Huba mu jede jako mlýn.
(německé rčení)

Dolejší hostivařský mlýn

Dolejší hostivařský mlýn
16/23
K Horkám
Praha - Hostivař
102 00
Hlavní město Praha
Hostivař
50° 2' 58.3'', 14° 31' 34.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn možná pochází z 1. pol. 15. století.
Botič
41323/1-2033
nepřístupný

Obecná historie:

Dolejší mlýn ve východní části obce na levém břehu potoka Botiče (dnešní čp. 16.) je snad poprvé zmíněn roku 1434, neboť z té doby pochází zápis, že Jíra, mlynář z Hostivaře, „ ježto slove páté kolo...u Linharta Zčástníka, také...má míti dědičně břehu k stavění mlýnu pěti loket zdéli a pěti loket všíř“. Z této doby se na fasádě zachovala i tabulka s nápisem o jistém mlynáři Jírovi z Hostivaře.

Jisté je, že mlýn- první nebo druhý- vznikl, když se roku 1541 stal pánem na hostivařské tvrzi i vsi Jan Koutský z Kostelce. Je uveden v pozemkové knize již v roce 1567. Zároveň je tu jmenován mlynář Matěj, "který se přiženil ke Kateřině, manželce své do mlýnu, za kterýžto Šimonovi mlynáři doplatil". Jeho chalupa ležela „nade mlýnem“, pravděpodobně tedy patřila k mlýnu. V roce 1589 však od něho byla oddělena.

Roku 1654 patřilo k mlýnu 21 strychů pole. O čtvrtstoletí později Jan Kristián Krtička prodával „ již vše vjedno spojené“, dvůr, chalupu i mlýn, Kateřině Maiderlové z Mansberka, rozené Borové (Boberové) z Binnen. Roku 1699 Jan Daniel Krocín z Drahobejle prodal Bernardu Stanislavovi svobodnému pánu Englovi z Englsplusu „dvůr se vším stavením, ovčínem, vinopalnou, flusárnou a jedním mlýnem“, a ten jej zas přenechal Johanně Marii Josefě Dubské.

V roce 1713 se o mlynáři Matěji Szovském píše jako o prvním pachtýři s dědičným právem.

Mlýn čp. 16 měl na severní straně náhon, vedoucí přes ulici od Hořejšího mlýna. Podél náhonu stálo obytné stavení a k němu kolmo přiléhala mlýnice- dnes je zde šrotárna. Obytná část je tvořena dvěma spojenými patrovými budovami. Východní je původním mlýnským obytným stavením, jehož trojdílná dispozice s vchodem ve středním poli byla přeměněna, původní vchod byl změněn na okno. Zachovala se klenutá mlýnská prostora s dvěma plackovými klenbami. Klasicistní tvářnost si uchovalo jižní vstupní průčelí. Pilastry s pásem mezi přízemím a patrem je děleno do šesti polí, v jednotlivých polích bylo po dvou oknech. Na západě má původní obytné stavení štít s klasicistními dveřmi. V západním dílu jsou dvě místnosti se stlačenou valenou klenbou s párem styčných pětibokých lunet. Východní část mlýnského stavení byla pravděpodobně v roce 1883 přestavěna a bylo přistavěno patro. V areálu se dále dochovala sýpka s cihelnými větracími průduchy, datovaná ve štítu k roku 1904.

V nedávné minulosti zde sídlil státní statek. Roku 2002 měl být mlýn přestavěn na obytný komplex, ale stavba se nakonec neuskutečnila. V současné době objekt prochází rekonstrukcí.

Zdroj: http://www.hostivar.cz/


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1930 majitel Václav Blažek

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   jednopatrový
   Podél náhonu obytné stavení a k němu kolmo přiléhá mlýnice. Obytná část tvořena dvěma spojenými patrovými budovami. Dnešní budova pochází patrně z roku 1829, jelikož průčelí má klasicistní ráz. V areálu dochována sýpka s cihelnými větracími průduchy a s datem 1904 ve štítu.
   • vrata, brána
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    • náhon
    Na jižní straně náhon, vedoucí od Hořejšího mlýna.
    Popis
    Popis
    StavZaniklý
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,157 m3/s, spád 4,8 m, výkon 6,55 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.hostivar.cz/
    Datum citace internetového zdroje21.1.2014
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.hostivar.cz/
    Datum citace internetového zdroje21.1.2014

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    21.1.2014 12:08 uživatelem Radomír Roup

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2.10.2017 10:25
    doxa (Jan Škoda) 1.6.2017 10:26