Klapot mlýna slyším dobře, ale nevidím žádnou mouku.
(německé rčení)

Murtingerův mlýn

Murtingerův mlýn
1
Březí
374 01
České Budějovice
Březí u Trhových Svinů
48° 50' 41.7'', 14° 36' 5.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn samotný leží na toku Svinenského potoka na samém okraji obce Březí (čp. 1 a 2). Malá vodní elektrárna je zde v provozu od roku 1938. To celé prošlo rekonstrukcí v roce 1999 a dodnes funguje.
na SV okraji Březí
Svinenský potok
nepřístupný

Obecná historie:

POZN.:
Na dostupných dobových mapách je mlýn nepojmenován. V otisku stabilního katastru objekt jako mlýn vyznačen není (resp. budovy ano a to 2 obytné/kamenné + 2 menší zemědělské/dřevěné). Zajímavé je, že je evidentně naznačen náhon a odvodní kanál. Na mapě 3. vojenského mapování z let 1877-1879 již však jedno mlýnské kolo vyznačeno je (resp. značka mlýna ?).


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1514 Bratři Václav, Jiřík a Zachar z rodu Březských prodávají pustou tvrz, poplužní dvůr a ves Březí Petru Hronkovi řečenému Beran z Tučap za 550 kop grošů a přesidlují na malé statky v okolí Velešína a Kaplice. Toto dědictví bylo zapsáno jako: „...v Březí tvrz pustá, dvůr poplužní s poplužím, ves celá, dvory kmecí, dědiny, potoky, lesy, rybníky a dva mlýny...“
(http://www.tsviny.cz/historie-osady-brezi/d-2602/p1=52, pozn. myšlen zřejmě i tento http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3227-johnuv-trajeruv-miksaluv-mlyn)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

14. května 1601 Špulířové prodali ves Březí s lesy, dvěma mlýny a osmi rybníky za 2250 kop českých grošů Petru Vokovi z Rožmberka, který ji připojil k novohradskému panství.
(http://www.tsviny.cz/historie-osady-brezi/d-2602/p1=52, pozn. myšlen zřejmě i tento http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3227-johnuv-trajeruv-miksaluv-mlyn)

Roku 1873 koupil Jakub Murtinger mlýn jako vyhořelý na pozemku Březí čp. 1 od původního mlynáře Havla (resp. jeho příbuzných). (IK)

1880 Březí - počet obyvatel české národnosti 184, 34 domů, dva mlýny
(http://www.tsviny.cz/historie-osady-brezi/d-2602/p1=52, pozn. myšlen zřejmě i tento http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3227-johnuv-trajeruv-miksaluv-mlyn)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Chytilův adresář z roku 1915 v Březí uvádí dokonce dva mlynáře: Murtinger Jan a Pancíř Matěj.
mlynáři: Jan Murtinger (+ trafika), Mat. Pancíř (http://www.tsviny.cz/historie-osady-brezi/d-2602/p1=52)

pozn. Do roku 2014 jsem jistě nevěděl, který z nich patřil k březskému mlýnu. Dříve bylo pravděpodobné, že Pancíř, neboť ve Březí se nacházel kdysi vyhlášený hostinec Václava Pancíře čp. 6 (zbytek dochovaného nápisu na jednom z domů i vyprávění pamětníka, který pochází z okolí). Tedy bylo možné, že druhý mlynář byl v Trajerově mlýně na Keblanském potoce. Ovšem dnes již můžeme spolehlivě přiřadit mlýn mlynáři Jan Murtingerovi (na vedlejším mlýně v Březí čp. 29 mlel Matěj Pancíř - dnes Johnův-Trajerův mlýn - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3227-johnuv-trajeruv-miksaluv-mlyn) 

k roku 1930:
Březí čp. 1, Jan Murtinger, mlýn, 1 kolo na spodní vodu, průtok 2m3/s, spád 0,5m, výkon 4 HP

Jan Murtinger v Seznamu vesnických boháčů z r. 1953. (viz. fotogalerie Ostatní)

Po roce 1958 byl majitel Jan Murtinger z politických důvodů odsouzen, majetek  (mlýn, polnosti, lesy) zabaven a celá rodina vystěhována. Propuštěn na všeobecnou amnestii v r. 1960. Mlýn zdevastován a postupně rozkraden v rámci místního socialistického JZD. Mlýn v restituci nebyl vydán. (informace via IK)

Budova ještě stála v r. 1977 - nyní pouze přízemní obvodové zdivo. Zachovalá budova přiléhající k cestě je část hospodářské budovy, kdy byl chlév a maštal, skladována úroda z polí. Mezi hospodářkou budovou byl vjezd do dvora a budova mlýnu stála v  místě dnešního přístavku pro turbinu. Ze mlýnu je zachována část obvodové zdi mezi pozemkem mlýna a přístupovou cestou do statku Suchanů (Březí č. 2). Tudy se také vykládalo obilí a nakládala mouka. Dle přiložené dobové fotografie to musela být tehdy velmi krásná a honosná stavba. (informace via IK)

Malá vodní elektrárna je zde podle webu calla.cz v provozu od roku 1938. To celé prošlo rekonstrukcí v roce 1999 a dodnes funguje. Francisovu kašnovou ležatou turbínu UNION o výkonu 6 kW zde pohání voda z náhonu, který je vzdutý jezem. Náhon má spád 1,7 metru.

