Kdo chce své žito dobré a čisté, musí sám při mletí být.
(německé přísloví)

Koterovský mlýn

Koterovský mlýn
23
U Mlýna
Plzeň - Koterov
326 00
Plzeň-město
Koterov
49° 42' 43.1'', 13° 25' 43.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Bývalý mlýn na okraji obce na pravém břehu Úslavy
na okraji obce
Úslava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V 18. století měl mlynář Ondřej Čechura mlýn na nestálé vodě na dvě složení a jednu stoupu.

Ve 30. až 80. letech 19. století vlastnila mlýn rodina Bayerù. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Po Františkovi a Emanuelovi vedla mlýn v 70. letech mlynářka Josefina. V té době měl mlýn čtyři kola na spodní vodu, která poháněla tři mlýnská složení a pilu. Nový majitel Ferdinand Flosman se v roce 1890 rozhodl mlýn radikálně zmodernizovat. Stará budova byla zbourána a na jejím místě vyrostla moderní patrová mlýnice, dokončená roku 1894. Do poschodí bylo ke strojùm přivedeno pět nákladních výtahù. Vodní kola nahradila Girardova turbína o výkonu šestnácti koňských sil, která přes transmisi poháněla dvě nová složení s francouzskými kameny o průměru 0,952 a 1,12 metru. Turbína mohla roztáčet i generátor, vyrábějící elektrickou energii o výkonu 8,8 kW.  V dubnu 1901 zakoupil mlýn s hospodářstvím Josef Hucl a provoz dále rozšiřoval. Zánovní budova mlýnice byla ještě před první světovou válkou zvýšena o dvě patra, vedle obytné budovy byla zřízena pekárna.

V 80. letech 19. století sse stal majitelem mlýna Ferdinand Flosman, syn Jana Flosmana a Barbory rozené Karlové z Flosmanova mlýna (dříve Komendův mlýn, jinak zvaný mlýn na Struhadle) na řece Úslavě, dnes Mlýnské Struhadlo 23. Majitelem byl až do r. 1901
(Zjištěno na základě studia mlynářského rodu Flosmanů ze Struhadla. - matriky farního úřadu Němčice) - (Filomena Jičínská)

Starý dřevěnný jez dlouhý 25 metrù byl roku 1920 nahrazen kamenným, pultového typu. Josef Hucl se významně angažoval v politice, byl koterovským starostou, říšským poslancem ve Vídni za Českou agrární stranu a následně po válce zemským poslancem v Praze. Mlýn s celým hospodářstvím a pozemky o rozloze 20 ha proto vedla manželka Kateřina. Po její smrti v roce 1933 převzal mlýn syn Vilém.

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

V roce 1940 nechal nahradit starou Girardovu turbínu účinější turbínou Francisova systému. Při spádu 1,8 metru a maximální hltnosti 2,3 m/s dosahovala výkonu 44,5 koňských sil. Řemenovými převody přes transmisi byly poháněny stroje válcového mlýna v horních podlažích budovy. Turbínou byl (a je dosud) poháněn i generátor, vyrábějící střídavý proud o napětí 220 V a výkonu 20 kW.

Po znárodnění v roce 1953 hospodařilo ve mlýně JZD. V mlýnici se mísily krmné směsi a neudržovaná budova se dostávala do havarijního stavu. Opravován byl v letech 1970–1972 pouze jez a břehové zdi náhonu.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Současná výška jezu je 3,07 metru a délka jeho koruny 22,45 metru. V roce 1990 mlýnice vyhořela a byla spolu s mlýnem navrácena v restituci dědicùm posledního mlynáře Viléma Hucla. Dnes jsou opět všechny budovy s okolím opravené a udržované.

zdroj: Wikipedie a webové stránky obce Koterov; http://www.plzenskykraj.kct.cz/nastezky/uslava_brozura.pdf

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čechura
 • Flosman
 • Bayer
 • Hucl

Historie mlýna také obsahuje:

? - 1901 Ferdinand Flosman (JV)

1901 - ? Josef Hucl (JV)

1939 - Vilém Hucl (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • pekárna
     • stoupa
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     • jez
     • náhon
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisOd 1940
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Výrobce
     PopisOd 1940
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV minulosti čtyři kola na spodní vodu.
     Typturbína Girardova
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Žádná položka není vyplněna

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Vytvořeno

     3.10.2014 08:12 uživatelem frufru

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 9.11.2018 19:50
     Radomír Roup 12.6.2018 18:31
     jirka.vacek87 7.11.2018 15:52