Sedlák za pluh, osel do mlýna, žák do školy.
(německé přísloví)

mlýn Papírna

mlýn Papírna
107
Jungmannova
Hronov
549 31
Náchod
Hronov
50° 28' 59.8'', 16° 10' 52.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn byl postaven r. 1821 mlynářem Janem Prouzou ze Žabokrk. Sloužil jako papírna. Po 30 letech nový majitel Václav Innert papírnu zrušil a přestavěl ji na mlýn. R. 1890 byl majitelem Karel Novotný, děd bratří Čapků. Posledním majitelem mlýna byl Josef Cinke a po něm budovu využívala hronovská elektrárna.
V r. 2016 byla na náhonu před bývalým mlýnem vybudována MVE /viz foto/.
Severně od náměstí na rozc. ul. Jungmanova a Padolí
Metuje
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn Papírna byl postaven značným nákladem na místě bývalé chalupy roku 1821 mlynářem Janem Prouzou, který pocházel z Podhorního mlýna v Žabokrkách / v Lískách/. Zřídil zde papírnu s náhonem na vodní kolo, která byla patrně jednou z nejstarších v Podkrkonoší. K pohonu nového podniku vyvedl vodní náhon při staré cestě do Žabokrk.  Nepříliš vzhledný, ale pevný papír byl zpracováván ze lněných hadrů, které byly trhány holendrem. 

Správu papírny vedl asi deset let Prouzův zeť Josef Šrůtek z Hronova. V roce 1824 z ní platil 20 zlatých daní. Za prvního majitele Jana Prouzy se zde pracovalo pravidelně. Jakmile ji však zdědil syn Václav Prouza, který měl současně i bělidlo " Pod skálou" a hospodářství s více než 70 korci polí v Žabokrkách / dnes Hrnčířovi/, pracovalo se již s přestávkami. Syn ale neměl otcovu podnikavost. Brzy pronajal papírnu Františku Fuchsovi / měl za manželku sestru hronovského faráře Josefa Regnera Havlovického/, později nějakému Halířovi a nakonec Politzerovi. Nájemci mu však odtud utíkali, a proto ji raději prodal.

Novým majitelem se pak stal tehdy známý ranhojič z Hořiček Antonín Pich " Pechanec". Ten pak vedl dlouhý spor s " podhorním" mlynářem o vodu a splav. Když byl spor ukončen, prodal Pechanec papírnu Václavu Innertovi, mlynáři z Vysoké Srbské, a ten ji zrušil,  protože se výroba papíru nevyplácela. Za Václava Innerta se již ve mlýně po starém způsobu vesele mlynařilo. 

1889 dražba mlýna v odhadní ceně 26.614 zl., majitel Šrolf. (RR).

V roce 1890 tento mlýn zakoupil dědeček bratří Čapků Karel Novotný  /naroz. 7.1.1837 ve Velkém Dřevíči čp. 65/, který se živil také jako koňský handlíř. Jeho manželkou byla Helena Holzbechrová /nar. 27.2.1841 ve Velkém Dřevíči čp. 75/. Brzy po svatbě se ze Dřevíče odstěhovali a bydleli nejprve v chaloupce v Hronově za nádražím směrem k náměstí, která již dnes nestojí, a je zde Střední průmyslová škola Hronov. V této chalupě se narodil spisovatel a malíř Josef Čapek. Život ve mlýně popisují Karel, Josef i jejich sestra Helena, provdaná Koželuhová, podruhé Palivcová, ve svém literárním díle. Josef Čapek napsal např. r. 1918 Pohádku o tlustém pradědečkovi s reálnou postavou a dějištěm v rodném kraji.  

V roce 1894 převedl dědeček Karel Novotný mlýn do vlastnictví MUDr. Antonína Čapka a jeho manželky Boženy, své dcery. Když v roce 1900 zemřel, přestěhovala se babička k dceři Boženě do Úpice a hronovský mlýn Papírnu Čapkovi pronajali. Plánovali změnit později objekt mlýna na tkalcovnu pro svého syna Josefa Čapka,  který splnil přání rodičů a proti své vůli vystudoval tkalcovskou školu ve Vrchlabí.

