Má to poslední na mlýně.
(německé rčení)

Karlovský, Reifův, Šimečkův mlýn

Karlovský, Reifův, Šimečkův mlýn
195
Trhové Sviny
374 01
České Budějovice
Trhové Sviny
48° 49' 52.5'', 14° 38' 49.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pozoruhodný areál mlýna zejména díky mlýnici se výraznou střešní nástavbou dokládající ve své době typickou stavební úpravu pro osazení uměleckého složení. Mlynáři Reifové se dále objevují na Šumavě a Lišovsku (viz. http://jihoceske-rody.eu/rody/reif/)
1,2km od centra Trhových Svinů, před Hanzlovým mlýnem
Svinenský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

mlýn Jana Karla

1602 získal bratr Matouš Karel

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

Jan Štícha + 1621 (zůstaly po něm dva domy - Suchanovský asi mlýn nazývaný Karlovský ??)

1622 Suchanovský dům koupil Matouš Moravec

Ondřej Moravec zemřel 1629

smlouva z roku 1638 - mlýn s rejty a pile

před 1661 - Martin Karel (asi synem Jana Štíchy ?)

dne 29. 3. 1661 koupil Michail Reindl

dne 29. 11. 1703 syn Josef Reindl 

1893 - zmíněn REIF, Josef (*19.3.1883, Trhové Sviny 195) – manželský syn Františka Reifa, mlynáře ve Svinech č. 195, manželského syna Josefa Reifa, mlynáře ve Čkyni č. 36 a jeho manželky Rozálie Frantové z Velkého Zdíkova č. 26 a Kateřiny, manželské dcery Tomáše Valeše, knížecího šafáře v Mysletíně č. 15 a jeho manželky Anny Dankové z Drahotěšic (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7989/279/1139/2027/92/0)
a dále roku 1890 zemřelý manželský syn (†21.3.1890, Trhové Sviny 195) Františka Reifa, mlynáře v Trhových Svinech a Kateřiny roz. Valešové ze Zborova u Ledenic (http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8006/80/1548/2675/100/0)
zdroj: http://jihoceske-rody.eu/rody/reif/

Dne 9. června 1924 hořelo na Šimečkově mlýně. Evidentně šlo o pokračování žhářství viz. výše u mlýna Trajerů. (Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 129, http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3228-trajeruv-ficluv-mlyn).

1930 - č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (Seznam vodních děl 1930)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1939 - Josef Šimeček

Popis stavu (prosinec 2012 - pkhistory web)

Jedná se zřejmě do jisté míry o nejnenápadnější mlýn ze všech mnou popisovaných na Svinenském potoce jižně od TS, především díky své zastrčenosti a vzdálenosti od silnice (již zde není tak lehké rozpoznat mlýnskou stavbu). Dále také nebyl donedávna v mapy.cz zakreslen jako "mlýn" (u Denzingerova a Hlívkova tomu bylo naopak). Ovšem díky tomu, že stavba je stále obydlená, je také udržována v dobrém stavu (daní za to jsou některé úpravy). Nejblíže se ke mlýnu dostanete zeshora po příjezdové cestě (zpočátku v úvozu, poté po terase nad údolím potoka). Ovšem respektujte soukromí majitelů atd. ! Při pohledu zezhora je také pěkně vidět celý půdorys mlýna a jeho dispozice a také to, jak je mlýn v podstatě zapuštěn do svahu. Zajímavá je také brána s široce klenutým obloukem. K počátku náhonu se dostaneme výlezem doleva na terasu a poté dále směrem k Denzingrovu mlýnu, kde opět sestoupíme dolů k potoku (to na vlastní nebezpečí !). Náhon Šimečkova mlýna začíná těsně za objektem Denzingrova mlýna, nyní je začátek již zasypán, takže nepřivádí vodu. Opět zde vidíme solidní vyztužení stěn náhonu kameny. Po několika metrech narazíme na můstek z vlnitého plechu, který zřejmě nahradil kamenný. Před můstkem vidíme masivně stavěnou srážku ze skládaných kamenů s kamenným překladem. Koryto potoka je jen pár metrů vlevo. O kus dále narazíme na velmi pěkný kamenný můstek složený ze dvou překladů. Poté se náhon značně rozšiřuje a zdá se, že zde tvořil jakýsi "pseudoretenční" rybník. Dále se však náhon opět zužuje kamennou zídkou. Po chvíli se dostáváme přímo k budově mlýna a jeho mlýnici. Vantroka jsou již betonová, zmodernizovaná. Můžeme potvrdit počet vodních kol, lednice jsou zde skutečně dvě, přičemž ta dále od vantrok je dnes již zastavěna pod přístavbou. Asi na největší zajímavost však narazíme vpravo od vantrok, kde jsou zbytky opotřebovaných mlýnských kamenů. Při pohledu ze silnice můžeme i přes vzdálenost zahlédnout odvodní kanál, který je ovšem zpětně napájen vodou z potoka. Pěkně je vidět i moderní nástavba na místě druhé lednice. K mlýnu vede ze silnice mostek s kovovým zábradlím. O kus dále nad silnicí můžeme vidět zajímavý objekt špýcharu/seníku. Pokud vlastníte dalekohled, můžete na štítě mlýnice vidět vročení 1915 v kamenném štítku, jde zřejmě o datum rekonstrukce. Nesmíme zapomenout dodat, že při pohledu ze zákruty silnice blíže k Trhovým Svinům je na celý areál, probleskující mezi stromy velmi zajímavý pohled.

