Podle sukně poznáš mlynáře.
(německé přísloví)

Adamcův, Slověnický mlýn

Adamcův, Slověnický mlýn
30
Horní Slověnice
373 72
České Budějovice
Horní Slověnice
49° 2' 11.6'', 14° 39' 52.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Poměrně velký mlýn s téměř kompletně dochovaným zařízením, který však díky statické poruše bude brzy zbořen. Majitel mlýna by však chtěl zařízení zachovat a znovu instalovat v replice mlýnské budovy. Snad se záměr majiteli podaří realizovat.
samota jižně od Horních Slověnic
Miletínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn v Horních Slověnicích vznikl nejspíše ve 30. letech 18. století. Na archivních mapách z roku 1827 je mlýn zachycen pouze na indikační skice a to ještě bez zakreslení náhonu.

Podle odevzdávací listiny z 21. dubna 1891 bylo dáno vlastnické právo na mlýn Kateřině Brůžkové. Roku 1909 se stal spolumajitelem mlýna Vojtěch Adamec, manžel Kateřiny Brůžkové, jak dokazuje notářský spis z 18. listopadu 1909.

Z roku 1925 je doloženo, že se na mlýně mlelo žito a pšenice a vyráběly se kroupy. V té době měl mlýn jedno vodní kolo o výkonu 5 HP a motor na koks o výkonu 12 HP, dále jeden český kámen na špicování, prachový vysévač, dvě žitné válcové stolice na mletí žita a jednu porcelánku na pšenici.

Roku 1929 převzal mlýn po Vojtěchu Adamcovi jeho syn Ludvík. Ten doplnil strojní vybavení mlýna a provedl rekonstrukci mlýnice i připojené budovy. Dále byly instalovány vodní turbíny a jeden plynový motor, na jehož provoz se v roce 1938 spotřebovalo 100 metrických centů antracitu.

V roce 1938 se mlynář Ludvík Adamec dostal do svízelné situace, neboť musel vyplatit svých osm sourozenců. A tak v roce 1939 pronajal mlýn Arnoštu Hronkovi. Ten však neplatil nájem a navíc za fašistické okupace Ludvíka Adamce udal. (více infa v sekci "držitelé mlýna" - PK)

Roku 1941 byl mlýn úředně zastaven. Po osvobození podal v roce 1946 Ludvík Adamec žádost o obnovení provozu mlýna, ta mu však byla zamítnuta. Ani po letech, kdy Ludvík Adamec udržoval mlýnici v provozuschopném stavu, se objekt nedostal do jeho rukou.

  

V současné době mlýn už není schopen provozu, ale jeho nový majitel se z něj snaží co nejvíce zachránit. Kvůli těžbě v nedalekém kamenolomu, kde se těžila modrá mrákotínská žula, však došlo k přerušení mlýnského náhonu a zřejmě v souvislosti se změnou hydrologických poměrů v lokalitě se jedna z obvodových zdí mlýna zhroutila. Jedinou možnou budoucností mlýna je reinstalace zařízení v replice mlýnské budovy. Pokud se tento záměr nepodaří realizovat, mlýn nejspíše časem zanikne.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Adamec
 • Hronek

Historie mlýna také obsahuje:

1941 - zmínka o nájemci mlýna Arnoštu Hronkovi - Člen fašistické Vlajky - prý nepsaný vůdce této organizace v H. Slověnicích, udal původního majitele mlýna Ludvíka Adamce. Zatčen 18. června 1945 v Olešné u Bernartic. Za vinu mu bylo kladeno kolaborantství a členství ve Vlajce, kde ale žádnou funkci nikdy nevykonával, ač jako funkcionář ve Vlajce po celou dobu války vystupoval.
(PK via Jan CIGLBAUER, Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948. Potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Českokrumlovska, Praha 2018, s. 327 a 330.)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • dveře
    • okno
    • komín
    • klenba
    • existující umělecké složení
    Žádná položka není vyplněna
    V roce 1925 je doložena výroba krup.
    • náhon
    PopisV roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.137 m3/s, spádem 5.2 m o výkonu 5 HP.
    Někdy po roce 1930 vodní kolo nahradila turbína.
    PopisV roce 1930 pohánělo mlýn kolo na svrchní vodu s průtokem 0.137 m3/s, spádem 5.2 m o výkonu 5 HP.
    Někdy po roce 1930 vodní kolo nahradila turbína.
    PopisV roce 1925 sloužil k pohonu motor na koks o výkonu 12 HP.
    Kolem roku 1930 byl instalovaný plynový motor na antracit.
    PopisV roce 1925 sloužil k pohonu motor na koks o výkonu 12 HP.
    Kolem roku 1930 byl instalovaný plynový motor na antracit.
    Historické technologické prvky
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • průchodová
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorKateřina Hieke
      NázevAdamcův mlýn v Horních Slověnicích
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění(úprava odkazu PK 5/2017)
      Odkazhttp://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/adamcuv-mlyn-v-hornich-slovenicich/
      Datum citace internetového zdroje2. 4. 2014
      AutorKateřina Hieke
      NázevAdamcův mlýn v Horních Slověnicích
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění(úprava odkazu PK 5/2017)
      Odkazhttp://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/adamcuv-mlyn-v-hornich-slovenicich/
      Datum citace internetového zdroje2. 4. 2014
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKateřina Hieke
      NázevSakrální památky - Dolní Slověnice
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníkříž č. 1
      Odkazhttp://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/13/dolni-slovenice/
      Datum citace internetového zdroje5/2017

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      2.4.2014 21:42 uživatelem REAPERXCX

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 4.6.2015 16:43
      pkhistory (Petr Kozel) 21.2.2019 11:05