První léta 20. století v Papírně hospodařil Karel Kostelecký, zvaný " Mikado", ústřední postava veselé společnosti "Mandarini" v místním hostinci U zeleného stromu.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Od konce roku 1907 do roku 1917 tu hospodařil Josef Cinke, který provozoval krupařství a pecnařství. 

V roce 1931 byla v objektu mlýna zřízena elektrárna s vodní turbínou, která byla umístěna v severní části domu v přístavbě. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Roku 1940 byla zbourána původní stará střecha, následovala nástavba podlaží a nové střechy, jak ji vidíme dodnes. Mlýnské prostory byly přestavěny na obytné místnosti.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

V této době sloužila voda z Metuje k pohonu turbíny, která vyráběla elektrický proud pro část Hronova. 

Po roce 1989 byla turbína zrušena a vodní náhon zasypán. Dům v současné době slouží pouze k bydlení a je na prodej. V suterénu je zachována stará pec z bývalého pekařství. Místní nadšenci i příznivci odkazu bratří Čapků vyvíjejí úsilí, aby alespoň část bývalého mlýna sloužila pro kulturní a muzejní účely. 

Severní konec náhonu z Metuje /asi sto metrů za mlýnem/ byl využit pro stavbu nové MVE /postavena v r. 2016?/. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Prouza
 • Innert
 • Novotný
 • Cinke
 • Kostelecký

Historie mlýna také obsahuje:

-Jan Filip Prouza, mlynář z Podhorního mlýna v Žabokrkách, nar.2.5.1780, zemřel 25.2.1831 ve 52 letech na souchotiny /zaprášení plic/, postavil tento mlýn v r. 1821 a žil zde až do své smrti. Jeho rodiči byli David Prouza,mlynář a Veronika z Podhorního mlýna v Lískách čp. 5 v Žabokrkách. 

-do roku 1889 mlynář Václav Innert /jeho dcera Marie Gottsteinová, roz. Innertová z Hronova č.p.107, vdova po mlynáři  Františku Gottsteinovi z Úpice Podruží č.71, nar. 25.5.1851, zemřela 13.6.1907 v Hronově/

-Od roku 1890 Karel Novotný, děd bratří Čapků a Heleny Čapkové, jeho manželka Helena roz. Holzbechrová z Velkého Dřevíče č.p.75

-1900 až 1907 byl nájemcem mlýna Karel Kostelecký 

- Josef Cinke 1907 až 1917 provozoval pekařství a krupařství

-od 1948 město Hronov

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   vícepodlažní
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • klenba
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Zaniklý
   • pekárna
   • papírna
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   • náhon
   Popis
   Popis
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis
   Typturbína Kaplanova
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   Autor
   Název
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazwww.mestohronov.cz/pro-turisty/clanky/vitejte-u-nas/
   Datum citace internetového zdroje11.7.2016
   Autor
   Název
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazwww.mestohronov.cz/pro-turisty/clanky/vitejte-u-nas/
   Datum citace internetového zdroje11.7.2016
   AutorTůmová Štěpánka
   NázevHronov prodá mlýn. Je památkou po Čapcích, brojí příznivci spisovatelů
   Rok vydání2018
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttps://hradec.idnes.cz/prodej-mlyn-papirna-hronov-kralovehradecky-capek-josef-karel-helena-spisovatel-gd1-/hradec-zpravy.aspx?c=A180313_388877_hradec-zpravy_tuu
   Datum citace internetového zdroje17.3.2018
   AutorEkrt, Boris; Kaválek, Miloš
   NázevBejvávalo I aneb Hronov za našich pradědečků a prababiček
   Rok vydání2019
   Místo vydáníHronov
   Další upřesněníkniha str.95
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje

   Místo uloženíSOA Zámrsk
   Název fondu
   Název archiválieMatriky farnosti Hronov
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura
   Místo uloženíSOA Zámrsk
   Název fondu
   Název archiválieMatriky farnosti Hronov
   Evidenční jednotka
   Inventární číslo, signatura

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   14.8.2014 17:00 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 17.3.2018 11:21
   Radomír Roup 5.6.2018 22:23