Chutný koláč dělá mlynáři čest.
(německé přísloví)

tkalcovna na Žákovci

tkalcovna na Žákovci
36
Žákovec
518 01
Rychnov nad Kněžnou
Kamenice u Dobrého
50° 16' 51.0'', 16° 14' 53.7''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Jeden z nejstarších mlýnů na Zlatém potoce, původně panský, doložený již k roku 1597. Od roku 1789 v majetku rodu Rindů (Ryndů), 1869 zničen požárem a obnoven až po osmi letech. Při mlýně stávala i pila. Ke konci 19. století zde byla zřízena mechanická tkalcovna a roku 1924 mlýn zrušen. Textilní provoz tkalcovny zde pracoval ještě v roce 1992. Majitelé zde udržují provozuschopnou původní turbínu.
Dobré - Žákovec
Dědina
nepřístupný

Obecná historie:

Zde stál jeden z nejstarších mlýnů na Zlatém potoce. Dle protokolu jednání na obecním úřadě v Kamenici z r. 1896, v té době mlynář V. Rynda pronajímal 10 mechanických stavů Josefu Musilovi, který zde provozoval tkalcovskou živnost. Další nájemci ovšem znovu mleli. Při mlýně byla i pila. Roku 1916 mlýn koupila od  Adolfa Ryndy Božena Šrytrová, vdova po majiteli tkalcovny na Spáleništi 16. Mlýn nejprve pronajala, roku 1918 se však znovu vdala a mlýn nadále provozoval její druhý manžel Josef Hejzlar. S mletím skončili roku 1924 a zřídili zde větší tkalcovnu. R. 1939 v ní bylo 30 mechanických stavů s příslušenstvím. V r. 1942 vyměnili vodní kolo za Francisovu turbínu. Po roce 1949 zde byla jedna z dílen Drutky, která byla zrušena r. 1970. Bývalý majitel Josef Hejzlar potom pracoval dál jako domácí tkadlec pro Drutku a jeho snacha tady soukala pro Drutku ještě v r. 1992.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Původně dominikální mlýn.

1597 JIřík Vostrovský prodává Trčkovi z Lípy Kamenici, Spáleniště a Netřebu, první zmínka o mlýnu, který se pronajímá

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1651 soupis obyvatel podle víry, nájemce mlynář Jakub Anděl, 21 let, s manželkou Kateřinou a synáčkem Matějem, nekatolíci, ale je naděje na obrácení na katolickou víru

23. ledna 1681 matrika Bílý Újezd - pokřtěn Matěj, syn mlynáře žákovského Jiříka Krále a jeho manželky Doroty

11. ledna 1688 zemřelo dítě mlynáře žákovského

1713 - 1732 mlynáři žákovskému Melicharu Klimšovi pokřtěno 8 dětí

26. ledna 1771 zemřel Jiří, syn mlynáře žákovského Václava Klimše, ve věku 3 měsíců

11. listopadu 1774 pokřtěn Josef, syn mlynáře žákovskýho Karla Mádra a jeho manželky Aleny

5. srpna 1779 narozen syn František

31. března 1782 narozena  Marie, dcera Jana Marka (molitor) a jeho manželky Anny

1789 gruntovní zápis:  dominikální mlýn panský na Žákovci s nedostavěným malým mlýnkem a olejnou a kovárnou koupil mlynář z Liberka František Rind za 700 zlatých.

1840 František Rind zemřel ve věku 71 let, mlýn přebírá syn Ignác Rind

1856 Ignác Rind zemřel ve věku 64 let, mlýn přebírá bratr Antonín Rind

1865 zemřel Antonín Rind ve věku 44 let, mlýn přebírá jeho syn Adolf, který si přijmení počeštil na Rynda

10. září 1869 mlýn s olejnou a kovárnou vyhořel, škoda odhadnuta na 7.244 zlatých

1877-78 teprve po 8 letech mlýn obnoven

olejna a kovárna neobnoveny, u mlýna zřízena pila, v mlýně od 1879 vyhlášená pekárna

1908 mlýn Adolfa a Růženy Ryndových oceněn na 14.500 zl., pozemek 700 zl., příslušenství 800 K, celkem 16.000 K.

nájemci: do 1907 Samek

1907 - 1913 Čihák

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1916 koupila vdova Božena Šrytrová, později provdaná Hejzlarová

1919 Josef Hejzlar

1919-1920 nájemce František Macháček

1924 ukončeno mletí

1938 zbořena pila

(prehistorii doplnil jšk)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Anděl
 • Král
 • Klimeš
 • Mádr
 • Marek
 • Rind
 • Rynda
 • Samek
 • Čihák
 • Macháček
 • Hejzlar

Historie mlýna také obsahuje:

do 1789 panský

1789 - 1840 František Rind

1840 - 1856 Ignác Rind

1856 - 1865 Antonín Rind

1865 - 1916 Adolf Rind - Rynda

1916 - Božena Šrytrová provd. Hejzlarová

1919 Josef Hejzlar

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • krov
   • dveře
   • schodiště
    Dochována turbína, turbinová transmise se setrvačníkem, regulátor a elektrozařízení.
    Žádná položka není vyplněna
    Z původní technologie mlýna ani tkalcovny se nic nedochovalo. Složení mlýna bylo původně obyčejné, později umělecké.
    Naposledy válcový mlýn s dvoupárovou pšeničnou loupačkou a rovinným vysévačem.
    Zaniklý
    • pila
    • pekárna
    • tkalcovna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Dynamo derivační, statorové cívky buzeny vlastní výrobou energie. Sloužilo pro osvětlení.
    Pila zbořena 1938.
    • jez
    • náhon
    • jalový žlab
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    Zřízena rezervní nádržka.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisDochována původní Francisova horizontální kašnová turbína s tzv. mokrou ssavkou.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisDochována původní Francisova horizontální kašnová turbína s tzv. mokrou ssavkou.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisVodní kolo 5,2 m v průměru, šíře 1 m.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMgr. Tereza Pavlíčková
    NázevMalé mechanické tkalcovny v povodí Zlatého potoka v Orlických horách
    Rok vydání2009
    Místo vydáníOS LIBRI
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMgr. Tereza Pavlíčková
    NázevMalé mechanické tkalcovny v povodí Zlatého potoka v Orlických horách
    Rok vydání2009
    Místo vydáníOS LIBRI
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Hejzlar
    NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku II.
    Rok vydání1962
    Místo vydáníNedvězí
    Další upřesněnís. 6 - 9
    Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaromír Maisner
    NázevStaré mlýny v Orlických horách
    Rok vydání1961
    Místo vydáníKounov
    Další upřesněnís. 76 - 79
    Odkazuloženo v SOkA Rychnov n/K
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    26.3.2014 00:49 uživatelem David Veverka (David Veverka)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 25.8.2017 14:44
    doxa (Jan Škoda) 20.9.2019 12:16
    TofikLupus (Marek Fiala) 26.3.2014 22:54