Kuřete od mlynáře nebeř ku plemenu, ani svině od pekaře,
a ženy z města nepojímej do vsi.
(Rožmberský urbář, 1598)

Klášterní mlýn

Klášterní mlýn
16
Želiv
394 44
Pelhřimov
Želiv
49° 31' 50.0'', 15° 12' 57.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pozoruhodný vodní mlýn nedaleko kláštera v Želivy. Ač je objekt zcela vybydlen, dodnes je velmi působivý a můžeme jen doufat, že se dočká citlivé rekonstrukce.
Želivka
14691 /3-3358
nepřístupný

Obecná historie:

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V údolí říčky Želivky se rozprostírá Želivský klášter, jehož nedílnou součástí je klášterní mlýn. Zvažovaný středověký původ mlýna není doložen, avšak lze jej předpokládat, je doložen až k roku 1680.

1760 zakoupil nájemce Jan Veselý

1843 Sommerova topografie: mlýn s pilou a šindelkou

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1890 - mlynář František Rokos (RR)

mlýn mlel pro obce Želiv, Bolechov, Vřesník a Lískovice

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1915 nájemkyně vdova Marie Balounová, ač měla možnost mlýn zakoupit, neučinila tak, jelikož synové bojovali na frontě a později v zajetí v Rusku

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

nájemci - rod Rokosů

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1939-1942 mlýn modernizoován, instalována Francisova turbína, zřízena elektrárna

1946 poslední mlynář Josef Hypš

1951 mlýn převeden pod Čs. státní statky Pelhřimov

Rok 1960 znamenal konec fungování klášterního mlýna, jehož budovy dále sloužily jako šrotovna a mísírna krmiv pro státní statky. Od roku 1977 je bývalá mlýnská budova opuštěna a dnes je zchátralá budova v havarijním stavu. Mlýnský náhon, zajišťující pohod vodního kola a později turbiny, byl zavezen a hospodářské budovy zbořeny. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jakubec
 • Širůček
 • Rokos
 • Hypš
 • Baloun
 • Veselý

Historie mlýna také obsahuje:

R. 1668 Jan Jakubec

R. 1674 Pavel Širůček

1760 Jan Veselý

1915 Marie Balounová

1939 - Jindřich Rokos (RR)

1946 Josef Hypš


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn, který je součástí hospodářského zázemí želivského kláštera, je doložen až k roku 1680, avšak nelze vyloučit jeho středověký původ. Barokní podobu mlýna setřely klasicistní úpravy kolem poloviny 19. století a následné rekonstrukce v první polovině 20. století. Hospodářské budovy byly zbořeny. Z komplexu budov zůstala zachována pouze jednoposchoďová budova mlýnice na obdélném půdorysu krytá strmou valbovou střechou, část náhonu a fragmenty hospodářských budov. Nad částí vodního náhonu na severní straně objektu se dosud klene půlkruhový oblouk mostku. Na zchátralých fasádách je dodnes patrná skromná výzdoba soustřeďující se na nároží fasád ve formě bosáže, která pomocí omítky napodobuje kámen. Vstup do objektu býval přístupný krytým schodištěm v patře rizalitu, který z průčelí vystupoval po celé výšce stavby. Rizalit byl ve spodní části otevřen do prostoru půlkruhovým záklenkem.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • trámový strop
   • klenba
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • černá kuchyně
   • schodiště
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Technologické vybavení mlýna je zlikvidováno.
   Žádná položka není vyplněna
   1915:
   1 válcová stolice
   1 kamenné složení
   skladiště na 100 q obilí
   Zaniklý
   • výroba elektrické energie
   Turbína sloužila též pro výrobu el. energie pro mlýn a celý Želivský klášter včetně velkostatku.
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   • lednice
   • turbínový domek
   Po náhonu dnes nejsou jasné cesty. Doufejme, že je ještě možné jej obnovit. Lednice je pozoruhodná stavba. V minulosti zde byla tři vodní kola nejspíš na vrchní vodu. Přímo do lednice je vestavěn turbínový domek s kašnou pro dvě turbíny.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   PopisVe mlýně se dochovaly dvě francisovy turbíny s mokrou savkou.
   V letech 1939-1942 byla místo dřevěných vodních kol k pohonu mlýna instalována turbína.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   PopisVe mlýně se dochovaly dvě francisovy turbíny s mokrou savkou.
   V letech 1939-1942 byla místo dřevěných vodních kol k pohonu mlýna instalována turbína.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1915: 2 kola na svrchní vodu, výkon 8 HP
   StavZaniklý
   Popis
   StavZaniklý
   Popis
   Historické technologické prvky
   AutorFrantišek Pleva
   NázevŽelivka naše řeka
   Rok vydání2003
   Místo vydáníPelhřimov
   Další upřesněnís. 43
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorFrantišek Pleva
   NázevŽelivka naše řeka
   Rok vydání2003
   Místo vydáníPelhřimov
   Další upřesněnís. 43
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   17.8.2013 23:07 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Radomír Roup 24.6.2018 19:42
   Jiřík 17.8.2013 23:25
   REAPERXCX 28.12.2013 21:00
   doxa (Jan Škoda) 23.4.2019 15:11
   pepino 24.8.2019 09:33