Jedno kolo nepohání mlýn.
(německé přísloví)

Borkovna, Kostečkův mlýn

Borkovna, Kostečkův mlýn
245
U sv. Víta
Třeboň
379 01
Jindřichův Hradec
Třeboň
49° 1' 9.5'', 14° 46' 52.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Dlouhá budova přestavěného mlýna stojí na hrázi Stupského rybníka. Mlýn je přestavěn na penzion.
Samota
Mlýnská stoka
veřejně přístupný

Obecná historie:

doplnění RN:

Borkovna (v poslední době mlýnského provozu znamá také jako Raifův nebo Kostečkův mlýn) byla jednou ze staveb, jejichž vybudování umožnilo přivedení vody do této oblasti tzv. Mlýnskou stokou. Mlýnská stoka byla odbočka ze Zlaté stoky u místa zvaného Hrdlo; vybudována byla v 1. pol. 16. st., přibližně v l. 1519–1554). (Podle až dodatečné informace stavbyvedoucího byly při přestavbě v 90. letech 20. st. pod budovou objeveny zkamenělé dubové trámy, což by mohlo posunout vznik první stavby zde do doby pravě pol. 16. st.)

Jméno odráží skutečnost, že předchůdkyní pozdějšího mlýna (se stoupou) byla stoupa na drcení kůry stromů (borek, borka) pro výrobu třísla, nezbytného pro koželuhy. Odtud také jméno blízkého rybníka: Stupský. Podle starých matrik zde např. r. 1691 působil Jakub Podruh s ženou Marjanou („ze stup u mlejna obecního“), v r. 1706 je uváděn Bartoloměj Koranda s ženou Kateřinou („ze stúp“).

Tato obecní tříslová stoupa byla r. 1710 prodána do dědičného nájmu třeboňskému koželuhovi Antonínu Reiterovi s povolením zbudovat zde i mlýn. Postupně se stavba rozrůstala, takže v r. 1871 je už uváděna s popisem: hlavní stavení Borkovny (o výměře 80 čtverečních sáhů /cca 288 m2/) a „další prodloužení téhož stavení, které se na dvakrát stalo“ /302 m2 a 76 m2/, dvě kolny, zahrada k Borkovně patřící. 

V r. 1881 je mlýn popisován takto: s dvěma obyčejnými českými složeními, z nichž každé je hnáno kolem na vrchní vodu.

V průběhu 2. pol. 19. st. bylo postupně rozšiřováno mletí na úkor tříselné stoupy, a postupně, především ke konci 19. st., byl mlýn alespoň částečně modernizován, především za Jana Raifa (výtahy na zrno, stroj na čištění obilí, hranolový vysévač mouky, transmise s převodním řemenem). 

Majiteli byli postupně Čeněk Knapp, Václav Hejda, Vojtěch a Terezie Košákovi, Emanuel a Juliana Honsovi, František a Marie Filišteinovi, Jan a Anna Raifovi, od r. 1934 pak František a Anna Kostečkovi.

V r. 1941 byl mlýn úředně zastaven, v r. 1945 podává Fr. Kostečka žádost o zrušení uzavíracího dekretu a 1948 o povolení renovace. V lednu 1949 vyživovací komise při ONV Třeboň žádá zavření mlýna pro politické postoje Kostečky a zanedbaný stav mlýna: „pro naprosto záporný poměr pana Kostečky k lidově demokratickému zřízení a proto, že budova a zařízení mlýna jest ve zchátralém stavu, takže prakticky nemůže býti mlýn uveden do provozu.

V r. 1985 prodává dcera pana Kostečky mlýn manželům Ondřichovým (kteří realizovali některé stavební úpravy), r. 1998 objekt (již se zcela zničením vybavením mlýnice) kupují manželé Venerovi. Dnes je využíván jako Penzion U sv. Víta. 

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

(Podle až dodatečné informace stavbyvedoucího byly při přestavbě v 90. letech 20. st. pod budovou objeveny zkamenělé dubové trámy, což by mohlo posunout vznik první stavby zde do doby pravě pol. 16. st.)

Původní obecní tříslová stoupa (nejzazší možná doba vzniku:pol. 16. st.) byla r. 1710 prodána do dědičného nájmu třeboňskému koželuhovi Antonínu Reiterovi s povolením zbudovat zde i mlýn.

V r. 1881 je mlýn popisován takto: s dvěma obyčejnými českými složeními, z nichž každé je hnáno kolem na vrchní vodu.

V průběhu 2. pol. 19. st. bylo postupně rozšiřováno mletí na úkor tříselné stoupy, a postupně, především ke konci 19. st., byl mlýn alespoň částečně modernizován, především za Jana Raifa (výtahy na zrno, stroj na čištění obilí, hranolový vysévač mouky, transmise s převodním řemenem). 

Od r. 1934 jsou majiteli mlýna František a Anna Kostečkovi.

V r. 1941 byl mlýn úředně zastavenv r. 1945 podává Fr. Kostečka žádost o zrušení uzavíracího dekretu a 1948 o povolení renovace. V lednu 1949 vyživovací komise při ONV Třeboň žádá zavření mlýna pro politické postoje Kostečky a zanedbaný stav mlýna: „pro naprosto záporný poměr pana Kostečky k lidově demokratickému zřízení a proto, že budova a zařízení mlýna jest ve zchátralém stavu, takže prakticky nemůže býti mlýn uveden do provozu.

