Mlýn vydělává peníze jdoucí, ne stojící.
(německé přísloví)

mlýn u Přibyla

mlýn u Přibyla
Malechovice
512 64
Jičín
Malechovice
50° 30' 36.4'', 15° 10' 53.0''
Prameny doložené mlýniště
Po mlýnu zbyla malá vyvýšenina na levém břehu říčky Žehrovky nedaleko místa, kde se spojují dvě skalní údolí - údolí Žehrovky a údolí,kde býval rybník Přibyl. V sousedství bývalého mlýna je prostorná jeskyně, ve které pramení menší pramen. Místo je špatně přístupné, nevede k němu žádná cesta. Břeh je bažinatý a porostlý bujnou vegetací.
Samota
Žehrovka
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn byl starého založení, v roce 1683 je o něm zmínka v Manuálu právním str. 311-314 - zpráva od Jiříka Chvalkovského z Krčkovic. V té době byl mlýn rozbořen a patrně i pustý. Popis uveden v knize Jaroslava Egerta Historie mlýnů na Žehrovce, str. 77-78 - citace v oddílu "Architektura".

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2013
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    V těsné blízkosti bývalého mlýna je malá, ale prostorná jeskyně, zahnutá vpravo ve směru vchodu do ní. Částečně je upravená. vlevo od vchodu je malý pramen, vytékající upravenou stružkou ve skále.

    Citace z knihy J. Egerta "Historie mlýnů na Žehrovce":

    "Zaniklý mlýn U Přibyla?
    Asi pět set metrů pod Pod semínským mlýnem po proudu říčky
    Žehrovky narazíme na přírodní a archeologickou záhadu. Na břehu
    Žehrovky je ve skále obrovská díra, která skrývá v podzemí zčásti vytesaný
    prostor. Je tam vytesaný žlab pro odtok vody a kapsy ve stěně.
    V podzemí je nezamrzající silný pramen o vydatnosti 4 litry za vteřinu a teplotě 8 stupňů. Před jeskyní je nasypaná plošina, která převyšuje zvlhčené údolí Žehrovky asi o 2 metry. Tato plošina nebyla při povodních
    zaplavována a sloužila jako základna pro dřevěnou stavbu, možná,
    že pro mlýn. Jeskyně mohla sloužit jako sklep.
    Takto popisuje tuto jeskyni známý archeolog PhDr. Waldhauser.
    Před nedávnou dobou jsem získal od Mgr. Pavla Jakubce Manuál
    právní, rkp. 29, ve kterém je na stranách 311-314 zpráva od Jiříka
    Chvalovského ze vsi Krčkovic "v příčině hranic neb mezí, tejká se panství
    skalského kosteckého ze dne 27. Jannuarii 1683."
    "Zprávu činil takto majíc věku svého 93 léta jsouc zrozený ve vsi
    Troskovicích, též i otec jeho byl zrozený ve vsi Troskovicích, též i děd
    jeho byl zrozený ve vsi Troskovicích majíc věku svého děd můj, když
    jest umřel, 104 léta. Tak jsem od něho za živobytí jeho slejchával, byvše
    mi toho času okolo 10ti let stáří jsem byl, jako i od jinších starejch lidí
    podobnejch věku dědu mému sem slýchával, ano i sám od těch časů to
    v dobré paměti mám, že pan Zikmund Smiřický byvše pánem na zámku
    Skalách, a já toho času za pacholka též na Skalách při koních půl čtvrta
    léta sem sloužil, že jest od pána Semína týž pan Zikmund Smiřický dvůr
    slove Semínský koupil, on zase týž pan Semín na místo dvoru Semínského
    dvůr jménem Lhotku, za městys Rovenskem ležící, sobě jest koupil,
    a postupující týž dvůr Semínský panu Zikmundu Smiřickýmu, toho času
    pánu na Skalách, se všemi k němu přináležejícími příležitostmi, předně
    jeden Mlejnek, od toho Mlejnci jdoucí Obora ... i to jsem také slejchával
    od mejch předkův, když pánem byl pan Zikmund Smiřický toho dvoru,
    že jest ten Mlejnek vejš jmenovaný dal rozbořiti a na místě toho Mlejnci
    dal jinší většeji pod rybníkem, též jemu patřícím, jiný vystavěti, toho
    pak předešlého Mlejnci, kdež jest prve stával, po dnešní den základy se
    vynacházejí, též sklep v skály udělaný proti témuž místu se vynachází,
    kterýž nepochybně toho času mlynář, kterýž byl, že jest užíval. '" Tato
    zpráva, jsouce vedle nařízení pana hejtmana skalského, toho času Jiřího
    Formánka, dvě osoby prostředkem práva, Daniel Mazánek a Karel
    Miller do vsi Krčkovic na panství skalské vysláni, jest od nich přijata,
    opsána a do tohoto manuálu právního pro budoucí paměť vepsána dne
    29. Jannuarii 1683 za purgmistrství Václava Claudyusa Streycmandy. «
    Po tři sta metrech dojdeme na rozcestí U Přibyla"
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      patrně náhon
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorJaroslav Egert
      NázevHistorie mlýnů na Žehrovce
      Rok vydání2011
      Místo vydáníPresstar Turnov - Modřišice
      Další upřesněnístr. 77 - Zaniklý mlýn U Přibyla?
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJaroslav Egert
      NázevHistorie mlýnů na Žehrovce
      Rok vydání2011
      Místo vydáníPresstar Turnov - Modřišice
      Další upřesněnístr. 77 - Zaniklý mlýn U Přibyla?
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - interiér

      Vytvořeno

      15.12.2013 19:52 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 15.12.2013 22:05