I ve mlýně se může mlít jenom mouka,
když do něj nasypeš zrní.
(německé přísloví)

mlýn a tkalcovna v Sněžném, Čtvrtečkův mlýn

mlýn a tkalcovna v Sněžném, Čtvrtečkův mlýn
42
Sněžné
518 01
Rychnov nad Kněžnou
Sněžné
50° 19' 53.3'', 16° 16' 43.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Doložen k roku 1685, od té doby až do roku 1818 v držení rodu Langrů, poté jedné větve rodu Langrů. V roce 1930 Vendelín Čtvrtečka ukončil mletí a zřídil zde tkalcovnu o 8 stavech. Pila v provozu až do roku 1952, poté zbořena. Dochovány zbytky zařízení. Objekt dnes chátrá.
Sněžné
Dědina
nepřístupný

Obecná historie:

- 20. léta 20. stol. majitelem Vendelín Čtvrtečka
- roku 1930 odhlášena mlynářská živnost, následně technologie mlýna doplněna o mechanickou tkalcovnu s 8 stavy, regulátorem a příslušenstvím
- roku 1937 majitelem zeť Josef Knoulich
- roku 1952 zastavena pila
- před rokem 1962 zastaven provoz tkalcovny 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1. dubna 1685 od Adama Dyntara koupil  Mikoláš Novotný

23. února 1712 převzal pozůstalý syn Marek Novotný, pro mladšího syna Jiříka oddělena chalupa

14. ledna 1734 převzal syn Jan Novotný

1743 po smrti Jiřího Novotného opět připojena oddělená chalupa

11. března 1757 předčasně umírá Jan Novotný, statek s nově vystaveným mlýnem vrchností odevzdán na 14 let až do vzrůstu sirotka Jana Václavu Hartmanovi, přiženivšímu se k pozůstalé vdově Alžbětě.

29. září 1765 (již po 8 letech) otčím odevzdává Janu Novotnému.

1792 mlýn opraven a přestavěn

11. února 1802 velká usedlost Jana Novotného rozdělena mezi syny, mlýn o jednom složení s pilou pro řezání klád odevzdán synu Antonínu Markovi

1818 Antonín Marek prodal mlýn Františku Čejchanovi

po několika letech František Čejchan prodal Karlu Langrovi "hradskému"

1884 Jan Čtvrtečka

1870 mlynář Ignác Langr s manželkou Antonií, synové Ignác, Fridolín, dcery Marie, Anna

kol. 1900 nájemce Samek, v provozu pekárna

1922-1939 Vendelín Čtvrtečka

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Dyntar
 • Novotný
 • Hartman
 • Čejchan
 • Langr
 • Samek
 • Čtvrtečka
 • Vintera

Historie mlýna také obsahuje:

- 1685

1685-1712 Mikoláš Novotný

1712-1734 Marek Novotný

1734-1757 Jan Novotný

1757-1765 Václav Hartman

1765-1802 Jan Novotný

1802-1818 Antonín Novotný

1818-František Čejchan

-1838 Karel Langr

1838-1884 Ignác (Hynek) Langr

1884- 1922 Jan Čtvrtečka

1922-1939 - Vendelín Čtvrtečka (RR)

1937- Josef Knoulich

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • secesní
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Nápis na nedochovaném lomeničním prkně: Tento příbytek jest vystavěn nákladem Jana Novotného Léta Páně 1792 / Opravoval Johan Čtvrtečka, mlinář ze Sněžného Léta Páně 1884 23. srpna
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • náhrobky, pamětní desky
   • trámový strop
   • dveře
   • schodiště
   • existující torzo uměleckého složení
   Mlýn > původně s jedním obyčejným složením, na přelomu století 19. a 20. modernizován na válcový. Byla zde jedna mlecí stolice s rýhovanými válci, loupačka, moučný hranolový vysévač, předvysévač, čistící hranolový vysévač, trieur - koukolník, tarár, žejbro, reforma, několik kapsových dopravníků, dynamo, rozvodné desky a několik transmisí s palečním převodem.

   Tkalcovna > později pracovalo souběžně se mlýnem několik mechanických stavů s příslušenstvím napojených na transmisi mlýna.

   Otáčky reguloval Wattův kulový regulátor mechanicky přes třecí brzdu na transmisi.

   Pozůstatky strojního zařízení byly převezeny Davidem Veverkou do mlýna Světce čp. 13, kde budou po zrestaurování umístěny v muzejní expozici. Transfér byl proveden mezi léty 2009 a 2011

   (D. Veverka - výzkum dochované technologie textilního průmyslu 2010)
   Žádná položka není vyplněna
   mlýnské stroje, zařízení tkalcovny
   Dochovaný
   • pila
   • výroba elektrické energie
   Donedávna zde bylo dochováno staré dynamo sloužící k výrobě elektřiny k osvětlení objektu.

   Při mlýně pracovala i pila a to až do roku 1952, později zbořena.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • odtokový kanál
   • lednice
   StavZaniklý
   PopisBylo zde celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu.
   1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,134 m3/s, spád 4,35 m, výkon 5,89 HP
   StavZaniklý
   PopisBylo zde celodřevěné vodní kolo na vrchní vodu.
   1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,134 m3/s, spád 4,35 m, výkon 5,89 HP
   Typelektrický motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisByl zde elektrický motor (nedochován).
   Typelektrický motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisByl zde elektrický motor (nedochován).
   Typbenzínový motor
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popisza I. reoubliky
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • AutorJosef Hejzlar
    NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku I.
    Rok vydání1962
    Místo vydáníNedvězí
    Další upřesněnís. 50-54
    Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Hejzlar
    NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku I.
    Rok vydání1962
    Místo vydáníNedvězí
    Další upřesněnís. 50-54
    Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaromír Maisner
    NázevStaré mlýny v Orlických horách
    Rok vydání1960
    Místo vydáníKounov
    Další upřesněnís. 19-20
    Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
    Datum citace internetového zdroje
    AutorTereza Pavlíčková
    NázevMalé mechanické tkalcovny v povodí Zlatého potoka v Orlických horách
    Rok vydání2009
    Místo vydáníDobré
    Další upřesněnís. 30
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách VI.
    Rok vydání2003
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 169-170
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 04. (Hradec Králové), s. 9
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    4.9.2013 11:59 uživatelem David Veverka (David Veverka)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 27.1.2018 14:52
    Radim Urbánek 12.8.2015 16:45
    Radomír Roup 20.6.2018 14:20
    doxa (Jan Škoda) 10.9.2019 18:48