Jak meleš, tak budeš jíst.
(řecké přísloví)

Adamcův, Slověnický mlýn

Adamcův, Slověnický mlýn
30
Horní Slověnice
373 72
České Budějovice
Horní Slověnice
49° 2' 11.6'', 14° 39' 52.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Poměrně velký mlýn s téměř kompletně dochovaným zařízením, který však díky statické poruše bude brzy zbořen. Majitel mlýna by však chtěl zařízení zachovat a znovu instalovat v replice mlýnské budovy. Snad se záměr majiteli podaří realizovat.
samota jižně od Horních Slověnic
Miletínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn v Horních Slověnicích vznikl nejspíše ve 30. letech 18. století. Na archivních mapách z roku 1827 je mlýn zachycen pouze na indikační skice a to ještě bez zakreslení náhonu.

Podle odevzdávací listiny z 21. dubna 1891 bylo dáno vlastnické právo na mlýn Kateřině Brůžkové. Roku 1909 se stal spolumajitelem mlýna Vojtěch Adamec, manžel Kateřiny Brůžkové, jak dokazuje notářský spis z 18. listopadu 1909.

Z roku 1925 je doloženo, že se na mlýně mlelo žito a pšenice a vyráběly se kroupy. V té době měl mlýn jedno vodní kolo o výkonu 5 HP a motor na koks o výkonu 12 HP, dále jeden český kámen na špicování, prachový vysévač, dvě žitné válcové stolice na mletí žita a jednu porcelánku na pšenici.

Roku 1929 převzal mlýn po Vojtěchu Adamcovi jeho syn Ludvík. Ten doplnil strojní vybavení mlýna a provedl rekonstrukci mlýnice i připojené budovy. Dále byly instalovány vodní turbíny a jeden plynový motor, na jehož provoz se v roce 1938 spotřebovalo 100 metrických centů antracitu.

V roce 1938 se mlynář Ludvík Adamec dostal do svízelné situace, neboť musel vyplatit svých osm sourozenců. A tak v roce 1939 pronajal mlýn A. Hronkovi. Ten však neplatil nájem a navíc za fašistické okupace Ludvíka Adamce udal.

Roku 1941 byl mlýn úředně zastaven. Po osvobození podal v roce 1946 Ludvík Adamec žádost o obnovení provozu mlýna, ta mu však byla zamítnuta. Ani po letech, kdy Ludvík Adamec udržoval mlýnici v provozuschopném stavu, se objekt nedostal do jeho rukou.

  

V současné době mlýn už není schopen provozu, ale jeho nový majitel se z něj snaží co nejvíce zachránit.  Kvůli těžbě v nedalekém kamenolomu, kde se těžila modrá mrákotínská žula, však došlo k přerušení mlýnského náhonu a zřejmě v souvislosti se změnou hydrologických poměrů v lokalitě se jedna z obvodových zdí mlýna zhroutila. Jedinou možnou budoucností mlýna je reinstalace zařízení v replice mlýnské budovy. Pokud se tento záměr nepodaří realizovat, mlýn nejspíše časem zanikne.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Adamec

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na „potoku“ (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • dveře
    • okno
    • komín
    • klenba
    • existující umělecké složení
    Žádná položka není vyplněna
    V roce 1925 je doložena výroba krup.
    • náhon
    PopisV roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.137 m3/s, spádem 5.2 m o výkonu 5 HP.
    Někdy po roce 1930 vodní kolo nahradila turbína.
    PopisV roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.137 m3/s, spádem 5.2 m o výkonu 5 HP.
    Někdy po roce 1930 vodní kolo nahradila turbína.
    PopisV roce 1925 sloužil k pohonu motor na koks o výkonu 12 HP.
    Kolem roku 1930 byl instalovaný plynový motor na antracit.
    PopisV roce 1925 sloužil k pohonu motor na koks o výkonu 12 HP.
    Kolem roku 1930 byl instalovaný plynový motor na antracit.
    Historické technologické prvky
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • průchodová
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorKateřina Hieke
      NázevAdamcův mlýn v Horních Slověnicích
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění(úprava odkazu PK 5/2017)
      Odkazhttp://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/adamcuv-mlyn-v-hornich-slovenicich/
      Datum citace internetového zdroje2. 4. 2014
      AutorKateřina Hieke
      NázevAdamcův mlýn v Horních Slověnicích
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění(úprava odkazu PK 5/2017)
      Odkazhttp://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/adamcuv-mlyn-v-hornich-slovenicich/
      Datum citace internetového zdroje2. 4. 2014
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKateřina Hieke
      NázevSakrální památky - Dolní Slověnice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníkříž č. 1
      Odkazhttp://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/13/dolni-slovenice/
      Datum citace internetového zdroje5/2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      2.4.2014 21:42 uživatelem REAPERXCX

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.6.2015 16:43