Duben 2014
Zcela nedávno se u silnice u Šimečkova mlýna objevil velice vkusný patník - nevím, zda-li jde o celý mlýnský kámen, či jen o jeho polovinu (což je ale pravděpodobnější)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Reif
 • Šimeček
 • Karel
 • Reindl
 • Štícha
 • Moravec

Historie mlýna také obsahuje:

(VŠE BUDE JEŠTĚ DOUPRAVENO DLE KNIHY D. KOVÁŘE SVINENSKÉ CESTY ČASEM !!!)

(?) 1883-1890 (?) - František Reif
(?) 1924-1930 (?) - Josef Šimeček

1939 - Josef Šimeček (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Dle otisku stabilního katastru je mlýn zakreslen se dvěma mlýnskými koly. Stavba se zdá celá obytná/kamenná do tvaru U otevřeného k severu (zde pouze zeď s vraty). K mlýnu vede vede příjezdová cesta (tj. od odbočky z cesty k Denzingerovu mlýnu).

   Díky tomu, že stavba je stále obydlená, je udržována v dobrém stavu (daní za to jsou jako obvykle některé úpravy). Nad silnicí můžeme vidět zajímavý objekt špýcharu/seníku.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • střešní nástavba
   • krbeček
   • existující umělecké složení
   Umelěcké složení dochováno téměř úplné včetně specifického využití palečního kola na hřídeli již neexistujícícho vodního kola, a jeho zpřevodování přes předlohovou hřídel k pohonu umelckého složení.
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
   Popis
   Dochovaný
   • výroba elektrické energie
   Výroba elektrické energie prostřednictvím nevelkého dynama.
   • jez
   • náhon
   • jalový žlab
   • odtokový kanál
   • lednice
   • most, propustek
   Náhon mlýna se napojoval zřejmě formou jezu těsně u Denzingerova mlýna. Nyní je začátek již zasypán, takže nepřivádí vodu.
   Opět zde vidíme solidní vyztužení stěn náhonu kameny. Po několika metrech narazíme na můstek z vlnitého plechu, který zřejmě nahradil kamenný. Před můstkem vidíme masivně stavěnou srážku ze skládaných kamenů s kamenným překladem. Koryto potoka je jen pár metrů vlevo. O kus dále narazíme na velmi pěkný kamenný můstek složený ze dvou překladů. Poté se náhon značně rozšiřuje a zdá se, že zde tvořil jakýsi "pseudoretenční" rybník. Dále se však náhon opět zužuje kamennou zídkou. Po chvíli se dostáváme přímo k budově mlýna a jeho mlýnici.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1930 - č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (Seznam vodních děl 1930)

   Vantroka jsou již betonová, zmodernizovaná - později turbína ?
   Lednice jsou zde skutečně dvě, přičemž ta dále od vantrok je dnes již zastavěna pod přístavbou.

   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1930 - č. 195, Josef Šimeček, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,1 HP (Seznam vodních děl 1930)

   Vantroka jsou již betonová, zmodernizovaná - později turbína ?
   Lednice jsou zde skutečně dvě, přičemž ta dále od vantrok je dnes již zastavěna pod přístavbou.

   Typdynamo
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis
   Typdynamo
   StavDochovaný
   Výrobce
   Popis
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
    • Válcová stolice s 1 párem hladkých válců v dřevěné skříni
    • periodická
    • válcový
    • čistírenský vysévač | Počet:
    • moučný vysévač | Počet:
    • 1
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorČajan - Stráský
      NázevSvinenský poutník, I
      Rok vydání2009
      Místo vydání
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorČajan - Stráský
      NázevSvinenský poutník, I
      Rok vydání2009
      Místo vydání
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHlubuček Karel
      NázevHistorické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska. Trhové Sviny 1
      Rok vydání1951
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesněnírukopis - strojopis
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevTrhové Sviny 500 let městem
      Rok vydání1938
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevChytilův adresář
      Rok vydání1915
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef JOHN
      NázevMé, tvé, naše Trhové Sviny
      Rok vydání1974
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevSeznam vodních děl k roku 1930
      Rok vydání1930
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      klasicky použity dobové mapy
      http://archivnimapy.cuzk.cz
      http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/

      článek PKMODELY
      http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-v.---ctverice-mlynu-na-svinenskem-potoce.html

      http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-ix.---poznamky-k-blizkemu-okoli-ts.html

      doprovodná galerie 2011-2014 - mlýn B - ostatní fotografie právě zde.
      http://peterth.rajce.idnes.cz/Ctverice_mlynu_na_Svinenskem_potoce/

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      27.8.2014 12:07 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 28.8.2017 10:26
      Radim Urbánek 8.7.2015 16:21
      Radomír Roup 22.6.2018 11:17