Mlynář, který není zaprášený, kněz, který nevěří,
lakomec bez peněz jsou tři zvláštní věci na světě.
(německé přísloví)

Trajerův, Ficlův mlýn

Trajerův, Ficlův mlýn
201
Trhové Sviny
374 01
České Budějovice
Trhové Sviny
48° 49' 33.4'', 14° 37' 23.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn leží na Klenském (Dluhoštském) potoce asi 2 km jihozápadně od Trhových Svinů u silnice směrem na Mohuřice. Turbína zde stále slouží jako zdroj elektrické energie (MVE). Nedaleko prochází také NS Trhovosvinensko, 5. zastávka se jmenuje přímo "U Trajerů mlýna". Mlýn je po přestavbách (při pozornějším pohledu lze odlišit původní části komplexu) a v soukromých rukou.
2km JZ centra T. Svinů, na NS Trhovosvinensko
Klenský potok
přístupný po domluvě

Obecná historie:

 

 

 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V rožmberském urbáři z roku 1553 uveden jako jeden z mlynářů Ficl (srv. Kůrka Karel, Trhové Sviny : historický nástin do poloviny století XIX., Trhové Sviny 1936, s. 17) 

1588 po smrti Jana Hlívky koupil mlýn Ondřej Markfelder.

1599 - mlýn uváděn jako Ficl nebo dokonce Fencl (možná souvisí se jménem Fixl). Publikace Kůrka Karel, Trhové Sviny : historický nástin do poloviny století XIX., Trhové Sviny 1936, s. 23 uvádí krátký popis "svinenského mlýna" a zmínku o Fitzlově mlýnu. Není ze smyslu jisté, zda se jedná o stejné objekty. Popis je v rámci sumáře rychtářství, uvedeme jeho doslovné znění:

"Mlejn svinenský u městečka Svinů Trhových na tři kola moučný korečný postavený a opravený, v kterémžto mlejně meliva vždy s dostatek bývá a vychází z něho ročně obilí měřičného více i méně do 18 strychů pšenice, 140 strychů žita, 4 strychy ječmene, 6 strychů ovsa a do 30 strychů prachu. Za tím městečkem je Fencl (snad Ficl) mlynář na mlejně, který jemu náleží. Nyní se k ruce Jeho Milosti páně v něm mele. A co ročního měřičného z něho vychází, jest vše k mlejnu svinenskému připsáno."

V urbáři novohradského panství z roku 1599, který cituje i Kůrka, je v Trhových Svinech uveden Fizl jako jeden ze čtyř mlynářů.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Matouš Skopec (+ 1627), po jeho smrti syn Ondřej Skopec, se "ujal mlýna, dvou volů .. jedním bejčkem po otci Matouši Skopci" (vše potvrzeno 11. 7. 1666)

1651 - zmíněn Vondřej Ficl mlynář (srv. Jiří Čajan, K 300. výročí založení kostela Nejsvětější Trojice, Trhosvinenské listy, online dříve na www.tsviny.cz/files/ts_listy/tsl_04_08.pdf ), byl také kostelníkem u Nejsvětější Trojice a dal pozemek na rozšíření kostelíka
= stejná osoba Ondřej Skopec ?

23. 7. 1672 po jeho smrti mlýn kupuje syn Jiří Skopec
1676 - uveden Jiří Skopetz v Revizitaci berní ruly, byl mlynářem a tehdy měl 9 strychů pole a mlýn o jednom kole.
(ŠPATNĚ ??? - Otec zřejmě Vilém Skopec (* 1581), možná bratr Ondřej Skopec.)
1681 - zmíněn jako Jiří Skopec z Ficlova mlýna. (+ 1. 6. 1694)

dne 15. 12. 1695 koupila mlýn Žofie Skopcová

dne 8. 1. 1701 koupil mlýn Václav Skopec

dne 15. 4. 1724 koupil Kristián Skopec

dne 21. 12. 1730 koupil Dobiáš Pešek

Dne 25. dubna 1924 hořelo u Jana Trajera. Zřejmě ani ve mlýně neuklidili všechny škody a 18. září zde hořelo znova. Nehořelo jen zde, ale na mnoha místech ve Svinech a okolí. Bylo jasné, že jde o souvislou činnost a tak byla vypsána na dopadení odměna nejprve 2000 a poté dokonce 5000 Kč. Dokonce byly zavedeny "obcí placené noční hlídky". 22. 9. 1924 vybubnoval ve městě městský strážník zákaz večerního vycházení po 21. hodině večerní. Místní četníci postupně zaznamenávali drobné úspěchy a přijely sem dokonce i posily z kraje a z Prahy. O celé kauze podrobněji snad někdy příště zde na webu.
V knize je podrobněji opět zmíněn zdejší mlýn: "18. září hořelo na samotě u mlynáře Jana Trajera (u Ficlů). Bylo to v tom roce podruhé - předtím Trajer vyhořel 25. dubna a dům znovu vystavěl". K pátrání byl u Trajerů použit policejní pes z Prahy, ale nenašel stopu. Stavení ještě doutnalo, když na místo přijelo auto se samotným ministerským radou policejního ředitelství v Praze Knotkem a jeho zástupcem dr. Zámišem. Pustili se sami do pátrání, ovšem bez úspěchu stejně jako pes. Po měsíci byla státní policie odvolána. Žhář ovšem udělal osudovou chybu, protože začal psát vyděračské dopisy, mj. mlynáři Josefu Kolínovi (srv. dole Kolínův mlýn) a určil si místa, kde mělo být výpalné ukryto. To byla pro četníky příležitost. Dva z nich se nepřetržitě střídali ve stodolách u tržiště, kde měl mlynář Kolín složit celých 1500 Kč do otvoru jednoho z kamenných patníků. Hlídali dva dny, ale u určeného patníku se nikdo nezastavoval. Až konečně 5. října muž na kole podezřele v okolí patníku zpomaloval jízdu, před patníkem z kola spadl, rozhlédl se na všechny strany a bleskurychle zastrčil ruku do kapsy. Vyrušilo jej však dvojité "Stůj !". Žhář ovšem sedl na kolo a ujížděl k Mohuřicům. Četníci s dalekohledem se marně pokoušeli odhalit jeho totožnost, ovšem měli štěstí na dvě okolojdoucí ženy, které viníka poznaly. Ukázalo se, že šlo o Karla D., který se po zatčení přiznal k 16 požárům a autorství vyděračských dopisů. Na základě spoluúčasti byl zatčen i jeho otec a kamarád z Třebíčka. Matka pro podezření ze spoluúčasti raději spáchala sebevraždu oběšením. Karel D. byl dne 5. května 1925 odsouzen v Budějovicích k deseti letům vězení se zostřeným postem čtvrtletně a tmavou komorou výročního dne zatčení. Odsouzený podal zmateční stížnost a také státní zástupce se odvolal. Vrchní zemský soud v Praze poté trest zvýšil na celých 18 let těžkého žaláře. Ve Svinech a okolí si oddychli.... (
Mé, tvé, naše Trhové Sviny, s. 129-134).

