Dej si pozor, aby tvůj pytel na mouku neměl díru.
(ruské rčení)

Hlívkův, Panských, Šináglův mlýn

Hlívkův, Panských, Šináglův mlýn
194
Trhové Sviny
374 01
České Budějovice
Trhové Sviny
48° 49' 58.0'', 14° 38' 46.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Jedná se o nejudržovanější mlýn ze čtyř mlýnů JZ Svinů. Dnes slouží k obytným účelům a je rekonstruovaný. Mlýnské zařízení zde není prý zachované takřka vůbec žádné. Střecha byla z velké části poničená. Dispozice mlýna je prý zachována jen na části. V mlýnici je vše již přestavěno na byt. Obvodové zdi zůstaly, ale vnitřek je jinak. Z mlýnského zařízení zbyla jen turbína.
1km od středu Trhových Svinů, před Šimečkovým mlýnem
Svinenský potok
nepřístupný

Obecná historie:

pojmenování:

Hlifko M. (mapa 1869, 1:144 000, II. voj. mapování 1836-1852), Hlifka M. (3. voj. mapování 1877-1880, mapa 1895, 1:25 000), Hlívkův mlýn/ml. (1929, tzv. Bělohlavova mapa 1:75 000, topo s 1952)

Panských, "U Panských", Liffka m. (1. voj. mapování 1764-1768)- Ferdinand Panský, Bedřich Panský

Jako Šináglův ho zmiňuje Karel Hlubuček (Historické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska. Trhové Sviny 1 (rukopis), Trhové Sviny 1951.).

Vývoj pojmenování byl následující: Hlívkův mlýn - Panských mlýn (Bedřich Panský) - Šináglův mlýn.

Dle otisku stabilního katastru mlýn disponoval dvěma koly, každým na jednom břehu náhonu (jižní zřejmě v dřevěné mlýnici (nejspíš pila)). Objekt tvořily tři převážně kamenné obytné objekty ve tvaru L otevřené přibližně k západu. V okolí byly také pastviny a lesíky/keře. Příjezdové cesty k mlýnu vedly 2. Jedna ze severu, která však na otisku nenadále končí, resp. zřejmě končí jako zpevněná a dále přes pole vedla jako luční pěšina stejně jako dnes k cestě směrem k Denzingerovu/Hanzlovu mlýnu. Druhá vedla od Trhových Svinů, odbočovala z hlavní cesty od Svinů, která směřovala směrem na Sv. Trojici. Po několika stovkách metrů těsně nad potokem se odpojuje od hlavní cesty menší úvozová, která se kolem dvou dřevěných staveb napojuje na hlavní příjezdovou cestu k mlýnu. K mlýnu přes potok směřoval můstek a to zřejmě kamenný. Jižně od mostu byla zřejmě louka se stromy, možná ovocnými. Náhon mlýna se napojoval těsně za Reifovým mlýnem zřejmě formou většího jezu jako dnes.

Z historie

V roce 1711 se uvádí Filip Pešek z Hlívkova mlýna (možná příbuzny odtud http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3277-peskuv-stojdluv-mlyn ?)

kolem 1850 - František Panský, mlynář v Trhových Svinech 194

Za zmínku stojí i fakt, že okolí mlýna má něco společného se začátky kopané v Trhových Svinech, které spadají do r. 1922, kdy byl založen fotbalový klub s názvem SK Trhové Sviny. Prvé hřiště bylo právě na louce u mlýna  "u Panských"‘.

K roku 1923 se uvádí hospoda Bedřicha Panského (Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 65).

