Bělost mouky závisí spíš na mlynáři než na mlýně.
(ruské přísloví)

Černý, Kysilkův mlýn

Černý, Kysilkův mlýn
8
Horní Újezd
570 01
Svitavy
Horní Újezd u Litomyšle
49° 48' 36.2'', 16° 13' 57.0''
Mlýniště bez mlýna
Místo, kde stával od 14. stol. až donedávna jeden z nejstarších mlýnů v povodí Desné. Jeho místo připomíná dnes jen kříž z roku 1835, postavený mlynářem Janem Střítezským. Kříž stál původně za mlýnem při náhonu a po rekonstrukci r. 1998 přemístěn k silnici.
Desná
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V urbáři litomyšlského panství z roku 1557 se praví o Horním Újezdě: „v tej vsi mlejnů sedlských jsou tři o pěti kolech moučných.“ Prostřední z nich stál v místech,  kde silnice od Sebranic a Krásnovsi ústí na dnešní silnici z Poříčí do Dolního Újezda a Litomyšle a kde se dodnes říká pod Hraničkami. Měl pravděpodobně jedno složení a kolo na horní vodu. Možná, že šlo o tentýž mlýn, který již r. 1398 byl předmětem sporu mezi litomyšlským biskupem a kapitulou, jak se zmiňuje Zdeněk Nejedlý ve své Historii Litomyšle.

V roce 1548 v něm hospodařil nějaký mlynář Tobiáš, který platil vrchnosti svatojiřského úroku 13 grošů, svatohavelského též a mimoto čtyři věrtele ovsa. Po něm mlýn držel od roku 1556 Jakub, jehož mlýn přišel na 400 kop míšeňských grošů. Dalším majitelem byl Jíra Prudík, od něhož tento mlýn získal roku 1569 Vávra, řečený mlynář. Vávra seděl předtím na mlýně v Desné.

 V roce 1582 při uzávěrce ročních splátek se Vávra mlynář uvádí již jako Vávra KYSYLKO. Vávra zemřel r. 1606 a mlýn odkázal svému nejstaršímu synovi Václavovi  Od Vávry přes tohoto syna Václava se vine zřetelná a silná niť, která spojuje všechny dnešní Kysilky z Dolního a Horního Újezda, Chotěnova, Osíka, Seče, Mladočova a zřejmě i Sebranic, Lubné, Vysokého Lesa a Lezníka.

V soupisu mlýnů z roku 1704 uváděno 1 mlecí složení. (RUr)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mlýn v Horním Újezdě, který při prvním číslování po r. 1770 dostal číslo konskripční  9 a po přečíslování domů po r. 1800 č.p. 8, koupil již za 730 kop grošů míšenských. V hotovosti zaplatil 145 kop, zůstatek měl splácet každoročně na sv. Jana Křtitele vždy po 30 kopách. Doba splátek byla velmi vysoká – téměř 20 let. S mlýnem obdržel "... dvě krávy dojný, prase jedno, slepic s kohoutem pět ...". 

Posledním držitelem mlýna z rodu Kysilků byl Jan Kysilka (*1753). Mlýna se ujal někdy v polovině sedmdesátých let 18. století. Brzy poté mlýn vyhořel a mlynář  se tak zadlužil, že mu nic jiného nezbývalo, než nově postavený mlýn r.1783 prodat. 

 Novým vlastníkem mlýna stal Josef Hájek, manžel Janovy sestry Lidmily. S jejich dcerou se oženil Jan Stříteský, syn mlynáře z Kamenných Sedlišť. Stříteský byl újezdský rychtář, písmák, známý včelař a výrobce varhan. V letech 1820-1860 napsal své paměti, v nichž zachycuje život Hor. a Dol. Újezda v první polovině 19.století. Tyto paměti jsou však dnes bohužel nezvěstné. Po Stříteských na mlýně hospodařily rodiny Kubků, Duchoslavů, Hurychů a Černých.

Z doby Marie Terezie, kdy se provádělo tzv. první vojenské mapování, pochází následující popis zdejší krajiny a mlýna: "Víska, neboli Horní Újezd, je rozložena po stráních příkré rokle, která se pod vesnicí svažuje do údolí, jímž protéká Desná. Většina domů je vystavěna z kamene a obehnána ochrannou zdí. Pouze mlýn Kysilkův a mlýn ve vesnici jsou zděné jen způli. Přes mlýnské náhony vedou dřevěné mosty. Údolí se dá projet pouze po cestě, která jím podél prochází."

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Mlýn snad byl v provozu ještě do 2. svět. války.

V roce 1988 stála ještě budova mlýna, hospodářská stavení, zbytky vodního náhonu a pozůstatky po vantrokách. V mlýnici byla spousta mlynářského nářadí snad i celé složení. Po r. 1998 majitel nechal již značně devastovaný mlýn zbourat a na jeho místě vyrostla dvě nová stavení.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kysilka
 • Hájek
 • Stříteský
 • Kubek
 • Duchoslav
 • Hurych
 • Černý

Historie mlýna také obsahuje:

1548 Tobiáš

1556 Jakub mlynář

1556-1559 Jíra Prudíkův

1569 Vávra mlynář (Kysilko)

1606 Václav Kysilka

1650 Jan Kysilka

1655 Jiřík Kysilka

1691 Václav Kysilka

1717 Jakub Kysilka

1758 Václav Kysilka

1773 Jan Kysilka (1775 mlýn vyhořel)

1783 Josef Hájek

1820 Jan Stříteský

před r. 1848 Josef Kubek

1849 Josef Duchoslav

1860 Josef Hurych

1877 František Hurych

1930 Karel Černý


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
    zděná
    jednopatrový
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     Při mlýnu bývala pila.
     • náhon
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisPodle indikační skici stabilního katastru (1839) mlýn měl dvě mlýnská kola.
     V roce 1930 pohání mlýn a pilu dvě kola na svrchní vodu, první s průtokem 0.063 m3/s a spádem 4.1 m, druhé s průtokem 0.082 m3/s a spádem 5.2 m s výkonem 4.75 k.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisPodle indikační skici stabilního katastru (1839) mlýn měl dvě mlýnská kola.
     V roce 1930 pohání mlýn a pilu dvě kola na svrchní vodu, první s průtokem 0.063 m3/s a spádem 4.1 m, druhé s průtokem 0.082 m3/s a spádem 5.2 m s výkonem 4.75 k.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduNová manipulace
     Název archiválieSoupis mlýnů v Čechách z roku 1704
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturasign. S-2-17
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduNová manipulace
     Název archiválieSoupis mlýnů v Čechách z roku 1704
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturasign. S-2-17

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Vytvořeno

     9.9.2013 16:50 uživatelem kkysilka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 19.11.2017 20:14
     Radim Urbánek 23.4.2016 10:34
     REAPERXCX 6.7.2014 00:25