Dal mouku, ale koláč nedostal.
(německé rčení)

Putz Mühle

Putz Mühle
86
Klení
382 41
Český Krumlov
Klení
48° 46' 28.9'', 14° 37' 12.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn na Klenském potoce. Technické vybavení mlýna neexistuje, pouze zachovalé zdivo.
Necelý kilometr severně od Klení, blízko rozhraní katastru Klení a Kondrače
Klenský potok
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

roku 1493 je zmiňován mlynář pod Klením www.kleni.cz/userfiles/file/soubory/Geografie-Dita-corr.pdf (PK)

Mlýn vznikl až po roce 1827. Není vyobrazen na I. ani na II. vojenském mapování. Mlýn je dokreslen na Císařském povinném otisku. Na Ind. skice není vyobrazena typická značka pro vodní kolo. (RŠ)

označován jako Putzn mlýn, PutznmühlePutz, mlýn Kroha  (zeměpisná lokace dle nedaleké samoty), údajně zde měla být i pila, šlo o stavení č.p. 86 , 67 a 68, patřící rodině Stangl a Schwarz (https://zanikleobce.cz/index.php?obec=16775) (PK)

Rod Stanglů je v Klení doložen již k roku 1728, na sousedním hospodářském stavení čp. 67 prokazatelně dožil Matěj Stangl (1764-1832), otec prvního doloženého mlynáře z Putzova mlýna čp. 86. Mlynářský provoz byl, jak naznačuje vodní kniha, založen na tomto mlýně v roce 1884 Josefem Stanglem, neboť 23. ledna 1893 kaplan František Houska pohřbívá na klenském hřbitově u kostela sv. Vavřince téměř osmdesátiletého Josefa Stangla, mlynáře a hospodáře na čp. 67, zesnulého o dva dny dříve. Starší doklady o mlynářské živnosti na čp. 67, 68 nebo 86 neexistují. (MW)

V Seznamu vodních děl z roku 1930 je jako majitel uveden Jan Stangl. Bylo by dobré nahlédnout do Vodních knih. (RŠ)

Posledním mlynářem byl Leopold Schwarz, podle vlastního udání působící na Putzově mlýně 1928-1939. Prokazatelně však na mlýně působil až od poloviny roku 1932. Pro svůj český původ byl údajně pranýřován, v roce 1945 byl nájemcem mlýna v Zubčické Lhotě a žádal o přidělení národní správy mlýna v Dolním Dvořišti. (MW)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Stangl
 • Schwarz
 • Studener

Historie mlýna také obsahuje:

1884-1893 Josef Stangl (* 26.12.1814, Klení 67, † 21.1.1893, Klení 67)
Franz Stangl (* 3.12.1855, Klení 67)
od 9.9.1930 nájemce mlýna Fridolin Studener
od 24.7.1932 nájemce mlýna Leopold Schwarz (* 5.9.1902, Velenovy)

(MW)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
   • secesní
   zděná
   jednopatrový
    • černá kuchyně
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Při mlýně bývala pila
    • náhon
    • jalový žlab
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • lednice
    StavZaniklý
    PopisV roce 1930 bylo u mlýna jedno kolo na svrchní vodu o hltnosti 70 l/s, na spádu 4 m, o výkonu 2,5 HP.

    Později nejspíše Francisova spirální turbína neznámých parametrů
    StavZaniklý
    PopisV roce 1930 bylo u mlýna jedno kolo na svrchní vodu o hltnosti 70 l/s, na spádu 4 m, o výkonu 2,5 HP.

    Později nejspíše Francisova spirální turbína neznámých parametrů
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • francouzský kámen | Počet:
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 28, sešit 2
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 28, sešit 2
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorDita Měkotová
     NázevCharakteristiky obce Klení v rámci novohradského podhůří
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.kleni.cz/userfiles/file/soubory/Geografie-Dita-corr.pdf
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevPutzn mlýn (Putznmühle), také Putz
     Rok vydání2012
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://zanikleobce.cz/index.php?obec=16775
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uloženíSOkA Český Krumlov
     Název fonduÚ-53 Okresní úřad Kaplice
     Název archiválieŽivnostenská oprávnění 1889-1936
     Evidenční jednotka183
     Inventární číslo, signatura15 Sch 1081-St 185
     Místo uloženíSOkA Český Krumlov
     Název fonduÚ-53 Okresní úřad Kaplice
     Název archiválieŽivnostenská oprávnění 1889-1936
     Evidenční jednotka183
     Inventární číslo, signatura15 Sch 1081-St 185
     Místo uloženíSOkA Český Krumlov
     Název fonduÚ-53 Okresní úřad Kaplice
     Název archiválieSpecialkarten- und Urkunden-Sammlung
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signaturaWasserbuch Post-Nr. 159, Detailkarte LIV

     Vodní stavby na Trhovosvinensku XII. - Mlýny v okolí TS koncem roku 1930.

     Klenský potok:

     Klení 86, Jan Stangl, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,070 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 2,5 HP

     Slavče 18, Tomáš Herbst, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,080 m3/s, spád náhonu 3,5m, výkon 2,42 HP (srv. Louzův mlýn)

     Mohuřice 20, Jan Kýzner, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,090 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 3,1 HP (srv. Kýznerův mlýn)

     Trh. Sviny čp. 201, Jan Trajer, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,07 m3/s, spád 5m, výkon 3HP (srv. Trajerův mlýn)

     TS čp. 229, Vilém Hnilička, výroba hraček, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,08 m3/s, spád 3,5m, výkon 2,4 HP (srv. Valcha)

     TS čp. 332, Čeněk Bušek, vodokovářství, 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,25 m3/s, spád 2m, výkon 4,3 HP (srv. Buškův hamr)

     Zdroj: Seznam vodních děl k roku 1930, stav koncem roku 1930, sešit 2, OFŘ České Budějovice, Praha 1932.

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     2.12.2014 22:22 uživatelem mackal

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 25.10.2015 20:37
     pkhistory (Petr Kozel) 3.6.2015 19:42
     genealog (Milan Wölfl) 25.6.2016 01:35