Kněžské děti, mlynářův dobytek,
pekařovo prase bývají dobře krmeni.
(německé přísloví)

Housův mlýn, Valcha

Housův mlýn, Valcha
383/1
80, 81
Pod Holečkovými sady
Tábor
390 01
Tábor
Tábor
49° 24' 54.4'', 14° 39' 15.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn, dnes již nefunkční. U mlýna zřízena valcha táborského soukenického cechu. Dochovány budovy. Dnes historická krčma a kulturní centrum.
300 m západně od kostela Proměnění Páně v Táboře
Tismenický potok
veřejně přístupný

Obecná historie:

rok 1895  Karel Housa - zvětšil mlýn

1930 Karel Housa (jšk)

1940 město Tábor - v nájmu Karla Housy

asi 1960 mlýn zrušen

1997 znovu zřízen


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Housův mlýn byl vystavěn na základech mlýna ze 13. století, těsně pod starobylými hradbami města Tábora, na břehu Tismenického potoka, vytékajícího z vodní nádrže Jordán. V těchto místech se v 15. století konaly bohoslužby husitských radikálů – adamitů. 

(wikipedie)

Údajně zde byli pohřbeni švédští dobyvatelé, kteří zahynuli při obléhání města v roce 1645. V 18. století vyrostl v tomto malebném zákoutí první umělecký parní mlýn, spojený s lázněmi. Pověst praví, že právě zde ústil tajný východ z táborského podzemí.

(wikipedie)

16. srpna 1886 zahynul při opravě kola stárek Jan Bejšovec. (RR)

Okresní úřad v Táboře /oddělení vyživovací a cenové/ (pep)
Č.j.27429/vyživ/1941 V Táboře 22. prosince 1941

Všem obecním úřadům a mlýnům.

Věc: Námezdní mletí ve mlýnech – konečná úprava

Číslo rejstříku: 1257

Jméno majitele mlýna a bydliště: Housa Karel, Tábor 383

Přidělení politických obcí: Hlinice

Den příjmu obilí a výdeje výrobků: úterý

SokA Tábor, Fond ONV Tábor:
Přípis z 23.10.1951
JIHOČESKÉ MLÝNY n.p. ČESKÉ BUDĚJOVICE
Adresát: ONV Tábor, referát VIII, Tábor
Věc: Koncentrace mlýnské výroby – uzavření mlýnu Tábor – Pod sady

Směrné číslo výroby na r. 1952, které jsme obdrželi, odpovídá změněným výrobním poměrům po zavedení vázaného hospodářství a vede nás k další koncentraci mlýnské výroby.
Při vyhledávání objektu, který by nám soustředění výroby umožnil, zvolili jsme mlýn v Táboře – Pod sady a to z těchto důvodů:
1/ Mlýnské zařízení je zastaraléa vzhledem k tomu, že ve výhledovém plánu s provozem mlýna nepočítáme, nehodláme jej ani v budoucnu rekonstruovati.
2/ Budova mlýna je rovněž stářím sešlá a mlýn nemá vhodný prostor ani pro skladování mouky, ani obilí.
3/ Přístup ke mlýnu je obtížný a vozový park tím značně trpí.
4/ Přenesením výroby pšen. mouky z tohoto mlýna do mlýna Tábor /dř. Veselá/ zhospodárníme výrobu a uvolníme pracovní síly pro těžký průmysl.
5/ Výrobu ve mlýně Tábor /dř. Veselá/ rozšíříme za pomoci zařízení ze mlýna v Klokotech, který není v provozu.
6/ Mlýn Tábor Pod sady zůstane mlýnem záložním pro nepředvídané případy.
7/ Po provedené prověrce norem musíme našim pracujícím zaručiti výdělkové možnosti a mlýnům musíme zaručiti pracovní náplň, což v případě mlýnu Tábor – Pod sady učiniti nemůžeme, vzhledem k celkovému výrobnímu úkolu ve výrobě mlýnské na r. 1952.
Prosíme proto, abyste naše rozhodnutí, které jsme ve smyslu usnesení ÚV KSČ učinili ve prospěch zhospodárnění výroby, vzali na vědomí a schválili
Práci čest! Razítko, podpis nečitelný

Rada ONV Tábor na své schůzi 14.11.1952 koncentraci výroby schválila, což Jihočeským mlýnům n.p. písemně zaslala.

SokA Tábor, Fond ONV Tábor: Výměrem VIII/1-515.33-1952 z 21. listopadu 1951 bylo poslednímu mlynáři na Housově Mlýně, Tábor čp.383 Karlu Housovi nařízeno vrátit živnostenský list s odůvodněním, že více než 6 měsíců neprovozuje svoji živnost.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Mlýn má čtyři patra, ve kterých se nachází lidová krčma, panská krčma, hlavní sál, zbrojnice, keltský salón, muzeum tortury – mučírna, šermírna, podkrovní sál, kostymérna, půjčovna a sklady kostýmů rekvizit a dekorací. Zázemí tu najdou hudební klub a výstavní síň, konají se zde koncerty, festivaly nebo školy šermu.

V průběhu roku hostí mlýn několik událostí: Keltský festival Lugnasad, Dobývání Tábora Švédy, Rytířský den při Táborských setkáních, Festival historických bojovníků, konají se zde historické svatby, historické soutěže nebo středověký silvestr. Historicko – naučnou formou působí oživené podzemí, mučírna, výuka šermu, tance, chorál, metání dobývacím strojem, zbrojnice, dětská bitva o vozovou hradbu, lukostřelnice – jak bojovala práčata, husitské občerstvení. V mlýně působí také Akademie rytířských umění, která se věnuje šermu, lukostřelbě nebo jízdě na koni.

(wikipedie)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Housa

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    • zdobený zděný štít
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • pavlač, balkón
    • okno
    • střešní nástavba
    • vrata, brána
      Žádná položka není vyplněna
      • jez
      • náhon
      Popis
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,068 m3/s, spád 3,54 m, výkon 2,2 HP
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisZ větší části zajišťovala pohon pára
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisZ větší části zajišťovala pohon pára
      Historické technologické prvky
      vícenásobná
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách V.
      Rok vydání2002
      Místo vydánís. 101
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách V.
      Rok vydání2002
      Místo vydánís. 101
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 34
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Ostatní

      Vytvořeno

      14.2.2014 11:01 uživatelem Hračka

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 14.2.2014 18:55
      Radomír Roup 30.5.2018 12:55
      doxa (Jan Škoda) 11.9.2018 12:13
      pepino 26.5.2019 17:30