K roku 1930 - Trh. Sviny čp. 201, Jan Trajer, mlýn, 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,07 m3/s, spád 5m, výkon 3HP

V roce 1941 modernizace turbínou (srv. oddíl tech. vybavení)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Ficl
 • Trajer
 • Fencl
 • Skopec
 • Pešek

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • razítko
zcela přestavěn – bez historické hodnoty
05 2012
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • moderní 1920 – 1945
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  Dle otisku stabilního katastru komplex tvořily 4 objekty, z toho 3 převážně kamenné a 1 ze dřeva (je možné, že právě to byla krytá mlýnice pro mlýnské kolo, neboť tato část přiléhá k náhonu, nebo stodola). Všechny k sobě přiléhaly zdmi, ovšem komplex byl otevřený na severozápadní straně.
  Je zajímavé, že tehdy cesta odbočovala pouze doprava na Lniště (Elnischt). Kolem mlýna se rozkládalo několik pastvin (W = Weiden). Není zde vyznačena jakákoliv příjezdová cesta (tedy myšleno odbočka z polní cesty od Svinů, která je na otisku značena).
  Dle mapy z r. 1895 zde přibyla cesta ze směru od sv. Trojice na Lniště (ta byla zřejmě upravenější než výše jmenovaná). Na křižovatce prodloužené cesty od Valchy také vznikl roku 1865 kamenný kříž. Nese iniciály VT a letopočet 1865 - jde pravděpodobně o (Václava?) Trajera.
  • drobné sakrální památky
    1676 - mlýn o jednom kole

    modernizace v roce 1941
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    Turbína dnes slouží pro pohon rámové pily na pořez jehličnatých stromů.
    • jez
    • náhon
    • akumulační nádržka
    • turbínová kašna
    Jez je přibližně necelé 3 metry široký a je rozdělen na třetiny dvěma zapuštěnými kolejnicemi (postranní jsou zapuštěny v opěrných betonových zídkách).
    Náhon je o délce 500 m se spádem 7,4 m (dnešní stav calla.cz)
    Hráz náhonu je ze skládaných kamenů. Kašna je dnes překryta částečně dřevěnými pražci.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisVodní turbína stále slouží jako zdroj elektrické energie (dnes pro pohon rámové pily na pořez jehličnatých stromů). MVE je napájena stavidlovým jezem do suchého náhonu o délce 500 m se spádem 7,4 m. Jejím pohonem je Francisova spirální dvojitá turbína. Celkový instalovaný výkon je uváděn 12,6 kW.
    Na tento systém byl mlýn překonvertován v roce 1941, dále po generální rekonstrukci vše funguje od r. 2000.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisVodní turbína stále slouží jako zdroj elektrické energie (dnes pro pohon rámové pily na pořez jehličnatých stromů). MVE je napájena stavidlovým jezem do suchého náhonu o délce 500 m se spádem 7,4 m. Jejím pohonem je Francisova spirální dvojitá turbína. Celkový instalovaný výkon je uváděn 12,6 kW.
    Na tento systém byl mlýn překonvertován v roce 1941, dále po generální rekonstrukci vše funguje od r. 2000.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,07 m3/s, spád 5m, výkon 3HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    NázevTrhové Sviny - Trajerův mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=322
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevTrhové Sviny - Trajerův mlýn
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=322
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevTrhové Sviny 500 let městem
    Rok vydání1938
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevMé, tvé, naše Trhové Sviny
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněnís. 129-134
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníTrajerův mlýn digiarchiv SOA Třeboň
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?search=Trajer%C5%AFv&sst=1&dates&searchtype&searcharch&allwords&doctree=1zt&id=28460&menu=4&lang=cs
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    mapy:
    klasicky stabilní katastr 1827 1:2880 + mapa s52 1:10 000 - http://archivnimapy.cuzk.cz
    Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein, sign. MA 82-7
    mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000, sign. MA-651

    článek http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-iv.---trajerovy-mlyny-a-valcha.html

    foto V/2012 - mlýn A
    http://peterth.rajce.idnes.cz/Trajerovy_mlyny_a_Valcha_stav_kveten_2012/

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    10.1.2015 19:27 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 21.8.2017 21:15
    Radomír Roup 22.6.2018 11:20