Na mlýně a mladé ženě je vždycky co spravovat.
(francouzské přísloví)

Vříšťský mlýn

Vříšťský mlýn
4
Vříšť
592 03
Žďár nad Sázavou
Vříšť
49° 38' 0.6'', 16° 7' 6.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn byl v 60. letech tohoto století přebudován na výrobnu krmných směsí, která byla v roce 1990 zrušena a objekt navrácen majiteli. V roce 2017 na prodej.
Fryšávka
nepřístupný

Obecná historie:

Roku 1587 byl sestaven soupis majetku panství tzv. urbář za účelem prodeje Novoměstského dílu panství Janem Maxmiliánem z Pernštejna vladykovi Vilému Dubskému z Třebomyslic v roce 1588. V urbáři je zapsán jeden majitel huti sklenné a mlýna. Mlýn moučný a pilný stál asi v místech nynějšího mlýna, huť sklenná zřejmě v blízském sousedství. Roku 1598 koupil mlýn s pilou, huť a Vřítský dvůr od Pavla Štrafy majitel panství Vilém Dubský. Předchůdcem Pavla Štrafy byl Jan Sklenář. V roce 1651 je majitelem Novoměstského panství František Maxmilián Kratzer ze Schönsberka. Původně právo řezati klády na pile náleželo panství Novoměstskému, až mlynář Bedřich Janáček toto právo i pilu od panství kupuje. V roce 1926 mlýn vyhořel a roku 1927 byl obnoven, pila nevyhořela. Na pile sám mlynář při nedostatku vody klády na desky rozřezával. Po Bedřichu Janáčkovi vlastní mlýn a pilu František Tichý - záznam v roce 1930. Mlýn zde fungoval do roku 1958, kdy došlo ke zlomení hřídele vodního kola. Kolo však již opraveno nebylo a mlýn byl přeměněn na mísírnu krmiv, která fungovala ještě v roce 1990. Po restituci byl objekt navrácen původním majitelům a v roce 1991 bylo veškeré zařízení mísírny odvezeno, včetně velkých venkovních zásobníků. Ve mlýně dosud bydlí vdova po posledním mlynáři, který však nebyl majitelem, ale zaměstnancem.

Vříšťská sklárna, o které je první písemná zpráva z roku 1559, byla v provozu až do začátku 18. století. Zanikla pravděpodobně před rokem 1738. Tak jako sklárna ve Fryšavě, měla i vříšťská sklárna zřejmě dvě hutě. Sklářští odborníci se domnívají, že právě ze vříšťské sklárny pochází nejstarší známá dochovaná sklenice z této oblasti, tzv. pernštejnský vítací pohár, uložený ve sbírkách na hradě Buchlově. Byl zhotoven již před rokem 1582. Je vyroben ze slabě zahnědlého skla a ozdoben ve smaltové barvě provedeným znakem Vratislava z Pernštejna a jeho manželky. Soudobá literatura uváděla, že se zde vyrábělo sklo ušlechtilé, něžné a čisté. Sklárna stála nad domem č. 6. Ke sklárně patřil také mlýn. Mlýn byl v 60. letech tohoto století přebudován na výrobnu krmných směsí, která byla v roce 1990 zrušena a objekt navrácen majiteli. Při postavení kadovských železářských hutí v roce 1651 byly současně postaveny tři zkujňovací výhně (nepřesně hamry), které dále zušlechťovaly surové železo, a to na Kuklíku, ve Vříšti a v Líšné. Ve Vříšti se v roce 1741 objevuje další hamr, nazývaný drátovna, a při té je ještě v roce 1746 navíc zmiňován tzv. cánhamr. Drátovna vyráběla drát na tzv. protahovačkách a cánhamr vyráběl hřebíkářské zboží. Po zastavení provozu v kadovských pecích v roce 1874 byla ukončena činnosti i ve vříšťských hamrech. Drátovna s cánhamrem stála na místě domu č. 13 v ostré zatáčce. Druhý hamr byl v roce 1910 přeměněn na elektrárnu, která dodávala v roce 1913 do tehdejšího Německého proud. V roce 1948 zde byla zřízena přádelna. Dnes stojí tento objekt již vlastně na katastru obce Líšná. V době rozkvětu železářské výroby na novoměstském panství se Vříšť stala správním centrem této výroby. Sídlil zde totiž tzv. šichtmistrovský úřad, který rovněž vykonával funkci úřadu báňského. Po zániku výroby železa sloužila budova jako penzion pro vysloužilé úředníky novoměstského panství.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V r. 1881 dražba na mlýn. (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Tichý

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - František Tichý (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
částečně adaptován
05 2012
  vrchnostenský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   vícepodlažní
   Poměrně velká obdélná budova, tvořená přibližně z poloviny mlýnskou částí a z poloviny částí obytnou.
   • střešní nástavba
   • vyskladňovací otvor
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • schodiště
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Dochovaný
   • pila
   Budova pily dosud dochována.
   • jez
   • náhon
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • lednice
   • most, propustek
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisPo vodních kolech se dochovaly pouze prostupy pro hřídele.
   V roce 1930 poháněla mlýn a pilu dvě kola na svrchní vodu, první s průtokem 0.197 m3/s a spádem 4.5 m a druhé s průtokem 0.113 m3/s a spádem 4.48 m o výkonu 12.1 k.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisPo vodních kolech se dochovaly pouze prostupy pro hřídele.
   V roce 1930 poháněla mlýn a pilu dvě kola na svrchní vodu, první s průtokem 0.197 m3/s a spádem 4.5 m a druhé s průtokem 0.113 m3/s a spádem 4.48 m o výkonu 12.1 k.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pytlový skluz - exteriér | Počet:
   • Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.snezne.cz/
    Datum citace internetového zdroje29. 12. 2013
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.snezne.cz/
    Datum citace internetového zdroje29. 12. 2013
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1933
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    29.12.2013 19:09 uživatelem Porupka

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 12.6.2018 21:26
    Radomír Roup 28.6.2018 19:37
    REAPERXCX 11.10.2017 00:49