Každý mládek má svůj spádek.
(české přísloví)

mlýn Papírna

mlýn Papírna
107
Jungmannova
Hronov
549 31
Náchod
Hronov
50° 28' 59.8'', 16° 10' 52.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn byl postaven r. 1821 mlynářem Janem Prouzou ze Žabokrk. Sloužil jako papírna. Po 30 letech nový majitel Václav Innert papírnu zrušil a přestavěl ji na mlýn. R. 1890 byl majitelem Karel Novotný, děd bratří Čapků. Posledním majitelem mlýna byl Josef Cinke a po něm budovu využívala hronovská elektrárna.
V r. 2016 byla na náhonu před bývalým mlýnem vybudována MVE /viz foto/.
Severně od náměstí na rozc. ul. Jungmanova a Padolí
Metuje
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn Papírna byl postaven roku 1821 mlynářem Janem Prouzou z Podhorního mlýna v Žabokrkách / v Lískách/. Zřídil zde papírnu s náhonem na vodní kolo. Nepříliš vzhledný, ale pevný papír byl zpracováván ze lněných hadrů, které byly trhány holendrem. 

Asi o třicet let později nový majitel mlynář Václav Innert papírnu zrušil a přestavěl ji na mlýn na mletí obilí.

V roce 1890 tento mlýn zakoupil dědeček bratří Čapků Karel Novotný  /naroz. 7.1.1837 ve Velkém Dřevíči čp. 65/, který se živil také jako koňský handlíř. Jeho manželkou byla Helena Holzbechrová /nar. 27.2.1841 ve Velkém Dřevíči čp. 75. Brzy po svatbě se ze Dřevíče odstěhovali a bydleli nejprve v chaloupce v Hronově za nádražím směrem k náměstí, která již dnes nestojí, a je zde Střední průmyslová škola Hronov. V této chalupě se narodil spisovatel a malíř Josef Čapek. Život ve mlýně popisují Karel, Josef i jejich sestra Helena, provdaná Koželuhová, podruhé Palivcová, ve svém literárním díle. Josef Čapek napsal např. r. 1918 Pohádku o tlustém pradědečkovi s reálnou postavou a dějištěm v rodném kraji.  

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V blíže neurčené době bylo mlýnské kolo nahrazeno vodní turbínou, která byla umístěna v severní části domu v přístavbě. 

V této době sloužila voda z Metuje k pohonu turbíny, která vyráběla elektrický proud pro část Hronova. 

Po roce 1989 byla turbína zrušena a vodní náhon zasypán. Dům v současné době slouží pouze k bydlení a je na prodej.

Severní konec náhonu z Metuje /asi sto metrů za mlýnem/ byl využit pro stavbu nové MVE /postavena v r. 2016?/. 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Prouza
 • Innert
 • Novotný
 • Cinke
 • Kostelecký

Historie mlýna také obsahuje:

-Jan Filip Prouza, mlynář z Podhorního mlýna v Žabokrkách, nar.2.5.1780, zemřel 25.2.1831 ve 52 letech na souchotiny /zaprášení plic/, postavil tento mlýn v r. 1821 a žil zde až do své smrti. Jeho rodiči byli David Prouza,mlynář a Veronika z Podhorního mlýna v Lískách čp. 5 v Žabokrkách. 

-asi od roku 1851 mlynář Václav Innert /jeho dcera Marie Gottsteinová, roz. Innertová z Hronova č.p.107, vdova po mlynáři  Františku Gottsteinovi z Úpice Podruží č.71, nar. 25.5.1851, zemřela 13.6.1907 v Hronově/

-Od roku 1890 Karel Novotný, děd bratří Čapků a Heleny Čapkové, jeho manželka Helena roz. Holzbechrová z Velkého Dřevíče č.p.75

-Karel Kostelecký nájemce mlýna v r.1906

-Josef Cinke

-město Hronov

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   vícepodlažní
   • skládaný bedněný štít
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pekárna
    • výroba elektrické energie
     Popis
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.mestohronov.cz/pro-turisty/clanky/vitejte-u-nas/
     Datum citace internetového zdroje11.7.2016
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.mestohronov.cz/pro-turisty/clanky/vitejte-u-nas/
     Datum citace internetového zdroje11.7.2016

     Místo uloženíSOA Zámrsk
     Název fondu
     Název archiválieMatriky farnosti Hronov
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uloženíSOA Zámrsk
     Název fondu
     Název archiválieMatriky farnosti Hronov
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     14.8.2014 17:00 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.2.2018 21:17