V r. 1985 prodává dcera pana Kostečky (nefungující) mlýn manželům Ondřichovým (kteří realizovali některé stavební úpravy).

R. 1998 objekt (již se zcela zničením vybavením mlýnice) kupují manželé Venerovi. Dnes je využíván jako Penzion U sv. Víta. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Podruh
 • Koranda
 • Reiter
 • Knap
 • Hejda
 • Košák
 • Hons
 • Filištein
 • Raif
 • Brůžek
 • Kostečka

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn - s historickými hodnotami
  10 2017
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Poslední přestavby překryly starší dispozice mlýna. Zdivo a části mlýna mohou být postaveny před r. 1850 (zárubeň malých dveří).

   doplnění TM:
   Na zobrazení z r. 1904 je patrná i tehdejší dispozice budovy: první dveře zleva vedly z břehu (cesty) přímo do mlýnice (s malým okénkem); předsunutá šalanda ještě nebyla postavena; další dveře vedly také přímo z terénu (bez pozdější pavláčky) do síně s kuchyní; dvě dvojice oken od vstupu vpravo patří obytným místnostem.
   Původní dispozice je uvnitř budovy stále ještě patrná.
   \n

   konec 19. stol. - modernizace mlýna - výtahy na zrno, stroj na čištění obilí, hranolový vysévač mouky, transmise s převodním řemenem

   • dveře
   • komín
   • vrata, brána
   • klenba
   • krov
   • topeniště, kamna, pec
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   U mýna je jeden mlecí kámen a torzo dalšího mlecího kamene
   Zaniklý
   • stoupa
   • jiné
   Nezjištěn
   • hostinský provoz
   V 19. století sloužil objekt k výrobě potaši (mapa z let 1836-1852)

   doplnění RN
   továrna na potaš byla patrně mimo hlavní budovu mlýna;
   v průběhu historie mlýna dlouho s mletím fungovala nadále i stoupa na mletí borky
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • rybník
   • lednice
   Stupským rybníkem protéká Mlýnská stoka, která dále protéká Mlýnským rybníkem a ústí do Prostřední stoky.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV roce 1930 měl mlýn 2 kola na vrchní vodu, spád 2,3 m, výkon 5 HP.

   doplnění RN:
   V r. 1881 je mlýn popisován takto: s dvěma obyčejnými českými složeními, z nichž každé je hnáno kolem na vrchní vodu; ze Stupského rybníka se vede voda dřevěnými vantroky se stavidlem 8,15 m od přední podélné zdi mlýna. Vlevo vantrok se nachází kůlna, v které bývaly dříve stoupy na tlučení třísla, hnané pomocí řemenu vodním kolem podhorního složení. Nyní řemenem žene kolo podhorního složení: dvě stoupy se 4 vrcholky na dělání ječné krupice 1. kolo má 2,42 m v průměru a 1,05 m šíři, 2. kolo 2,37 m průměr, 1 m šíři.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisV roce 1930 měl mlýn 2 kola na vrchní vodu, spád 2,3 m, výkon 5 HP.

   doplnění RN:
   V r. 1881 je mlýn popisován takto: s dvěma obyčejnými českými složeními, z nichž každé je hnáno kolem na vrchní vodu; ze Stupského rybníka se vede voda dřevěnými vantroky se stavidlem 8,15 m od přední podélné zdi mlýna. Vlevo vantrok se nachází kůlna, v které bývaly dříve stoupy na tlučení třísla, hnané pomocí řemenu vodním kolem podhorního složení. Nyní řemenem žene kolo podhorního složení: dvě stoupy se 4 vrcholky na dělání ječné krupice 1. kolo má 2,42 m v průměru a 1,05 m šíři, 2. kolo 2,37 m průměr, 1 m šíři.
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníČeské Budějovice, str. 37
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydání
    Další upřesněníČeské Budějovice, str. 37
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorInternet
    Názevpenziony-třeboň.cz
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníPenzion Mlýn U sv. Víta
    Odkazhttp://www.penziony-trebon.cz/penzion-mlyn-u-sv-vita/
    Datum citace internetového zdroje13.6.2014
    AutorRenata Nováková
    NázevTřeboňské mlýny na Mlýnské stoce, 2., rozšířené vydání
    Rok vydání2014
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnívydala autorka vlastním nákladem; dostupné v Národní knihovně v Praze a k zakoupení v prodejně Ginkgo v Třeboni (tel.: 384722110)
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje21.3.2015

    Místo uloženíveškeré prameny a literatura uvedeny souhrnně v citované publikaci Renaty Novákové
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura
    Místo uloženíveškeré prameny a literatura uvedeny souhrnně v citované publikaci Renaty Novákové
    Název fondu
    Název archiválie
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signatura

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    13.6.2014 12:32 uživatelem Helena Špůrová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 21.4.2017 18:38
    třeboňský molinolog (TM) (Renata Nováková) 15.10.2017 22:54