Mlynáři, krejčí a tkalci se nevěší,
jinak by jejich řemeslo zaniklo.
(švýcarské přísloví)

Parní mlýn

Parní mlýn
91
Radkovská
Telč
588 56
Jihlava
Telč
49° 10' 26.1'', 15° 27' 38.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Rozsáhlý areál parního mlýna, prvního v Rakousku-Uhersku. Objekty jsou postupně opravovány.
Telčský potok
35681/7-5329
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zmínky o mlýnu pocházejí již z roku 1553.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Roku 1807 zřídil v Telči Jakub Lang továrnu na sukna a mlýn se postupně stal její součástí.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Amélie Podstatzká-Lichtenstein, jejíž rodina vlastnila mlýn až do roku 1945, přestavěla opětovně v roce 1863 budovy pro potřeby mlýna.V roce 1887 byl do mlýna umístěn parní stroj vyrobený Pražskou akciovou společností (dříve Ruston a spol.)

Události
 • Vznik mlynářské živnosti

V roce 1923 nahradila vodní kolo Francisova turbína.

Pravděpodobně se jedná o mlýn uvedený v Seznamu vodních děl pod č. p. 91, majitel Podstatzský - Lichtenstein (RR).

Provoz mlýna byl ukončen v roce 1957. Mlýn od ukončení provozu v roce 1957 chátral a došlo k propadu všech tří pater mlýnice a v tomto stavu je mlýnice dochována dodnes.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Alois Podstatzky-Lichtenstein (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   průmyslový areál
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   vícepodlažní
   Na Starém Městě v Telči se rozprostírá rozsáhlý areál bývalého parního mlýna. Komplex budov, umístěný na jižním konci Staroměstského rybníka, pochází převážně z druhé poloviny 19. století. Vzhled telečského mlýna před tímto datem neznáme. Areálu dominuje mohutná čtyřpodlažní hlavní budova s mlýnicí zbudovaná v empírovém slohu.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    stav v roce 2011 - V areálu se nacházejí zbytky cenného strojního zařízení jako je část transmisí, korečkové výtahy k přepravě meliva či dřevěné násypky.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • tkalcovna
    • stavidlo
    • vantroky
    • rybník
    • odtokový kanál
    Voda do turbíny byla přiváděna potrubím v hrázi, které ústilo do vantroku, tj. otevřeného ocelového koryta, vedoucího nad úrovní terénu. Koryto, umístěné na kamenných pilířích, je v tomto stavu od roku 1888. Voda ke mlýnu je přiváděna ze Staroměstského rybníka dvěma přepadovými koryty, které jsou tesány do rostlé skály a vytváří zajímavou konfiguraci v terénu. Dalším technickým prvkem v areálu je odpadový kanál, který je rovněž tesaný do skály.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis Francisova turbína, která nahradila v roce 1923 vodní kolo, je nyní ve velmi špatném stavu.

    V r. 1930 zde byla 1 Francisova turbína, průtok 0,245 m3/s, spád 9,3 m, výkon 22,8 k.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Popis Francisova turbína, která nahradila v roce 1923 vodní kolo, je nyní ve velmi špatném stavu.

    V r. 1930 zde byla 1 Francisova turbína, průtok 0,245 m3/s, spád 9,3 m, výkon 22,8 k.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typparní stroj, lokomobila
    StavDochovaný
    VýrobceP.A.S. drive Ruston a spol.
    PopisVýrobce P.A.S. drive Ruston a spol. 1889.
    Kompaktní parní stroj s Radonovicovým rozvodem na vysokotlaké části a Corlisuvim šoupátkem na nízkotlaké části ... stroj má kondenzaci s vývěvou... odstředivý regulátor typ Proll chyby. Asi 80 HP.
    Stroj byl částečně restaurován. Písty již před lety ukradeny.
    Typparní stroj, lokomobila
    StavDochovaný
    VýrobceP.A.S. drive Ruston a spol.
    PopisVýrobce P.A.S. drive Ruston a spol. 1889.
    Kompaktní parní stroj s Radonovicovým rozvodem na vysokotlaké části a Corlisuvim šoupátkem na nízkotlaké části ... stroj má kondenzaci s vývěvou... odstředivý regulátor typ Proll chyby. Asi 80 HP.
    Stroj byl částečně restaurován. Písty již před lety ukradeny.
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    18.8.2013 13:17 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Radomír Roup 28.6.2018 12:11
    REAPERXCX 31.12.2013 18:53