Není bez zajímavosti, že firma Union pocházela z nedalekých Českých Budějovic. Celý název firmy zněl "Union akc. strojírna a slévárna České Budějovice". Pojem Union pocházel již z roku 1911. V Unionu se vyráběla Francisova dvojitá horizontální turbina nebo také kašnová turbína a také tzv. čtyřválcová stolice.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Havel
 • Murtinger

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • klasicismus do roku 1850
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   přízemní
   V otisku stabilního katastru objekt jako mlýn vyznačen není (resp. budovy ano a to 2 obytné/kamenné + 2 menší zemědělské/dřevěné), je evidentně naznačen náhon a odvodní kanál. Přístupové cesty v tomto případě nebylo třeba řešit, neboť mlýn stál přímo ve vesnici (která ležela na hlavní cestě). Ze strany za potokem sem směřovaly i tehdy cesty směrem z lesa (samot) mezi Nežeticemi a Otěvěkem a cesta směrem od Trhových Svinů (z prostoru dnešní střelnice). Ovšem přímo u mlýna nevidíme na otisku katastru žádný můstek. Tedy musíme předpokládat alespoň brod či můstek dřevěný (i když ten bývá na otiscích stabilního katastru zpravidla vyznačen). Vedle bývalé mlýnice je připojen turbínový domek. Těsně podél cesty je asi nejvýraznější zřejmě bývalá stodola - výrazné trojúhelníkové štíty se zdobenou římsou, okna s cihlovými klenbami v patře - většinou zaslepena zazdívkou. Ze směru z příjezdové cesty si můžeme všimnout i zajímavě řešených kovových vrat.
   • zdobený zděný štít
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
     Žádná položka není vyplněna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     Evidováno jako MVE - malá vodní elektrárna (calla.cz)
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • turbínový domek
     Jez i náhon bývalého mlýna je stále funkční. Jez opatřen můstkem a dřevěnými stavidly pro regulaci vody. Náhon poté vede k bývalé mlýnici k turbínovému domku. Kolem zdí také můžeme vidět zbytky zařízení (ozubená kola). Potok vede dále za jezem těsně kolem pozemku mlýna (resp. oplocení). Přes potok vede most s kovovým zábradlím. Vyústění náhonu a přilehlé koryto potoka je vyztuženo betonovými zídkami. Zajímavé je, že náhon vede přímo pod stavbou (resp. pod patrovou bývalá stodolou). Náhon probíhá pod cestou, která je krytá menším můstkem opět s obdobným zábradlím.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceUnion a. s., České Budějovice
     Popisosazena roku 1938, rekonstrukce 1999, dodnes funkční
     Francisova kašnová ležatá turbína UNION - 6 kW
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceUnion a. s., České Budějovice
     Popisosazena roku 1938, rekonstrukce 1999, dodnes funkční
     Francisova kašnová ležatá turbína UNION - 6 kW
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1 kolo na spodní vodu, průtok 2m3/s, spád 0,5m, výkon 4 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnísprávci a foto
     Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=499
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnísprávci a foto
     Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=499
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevChytilův adresář
     Rok vydání1915
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://jihogen.ic.cz/b.htm#brts
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJan Schinko
     NázevUnion musel ustoupit v zájmu budování socialismu
     Rok vydání2009
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/union-musel-ustoupit-v-zajmu-budovani-socialismu.html
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevUnion akc. strojírna a slévárna České Budějovice
     Rok vydání2012
     Místo vydání
     Další upřesněnídotaz Národní technické knihovně z 20. 7. 2012
     Odkazhttp://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba013/union-akc.-strojirna-a-slevarna-ceske-budejovice
     Datum citace internetového zdroje
     AutorOFŘ České Budějovice
     NázevSeznam vodních děl k roku 1930, stav koncem roku 1930, sešit 2
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorVáclava Kodadová
     NázevKOLEKTIVIZACE A ZAKLÁDÁNÍ JEDNOTNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV V OKRESE TRHOVÉ SVINY, 1949 - 1959
     Rok vydání2009
     Místo vydáníČeské Budějovice
     Další upřesněnídiplomová práce
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     mapy:
     klasicky stabilní katastr 1827 1:2880 + mapa s52 1:10 000 - http://archivnimapy.cuzk.cz
     Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein, sign. MA 82-7
     mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000, sign. MA-651

     článek http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-vi.---mlyn-a-elektrarna-brezi.html

     foto III/2013 http://peterth.rajce.idnes.cz/Mlyn_a_elektrarna_Brezi

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     10.1.2015 15:32 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 5.4.2018 21:23