1930 - čp. 194, Václav Šinákl, mlýn, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,4 HP

František Šinágl v Seznamu vesnických boháčů z r. 1953 (viz. fotogalerie Ostatní)

Popis dnešního stavu (XII. 2012)

Jedná se zřejmě o nejudržovanější mlýn ze čtyř jižně od TS na toku Svinenského potoka. Dnes slouží k obytným účelům a je rekonstruovaný. Dle sdělení syna dnešní majitelky (přímá pravnučka Bedřicha Panského) je celá údržba budovy mimořádně náročná. Mlýnské zařízení zde není prý zachované takřka vůbec žádné (rybáři jej v šedesátých letech zničili). Střecha byla z velké části poničená. Maminka majitele spolu s jeho dědem prý zachránili mlýn "takřka za pět minut dvanáct". Jinak by dnes byl ve stejném stavu jako okolní mlýny. Dispozice mlýna je prý zachována jen na části pana Kotmela. V mlýnici je vše již přestavěno na byt. Obvodové zdi zůstaly, ale vnitřek je úplně jinak. Z mlýnského zařízení zbyla jen turbína.
Na celý areál je zajímavý průhled skrze stromy ze silnice vedoucí nad chatami, což je ovšem podmíněno neolistěnými stromy. Začneme popisem náhonu, který začíná těsně u Reifova/Šimečkova mlýna poměrně mohutným jezem. Vedle mostku doporučujeme zhlédnout historický kilometrovník s číslovkou 14. Pokud budete postupovat podél náhonu, chovejte se ohleduplně. Zdejší území je velice mokré, takže pozor. Náhon protéká mostkem s kameninovou trubkou, poté hned následuje kamenný mostek z překladu a hned se ostře stáčí souběžně s proudem potoka (v skoro 90 stupňovém lomu). Po chvíli objevíme betonovou stěnu bývalé srážky, která ale dodnes funguje a odvádí přebytečnou vodu. Náhod voda opouští skrze proraženou kamenno betonovou zeď  (bývalá srážka ?). Dále tedy již koryto náhonu pokračuje suché. Objevíme velmi zajímavý kamenný mostek z překladu s vytesanými zářezy po jedné straně (proti uklouznutí ?). To jsme již téměř na dohled od mlýna. Náhon se zde pravděpodobně rozšiřoval jako u Reifova mlýna a tvořil zde malou retenční nádrž. Vlevo po proudu vidíme solidní hráz, která směřuje přímo k mlýnské budově. Zdálky můžeme vidět betonová vantroka (přímo před nimi je postaven bazén). Při pohledu na celý areál mlýna ze svahu nad ním je hezky vidět celý půdorys. Štít hlavní budovy také jasně prozrazuje klasicistní inspirace a je velmi pěkně rekonstruován. Z čelní strany také vidíme dispozici příjezdové cesty s můstkem přes potok a hlavní bránou.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1711 se uvádí Filip Pešek z Hlívkova mlýna (možná příbuzny odtud http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3277-peskuv-stojdluv-mlyn ?)

Dle otisku stabilního katastru mlýn disponoval dvěma koly, každým na jednom břehu náhonu (jižní zřejmě v dřevěné mlýnici (nejspíš pila)). Objekt tvořily tři převážně kamenné obytné objekty ve tvaru L otevřené přibližně k západu. V okolí byly také pastviny a lesíky/keře. Příjezdové cesty k mlýnu vedly 2. Jedna ze severu, která však na otisku nenadále končí, resp. zřejmě končí jako zpevněná a dále přes pole vedla jako luční pěšina stejně jako dnes k cestě směrem k Denzingerovu/Hanzlovu mlýnu. Druhá vedla od Trhových Svinů, odbočovala z hlavní cesty od Svinů, která směřovala směrem na Sv. Trojici. Po několika stovkách metrů těsně nad potokem se odpojuje od hlavní cesty menší úvozová, která se kolem dvou dřevěných staveb napojuje na hlavní příjezdovou cestu k mlýnu. K mlýnu přes potok směřoval můstek a to zřejmě kamenný. Jižně od mostu byla zřejmě louka se stromy, možná ovocnými. Náhon mlýna se napojoval těsně za Reifovým mlýnem zřejmě formou většího jezu jako dnes.

kolem 1850 - František Panský, mlynář v Trhových Svinech 194

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Za zmínku stojí i fakt, že okolí mlýna má něco společného se začátky kopané v Trhových Svinech, které spadají do r. 1922, kdy byl založen fotbalový klub s názvem SK Trhové Sviny. Prvé hřiště bylo právě na louce u mlýna  "u Panských"‘.

