Formanem, kuchařem a chůvou by ďábel být nechtěl,
ale sviní ve mlýně, správcovým koněm
a panskou kuchařkou to ano.
(německé přísloví)

mlýn v Roškopově u Staré Paky

mlýn v Roškopově u Staré Paky
11
Roškopov
507 91
Jičín
Roškopov
50° 31' 5.8'', 15° 28' 45.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Vzácný mlýn, zcela vyjímečně dochována původní architektura a vnitřní výzdoba malbou a štukovými plastikami. V interiéru mlýnice jsou zajímavé pozůstatky strojního zařízení, hlavně převodové soukolí. Mlýn připomíná malý zámek. Současný majitel má zájem objekt zrekonstruovat a citlivě opravit.

V r. 1930 vlastnil mlýn Jan Šulc (RR).
Stará Paka - Roškopov
Oleška
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Šulc

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Původně přízemní objekt v důsledku modernizace strojního zařízení vyrostl do podoby patrového objektu mlýnice s obytnou částí. Současná podoba stavby a štukových fasád je ve stylu historismu, novorenesance a tzv. předsecesního zdobného stylu typického pro zděnou stavbu v pohraničí. V interiérech nalezneme unikátní stropní malby, výzdobu, patrové schodiště aj. K mlýnu patří i menší stodola a již dnes zbouraná maštal, kde jsou dochovány původní napajedla pro koně. Pila vedle mlýna byla zbourána v 2. pol. 20. stol.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • trámový strop
   • omítané stropy s plastickou výzdobou
   • klenba
   • topeniště, kamna, pec
   • dveře
   • schodiště
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • existující torzo uměleckého složení
   Ve mlýně dochováno převodové soukolí bez palečního kola i přes to, že zde byla později instalována turbina. Původně dřevěná hřídel od vodního kola procházela hřídelovým otvorem do podkolí, na hřídeli bylo větší dřevěné paleční kolo s bočními zuby (palci). Palce zapadaly do litinového pastorku na hřídeli předlohové s velkou řemenicí, hřídel je usazena na ložiskách na velkých kamených blocích (dochováno). Řemenice přes řemen otáčela hlavní hnací transmisí usazenou v ložiskových věšácích u stropu. Ta rozváděla energii na mlýnské stroje a na transmise do vyšších pater... Je zde i menši druhá transmise rozvodná. Později sem byla instalována Francisova turbina od firmy Union - České Budějovice (konec 30. let 20. stol.). Ta pracovala souběžně s vodním kolem a později bylo vodní kolo demontováno a pohon mlýna zajištovala pouze turbina, napojená na hlavní transmisi přes předlohovou hřídel. Turbina je usazena v kašně postavené v místě původní lednice vodních kol. Byla plánovaná instalace druhé turbiny, avšak k tomu již nedošlo. Ve mlýnici se nachází pouze fragmenty strojního zařízení, tj. válcové mlecí stolice od fa J. Prokop a synové - Pardubice, fa Koma akc. železárny - Komárov, šnekové dopravníky, transmise, řemenice, části filtrů a kapsových dopravníků, míchačka moučná, transmise podstřešní, trieur - koukolník, torza vysévačů rovinných a hranolových a také několik motorů. Kompletně dochována periodická loupačka a šrotovník od fa Union - České Budějovice. Toto zařízení bylo převážně z konce 30. let 20. stol., kde nahradilo starší strojní zařízení z přelomu 19. a 20. stol.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   VýrobceUnion a. s., České Budějovice
   VýrobceKoma akc. železárny, Komárov
   stroje mlýna: tj vysévače, kapsové výtahy, filtry, reforma, paleční kolo ad.
   Zaniklý
   • pila
   Dochovaný
   • pekárna
   • výroba elektrické energie
   • pohon zemědělských strojů
   Bývala zde i pila (neexistuje). Vodní kolo přes transmisi pohánělo dynamo, později zde byl generátor poháněný turbinou. Dochována původní elektrorozvodná deska. Na transmisi bylo napojeno i pístové čerpadlo na vodu, (dochován jen excentr). Zachovala se i chlebová pec v pekárně.
   • jez
   • stavidlo
   • náhon
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   • lednice
   Voda šla od jezu náhonem ke mlýnu, dříve na vantroky a na vodní kolo, později do kašny turbiny, kde po průchodu turbinou po vykonání práce odcházela odtokovým kanálem, částečně krytým pod silnicí zpět do vodoteče.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceUnion a. s., České Budějovice
   PopisPůvodně několik celodřevěných kol na vrchní vodu, později jen jedno, později kolo pracuje souběžně s turbinou a nakonec demontováno a pracuje jen turbina. Byl připraven projekt a následně upravena kašna pro druhou turbinu, avšak k realizaci již nedošlo. V současné době není turbina v provozu ale je z převážné části dochována. Jedná se o výrobek Českobudějovické firmy Union z konce 30. let 20. stol. Sloužila k pohonu mlýna a výrobě elektrické energie. Typ: Francisova kašnová turbina horizontální, s tzv. mokrým kolenem (ssavkou).

   V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, průtok 2,64 m3/s, spád 4 m, výkon 9,07 k.
   Typturbína Francisova
   StavDochovaný
   VýrobceUnion a. s., České Budějovice
   PopisPůvodně několik celodřevěných kol na vrchní vodu, později jen jedno, později kolo pracuje souběžně s turbinou a nakonec demontováno a pracuje jen turbina. Byl připraven projekt a následně upravena kašna pro druhou turbinu, avšak k realizaci již nedošlo. V současné době není turbina v provozu ale je z převážné části dochována. Jedná se o výrobek Českobudějovické firmy Union z konce 30. let 20. stol. Sloužila k pohonu mlýna a výrobě elektrické energie. Typ: Francisova kašnová turbina horizontální, s tzv. mokrým kolenem (ssavkou).

   V r. 1930 zde byla 2 kola na svrchní vodu, průtok 2,64 m3/s, spád 4 m, výkon 9,07 k.
   Typelektrický motor
   StavDochovaný
   VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
   PopisDochovány dva elektrické motory, první z nich od fa Škodovy závody v Plzni - elektrotechnické podniky v Brně.
   Typelektrický motor
   StavDochovaný
   VýrobceŠkodovy závody, Plzeň
   PopisDochovány dva elektrické motory, první z nich od fa Škodovy závody v Plzni - elektrotechnické podniky v Brně.
   Typelektrický motor
   StavDochovaný
   VýrobceČechoslovakische Brown Roveri - Werke A. G., Praha
   PopisDruhý větší od fa Brown Boveri - Werke A.G. - Prag Motor Czechoslovakische 13 KS.
   Historické technologické prvky
   • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
   • Válcová stolice kombinovaná a to 1 pár hladké a 1 pár rýhované válce v litinové skříni
   • periodická
   • válcový
   • čistírenský vysévač | Počet:
    • jednoskříňový
    1, rozebraný, torzo
    • hadicový / tlakový filtr
    • válcová
    • šnekový dopravník | Počet:
    • kapsový výtah | Počet:
    • AutorMinistersto financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinistersto financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     12.9.2013 22:48 uživatelem David Veverka (David Veverka)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 18.5.2017 22:21
     Radomír Roup 23.10.2013 19:01