Kdo staví mlýn na vodě, bude s ní i mlít.
(německé přísloví)

Winternitzovy mlýny

Winternitzovy mlýny
436
Mezi Mosty
Pardubice
530 03
Pardubice
Pardubice
50° 2' 30.3'', 15° 46' 53.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýny po 101 letech ukončily provoz, areál je v roce 2013 nabízen k prodeji.
Chrudimka
46077 / 6-4645
nepřístupný

Obecná historie:

Po regulaci Chrudimky r.1910 postavili bratří Winternitzové r.1911 na pravém břehu moderní – automatické mlýny, mlýny, které nahradily řadu starších pa. mlýnů, z nichž většina zanikla po regulaci Chrudimky. Stavba provedená podle návrhu arch. Gočára je dnes technickou památkou. Nejmodernější strojní zařízení dodala pa. továrna J.Prokopa synové, snad i elektrické zařízení. Po požáru 19.6.1919 mlýn obnoven a dle arch.Gočára přistavěno shodně vysoké obilní silo propojené s mlýnem dopravníkovým mostem na klenutém oblouku. Mlýn byl z počátku poháněn vodní turbínou a o vodu se dělil s hydroelektrárnou u Záhorského jezu. Později přešel na elektrický pohon. Po r.1948 byl mlýn znárodněn a v 60. letech 20.stol. rozšířen severním směrem, opět vybaven nejmodernějším zařízením od n.p. TMS s celoskleněným dopravním potrubím. Tehdy došlo k zásadní urbanistické chybě. Povolením rekonstrukce Pardubice zahodily příležitost umístit nový mlýn do průmyslové oblastí Černá za B., kde měl stát u obilního sila. Následovala výstavba pekáren vedle Na Ležánkách, které měly být také u sila v průmyslové oblasti.

(Jiří Paleček - Parpedie)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Winternitzovy mlýny v Pardubicích jsou automatické mlýny vyprojektované Josefem Gočárem pro bratry Egona a Karla Winternitze. Byly postaveny na pravém břehu řeky Chrudimky před jejím soutokem s Labem, v Bílém Předměstí v těsné blízkosti renesančního historického centra města. Stavba budovy započala roku 1909.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

19.6.1919 mlýn vyhořel

1922 a 1926 dostavován a upravován

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Od ukončení provozu mlýna v březnu 2013 vzniká občanská iniciativa Mlýny městu!, která se pokouší o jejich oživení a záchranu. Ještě v témž roce se zde uskuteční festivaly Automatické kulturní mlýny I a II.

Nařízením vlády č. 106/2014 Sb. ze dne 28. května 2014 došlo k prohlášení o prohlášení některých Winternitzových mlýnů národní kulturní památkou. (RUr)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Winternitz

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Kooperativa Praha

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • podpis mlynáře
 • razítko
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  průmyslový areál
  mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
  mlýnice bez obytné budovy
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  vícepodlažní
  Stavba dle projektu vynikajícího architekta Josefa Gočára (v té době mu bylo teprve 30 let).
  Po požáru 1919 a pak v letech 1922 a 1926 rozšiřován a upravován rovněž podle Gočárova projektu.
  • zdobený zděný štít
  • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
  • dveře
  • okno
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
  • vyskladňovací otvor
  • vrata, brána
  • dveře
  • schodiště
  • zcela bez technologie aj.
  Žádná položka není vyplněna
  Základem mlýna bylo 10 válcových stolic, pracujících automaticky.
  Veškeré zařízení dodala ve vynikající kvalitě firma ing. Josefa Prokopa.
  • stavidlo
  • náhon
  Než byl dokončen jez a hydroelektrárna, byla do mlýna vedena voda z Haldy.
  Typturbína Francisova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 1,54 m3/s, spád 3,25 m, výkon 50 k.
  Typturbína Francisova
  StavZaniklý
  Výrobce
  PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 1,54 m3/s, spád 3,25 m, výkon 50 k.
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  VýrobceMEZ Drásov n.p.
  PopisAsynchronní motor 90kW, r.v.: 1968
  Typelektrický motor
  StavDochovaný
  VýrobceMEZ Drásov n.p.
  PopisAsynchronní motor 90kW, r.v.: 1968
  Historické technologické prvky
  • šnekový dopravník | Počet:
  • pytlový skluz - exteriér | Počet:
  • pytlový skluz - interiér | Počet:
  • AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
   Rok vydání1932
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autor
   Název
   Rok vydání2013
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://www.mlynymestu.cz/historie/
   Datum citace internetového zdroje16.1.2014
   Autor
   NázevStavba
   Rok vydání1924
   Místo vydání
   Další upřesněnís. 9
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   Autor
   Název
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttp://vcpd.cvut.cz/mlyny-bratri-winternitzu/
   Datum citace internetového zdroje2015
   AutorFrantišek Šebek
   NázevToulky historií Pardubic I.
   Rok vydání2016
   Místo vydáníPardubice
   Další upřesněnís. 172-174
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Místo uložení
   Název fondu
   Název archiválie
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura
   Místo uložení
   Název fondu
   Název archiválie
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Plány - stavební a konstrukční

   Obrazy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Vytvořeno

   16.1.2014 13:08 uživatelem Radomír Roup

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 28.9.2017 21:52
   Radim Urbánek 8.1.2016 00:37
   Šárka Janotová 25.4.2015 16:21
   doxa (Jan Škoda) 3.4.2019 11:34
   kolssteyn 21.2.2015 17:24
   Jaromír Mayer 1.10.2017 19:45