K roku 1923 se uvádí hospoda Bedřicha Panského (Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 65).

František Šinágl v Seznamu vesnických boháčů z r. 1953 (viz. fotogalerie Ostatní)

Popis dnešního stavu(XII. 2012)

Jedná se zřejmě o nejudržovanější mlýn ze čtyř jižně od TS na toku Svinenského potoka. Dnes slouží k obytným účelům a je rekonstruovaný. Dle sdělení syna dnešní majitelky (přímá pravnučka Bedřicha Panského) je celá údržba budovy mimořádně náročná. Mlýnské zařízení zde není prý zachované takřka vůbec žádné (rybáři jej v šedesátých letech zničili). Střecha byla z velké části poničená. Maminka majitele spolu s jeho dědem prý zachránili mlýn "takřka za pět minut dvanáct". Jinak by dnes byl ve stejném stavu jako okolní mlýny. Dispozice mlýna je prý zachována jen na části pana Kotmela. V mlýnici je vše již přestavěno na byt. Obvodové zdi zůstaly, ale vnitřek je úplně jinak. Z mlýnského zařízení zbyla jen turbína.
Na celý areál je zajímavý průhled skrze stromy ze silnice vedoucí nad chatami, což je ovšem podmíněno neolistěnými stromy. Začneme popisem náhonu, který začíná těsně u Reifova/Šimečkova mlýna poměrně mohutným jezem. Vedle mostku doporučujeme zhlédnout historický kilometrovník s číslovkou 14. Pokud budete postupovat podél náhonu, chovejte se ohleduplně. Zdejší území je velice mokré, takže pozor. Náhon protéká mostkem s kameninovou trubkou, poté hned následuje kamenný mostek z překladu a hned se ostře stáčí souběžně s proudem potoka (v skoro 90 stupňovém lomu). Po chvíli objevíme betonovou stěnu bývalé srážky, která ale dodnes funguje a odvádí přebytečnou vodu. Náhod voda opouští skrze proraženou kamenno betonovou zeď  (bývalá srážka ?). Dále tedy již koryto náhonu pokračuje suché. Objevíme velmi zajímavý kamenný mostek z překladu s vytesanými zářezy po jedné straně (proti uklouznutí ?). To jsme již téměř na dohled od mlýna. Náhon se zde pravděpodobně rozšiřoval jako u Reifova mlýna a tvořil zde malou retenční nádrž. Vlevo po proudu vidíme solidní hráz, která směřuje přímo k mlýnské budově. Zdálky můžeme vidět betonová vantroka (přímo před nimi je postaven bazén). Při pohledu na celý areál mlýna ze svahu nad ním je hezky vidět celý půdorys. Štít hlavní budovy také jasně prozrazuje klasicistní inspirace a je velmi pěkně rekonstruován. Z čelní strany také vidíme dispozici příjezdové cesty s můstkem přes potok a hlavní bránou.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hlívek
 • Panský
 • Šinákl
 • Pešek

Historie mlýna také obsahuje:

pojmenování:

1711 Filip Pešek z Hlívkova mlýna ?

Hlifko M. (mapa 1869, 1:144 000, II. voj. mapování 1836-1852), Hlifka M. (3. voj. mapování 1877-1880, mapa 1895, 1:25 000), Hlívkův mlýn/ml. (1929, tzv. Bělohlavova mapa 1:75 000, topo s 1952)

Panských, "U Panských", Liffka m. (1. voj. mapování 1764-1768)- Ferdinand Panský, Bedřich Panský, František Panský

Jako Šináglův ho zmiňuje Karel Hlubuček (Historické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska. Trhové Sviny 1 (rukopis), Trhové Sviny 1951.).

Vývoj pojmenování byl následující: Hlívkův mlýn - Panských mlýn (Bedřich Panský) - Šináglův mlýn.

