunistického režimu. Majetek je v rámci restitucí vrácen původním majitelům, avšak v horším stavu, než jim byl před 40 lety zabaven, vše je v dezolátním stavu. V roce 1991 Miloslav Musil ve svých 67 letech  obnovuje provoz pily. Je opravena původní rámová pila Gunther/Lohse a dvoukotoučová omítací pila Kirchner, stroje, které k plné spokojenosti a požadovanému výkonu fungují dodnes. V roce 2007 přebírá vedení pily Michal Musil, pravnuk posledního mlynáře Sylvestra Musila a postupně provoz modernizuje a dále rozvíjí.

V roce 1994 je rybník pronajmut poličskému rybářskému sdružení, které přislíbilo zafinancování znovuobnovení lačnovského rybníka. Před samotným vybráním bylo nutno detektory zkontrolovat,  jestli se v nánosech nevyskytuje nevybuchlá munice, kterou podle pamětníků do rybníka házeli na konci druhé světové války stahující se německá vojska. Nic takového se však nenašlo, a tak byl rybník upěšně vybrán a v roce 1994 slavnostně  znovu napuštěn. Rekonstrukcí prošly hráze, byla vybudováná nová vpusť i výpusť  a vybrané nánosy hlíny posloužily k rekultivaci poličské skládky odpadů. V rybniku byl vytvořen malý ostrůvek okolo letité olše, která  vyrostla za uplynulých 30 let, kdy v něm nebyla voda. V roce 1995 byla zrekonstruovaná  i původní vodní trubína a opět začala vyrábět eletrický proud a nadále slouží k pohonu rámové pily v kombinaci s el. proudem. Rybník tedy nyní zase slouží k učelům užitkovým i rekreačním - kterým je sportovní rybolov.  

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Musil

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    • dveře
    • trámový strop
    • dveře
    • schodiště
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    • výroba elektrické energie
    Dříve doplňkový, dnes hlavní provoz pily se nachází v samostatné budově spojené s mlýnskou a obytnou částí spojovacím objektem ve kterém se nachází turbína a generátor.
    Původním vybavením byla dřevěná jednolistá pila poháněná vodou od mlýnského kola. Od roku 1927 rámová pila Kratochvíl poháněná Francisovou turbínou.V 30-letech pořízena dvoukotoučová omítací pila Kirchner. Od roku 1945 rámová pila Gunther/Lohse 650.

    • jez
    • náhon
    • rybník
    • turbínová kašna
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisDvojitá turbína asi roku 1927 nahradila vodní kolo.

    V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,51 m3/s, spád 3,85 m3/s, výkon 19,6 k.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisDvojitá turbína asi roku 1927 nahradila vodní kolo.

    V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,51 m3/s, spád 3,85 m3/s, výkon 19,6 k.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autorobec Korouhev
    Názevoficiální stránky obce Korouhev
    Rok vydání2013
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníhistorie obce
    Odkazwww.obeckorouhev.cz
    Datum citace internetového zdroje27.8. 2013
    Autorobec Korouhev
    Názevoficiální stránky obce Korouhev
    Rok vydání2013
    Místo vydáníinternet
    Další upřesněníhistorie obce
    Odkazwww.obeckorouhev.cz
    Datum citace internetového zdroje27.8. 2013
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    10.8.2013 20:26 uživatelem REAPERXCX

    Majitel nemovitosti

    Michal

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 27.8.2017 16:33
    Radomír Roup 6.1.2014 21:44
    Michal 5.11.2014 21:13