Všechno, co přijde do mlýna je melivo.
(německé přísloví)

Kýznerův mlýn

Kýznerův mlýn
20
Mohuřice
374 01
České Budějovice
Mohuřice
48° 48' 44.0'', 14° 37' 7.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn leží cca. 300m východně mohuřické návsi na levém břehu Klenského potoka. Mlýn je usazen v poměrně hlubokém údolí potoka. Dnes je zde pravděpodobně penzion atd., na internetu je k nalezení jako Horse club mlýn. Budova mlýna je rekonstruována, má novou střešní krytinu a část zadního traktu je zřejmě přistavěna - protože ale vše zachovává původní ráz, nepůsobí mlýn jako celek rušivě a na oko neesteticky.
samota kousek východně Mohuřic
Klenský potok
přístupný po domluvě

Obecná historie:

v dostupných mapových podkladech označen pouze vodním kolem (někde ani tak ne), v DB na vodnimlyny.cz dosud jako "Mohuřický" - což je ovšem pouze dle obecné lokace, zde jsem název odvodil dle majitele.

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Popis stabilní katastr 1827
Mlýn jako takový zde nemá pojmenování a ani nemá vyznačeno mlýnské kolo, je tedy možné, že zde byl provoz zřízen až po třetině 19. století a původně šlo o statek ? Velmi dobře zde ovšem vidíme mlýnský náhon. Dobře je patrná i příjezdová úvozová cesta od Mohuřic (Mayritz), která pokračuje do prudkého svahu dále "nach Zitzkreitz". Základ tvoří usedlost téměř obdélného tvaru (růžové kamenné-obytné), otevřená pod horní budovou na obě strany (průchodem-průjezdem ?, což ovšem není dnes již znát). Jižněji stojí samostatně podlouhlá zřejmě zemědělská budova, přiléhající k náhonu, resp na poloostrově mezi potokem a náhonem (žluté dřevěné-zemědělské). V okolí jsou opět klasicky pastviny, ovšem zde již souvislejší v podobě lehce kosého obdélníku. Jihozápadně mlýna zřejmě byly osamělé, možná i ovocné, stromy.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Chytilův adresář k roku 1915 uvádí v Mohuřících a místních částech tyto mlynáře: "Kysner Jan - Mach František - Plach Vincenc"

Dle Seznamu vodních děl k roku 1930 se v mlelo v Mohuřicích v čp. 20 - majitelem byl Jan Kýzner.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mach
 • Plach
 • Kysner/Kýzner

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2014
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • raná moderna do roku 1920
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   Budova mlýna je rekonstruována, má novou střešní krytinu a část zadního traktu je zřejmě přistavěna - protože ale vše zachovává původní ráz, nepůsobí mlýn jako celek rušivě a na oko neesteticky. Kolem mlýna vede zpevněná cesta - mezi cestou a potokem je v části zídka ze skládaných kamenů, těžko říci zda původní. Průčelí zdobené štuky s trojúhelníkovitým štítem je vcelku zajímavě řešeno - spodní okna jsou přiznána, ale zazděna. Boční pohled na celý areál se nám naskýtá z mostu, těsně před ním ze strany od vesnice je kamenný kříž, kde nápisy na podstavci jsou už téměř nečitelné. Pěkné jsou obnovené štuky a špalety kolem oken a vrata ve starém stylu. O kus dále najdeme zazděný prostup ve stěně s kamenným ostěním s ne moc dobře čitelnou datací (možná 1886, 1888 nebo 1868/66 ?). Dále vidíme pěkné kamenné schodiště s podobně řešeným kamenným ostěním. Seshora areálu můžeme ve štítu vidět přiznaný, ale již zazděný výklenek pro ikonu. Je také možné odsud nahlédnout do prostoru bývalé lednice se zbytky dřevěné konstrukce.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • schodiště
     těžko říci vzhledem k nepřístupnosti
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     náhon je v blízkosti budovy bohužel zasypaný a není jasné kudy probíhal odvod vody.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 mlýn měl 1 kolo na svrchní vodu s průtokem 0,090 m3/s a spádem náhonu 4m o výkonu 3,1 HP.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 mlýn měl 1 kolo na svrchní vodu s průtokem 0,090 m3/s a spádem náhonu 4m o výkonu 3,1 HP.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníČeské Budějovice, str. 28
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesněníČeské Budějovice, str. 28
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet Marie Klenovská
     NázevÚdolím Klenského potoka
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníFotografie mlýna z alba
     Odkazhttp://marijika.rajce.idnes.cz/Udolim_Klenskeho_potoka
     Datum citace internetového zdroje26.8.2014
     Autor
     NázevChytilův adresář
     Rok vydání1915
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     mapy:
     klasicky stabilní katastr 1827 1:2880 + mapa s52 1:10 000 - http://archivnimapy.cuzk.cz
     Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein, sign. MA 82-7
     mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000 ,sign. MA-651

     článek http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-xiii.---louzuv-mlyn--slavce-cp.-18--a-kyzneruv-mlyn--mohurice-cp.-20-.html

     foto IX. 2014 http://peterth.rajce.idnes.cz/Louzuv%2C_Kyzneruv_mlyn_a_prochazka_kolem_Klenskeho_potoka/

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Ostatní

     Vytvořeno

     26.8.2014 18:39 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 21.8.2017 21:08
     pkhistory (Petr Kozel) 9.5.2015 20:13