1939 - Václav Šinágl (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Dle otisku stabilního katastru mlýn disponoval dvěma koly, každým na jednom břehu náhonu (jižní zřejmě v dřevěné mlýnici). Objekt tvořily tři převážně kamenné obytné objekty ve tvaru L otevřené přibližně k západu. Štít hlavní budovy také jasně prozrazuje klasicistní inspirace.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
    • existující torzo uměleckého složení
    Jedná se o torzo v podobě kapsového výtahu a spirokapu - stav v roce 2007. (RUr)
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    • jez
    • náhon
    • vantroky
    • jalový žlab
    • akumulační nádržka
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    Náhon protéká mostkem s kameninovou trubkou, poté hned následuje kamenný mostek z překladu a hned se ostře stáčí souběžně s proudem potoka (v skoro 90 stupňovém lomu). Po chvíli objevíme betonovou stěnu bývalé srážky, která ale dodnes funguje a odvádí přebytečnou vodu. Náhod voda opouští skrze proraženou kamenno betonovou zeď (bývalá srážka ?). Dále tedy již koryto náhonu pokračuje suché. Objevíme velmi zajímavý kamenný mostek z překladu s vytesanými zářezy po jedné straně (proti uklouznutí ?). To jsme již téměř na dohled od mlýna. Náhon se zde pravděpodobně rozšiřoval jako u Reifova mlýna a tvořil zde malou retenční nádrž. Vlevo po proudu vidíme solidní hráz, která směřuje přímo k mlýnské budově. Zdálky můžeme vidět betonová vantroka (přímo před nimi je postaven bazén)
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisPodle hist. map. zřejmě dvě kola, každé na jednom břehu náhonu (jižní zřejmě v dřevěné mlýnici).

    1930 - 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,4 HP

    Z mlýnského zařízení dodnes zbyla jen turbína (nevíme jaká), zřejmě modernizováno v 30.-40. letech.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisPodle hist. map. zřejmě dvě kola, každé na jednom břehu náhonu (jižní zřejmě v dřevěné mlýnici).

    1930 - 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,12 m3/s, spád 4m, výkon 4,4 HP

    Z mlýnského zařízení dodnes zbyla jen turbína (nevíme jaká), zřejmě modernizováno v 30.-40. letech.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • umělý kámen | Počet:
     • spirokap
     • kapsový výtah | Počet:
     • AutorČajan - Stráský
      NázevSvinenský poutník I
      Rok vydání2009
      Místo vydání
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorČajan - Stráský
      NázevSvinenský poutník I
      Rok vydání2009
      Místo vydání
      Další upřesněníTrhovosvinenské listy 1/2009
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHlubuček Karel
      NázevHistorické, umělecké a přírodní památky Trhosvinenska. Trhové Sviny 1
      Rok vydání1951
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesněnírukopis - strojopis
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevChytilův adresář
      Rok vydání1915
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevHistorie kopané v Trhových Svinech
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníweb
      Odkazhttp://www.millousm.estranky.cz/clanky/historie-klubu/
      Datum citace internetového zdroje
      AutorTrhové Sviny 500 let městem
      Název
      Rok vydání1938
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef John
      NázevMé, tvé, naše Trhové Sviny
      Rok vydání1974
      Místo vydáníTrhové Sviny
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorVáclava Kodadová
      NázevKOLEKTIVIZACE A ZAKLÁDÁNÍ JEDNOTNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV V OKRESE TRHOVÉ SVINY, 1949 - 1959
      Rok vydání2009
      Místo vydáníČeské Budějovice
      Další upřesněnídiplomová práce
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      klasicky použity dobové mapy
      http://archivnimapy.cuzk.cz
      http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/

      článek PKMODELY
      http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-v.---ctverice-mlynu-na-svinenskem-potoce.html

      doplnění http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-ix.---poznamky-k-blizkemu-okoli-ts.html

      doprovodná galerie 2011-2014 - mlýn C - ostatní fotografie právě zde.
      http://peterth.rajce.idnes.cz/Ctverice_mlynu_na_Svinenskem_potoce/

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      28.8.2014 09:47 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 21.8.2017 21:23
      Radim Urbánek 12.8.2015 16:38
      Radomír Roup 22.6.2018 11:16