Hostinského dcery a mlynářovy koně se nehodí pro nižší stav.
(solothurnské přísloví)

Šírkův, Čutkův mlýn

Šírkův, Čutkův mlýn
20
Otěvěk
374 01
České Budějovice
Otěvěk
48° 52' 42.6'', 14° 36' 42.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn se nachází mezi Čeřejovem a Ostrolovským Újezdem v lokalitě "U Šírků" v chatové osadě na levém břehu říčky Stropnice. Těsně kolem mlýna vede naučná stezka Totalita rozděluje. Dnes je zde umístěna malá vodní elektrárna. Mlýn je přístupný pouze odborné veřejnosti po dohodě s provozovateli Bohumilem Hofbauerem a Fr. Škroupou.
mezi Čeřejovem a Ostrolovským Újezdem v lokalitě "U Šírků"
Stropnice
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Čutkové byli uvádění jako tzv. jednotáři (mimo Trhové Sviny - místo patřilo pod farnost TS) - viz. obyvatelé zde http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha/navstevni-kniha___.html - komentář p. Františka Vilíma z 20. 1. 2013 12:19. 
+ sčítání lidu 1890 https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=637837

Uvádí se pak dále jistý Čutka z Čutky.

V roce 1649 je uváděn Pavel Čutka z Čeřejova.

+ 1652 Kašpar Čutka - jednota pod Čeřejovem

Kolem roku 1660 se uvádí Martin Haußl mlynář na mlýně Čutka po Čeřejovem

narozený 2. 2. 1669 - Blažej Čutka (otec Valentin/Valenta Ćutka, *1630, +1695)

1679 je uváděn v té době již zemřelý Josef Čutka jako mlynář na Borovanském mlýně - zřejmě tedy někdo z rodiny

26.1. 1687 si ve Střížově Josef, syn Valenty Čutky pod "Aujezdcem" vzal Marianu, dceru zesnulého Matouše, mlynáře z Červeného mlýna.

17.2. 1726 se ženil vdovec Matěj, syn Blažeje Čutky (oba mlynáři "Pod Čejrovem"), s Lidmilou Annou, dcerou zesnulého Víta Vaka z Radostic. Spolu měli několik dcer: Lidmilu (křtěna 6.9. 1729, vzala si 9.11. 1749 Vojtěcha Jandu z Třebče), Marii Annu (* cca 1729, vdala se 9.11. 1749 za Vavřince Jandu, sedláka z Třebče čp. 9) a Alžbětu (* cca 1730, manžel od 25.11. Josef Drya z Třebče). Matěj byl jako mlynář poddaným do Českých Budějovic.

Roku 1716 je uváděn na „Červeným mlejnu“ Jiři Čutka - mlýn na řece Stropnici 1,5 km vychodně od Lhotky (http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3281-cerveny-mlyn), tedy zřejmě stejný případ

Kolem 1762 se uvádí Matouš Čutka z osaměleho mlýna pod Čeřejovem (1742 Matyaš Čutka)

1850 - Jan Havel mlynář z Čeřejova 20

Chytilův adresář 1915 zmiňuje mlynáře Františka Šírka.

únor 1919 - zmínka o krádeži několika hnacích řemenů v mlýnici mlynáře Šírka z Čeřejova (edit PK via Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 8 + tamtéž mlynář František Šírek jako nachytaný pytlák v příběhu "Překažený lov", s. 52 - 54)

Stav 1930
Čeřejov 20, František Šírek, mlýn, 1 turbína Francis, průtok 0,920 m3/s, spád náhonu 1,3 m, výkon 12 HP

Jsou zatím známa tato dobová pojmenování tohoto mlýna:
Čutka M. (kolem 1669 - Mlýn Čutka), Čutkow M., Čutkův mlýn, U Čutků, jednota pod Čeřejovem, Čutkův mlýn (ml.), Čutkovský mlýn, Červený mlejn ("z Čerenýho mlejna"), Nožičkův mlýn ? (*) , U Šírků

Česko - německy slovnik Fr. Št. Kotta, Svazek 5, strana 1233: „Čutka, y, f., mlyn u Sviň“

--------------------------

* Nožičkův mlýn (Nošička M.) se nacházel (také) na Stropnici u Borovan, stejně jako Červený mlýn nedaleko Lhotky - viz. http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3295-nozickuv-nuskuv-mlyn


Historie mlýna obsahuje událost z období:

V roce 1649 je uváděn Pavel Čutka z Čeřejova.

+ 1652 Kašpar Čutka - jednota pod Čeřejovem

Kolem roku 1660 se uvádí Martin Haußl mlynář na mlýně Čutka po Čeřejovem

narozený 2. 2. 1669 - Blažej Čutka (otec Valentin/Valenta Ćutka, *1630, +1695))

1679 je uváděn v té době již zemřelý Josef Čutka jako mlynář na Borovanském mlýně - zřejmě tedy někdo z rodiny

Roku 1716 je uváděn na „Červeným mlejnu“ Jiři Čutka - mlýn na řece Stropnici 1,5 km vychodně od Lhotky (http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3281-cerveny-mlyn), tedy zřejmě stejný případ

Kolem 1762 se uvádí Matouš Čutka z osaměleho mlýna pod Čeřejovem (1742 Matyaš Čutka)

Čutkové byli uvádění jako tzv. jednotáři (mimo Trhové Sviny - místo patřilo pod farnost TS) - viz. obyvatelé zde http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha/navstevni-kniha___.html - komentář p. Františka Vilíma z 20. 1. 2013 12:19. 

Uvádí se pak dále jistý Čutka z Čutky.

1850 - Jan Havel mlynář z Čeřejova 20

+ sčítání lidu 1890 https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=637837

Chytilův adresář 1915 zmiňuje mlynáře Františka Šírka.

únor 1919 - zmínka o krádeži několika hnacích řemenů v mlýnici mlynáře Šírka z Čeřejova (edit PK via Václav ŠROL, Četnické humoresky z Borovan, České Budějovice 2018, s. 8 + tamtéž mlynář František Šírek jako nachytaný pytlák v příběhu "Překažený lov", s. 52 - 54)

Stav 1930
Čeřejov 20, František Šírek, mlýn, 1 turbína Francis, průtok 0,920 m3/s, spád náhonu 1,3 m, výkon 12 HP

Jsou zatím známa tato dobová pojmenování tohoto mlýna:
Čutka M. (kolem 1669 - Mlýn Čutka), Čutkow M., Čutkův mlýn, U Čutků, jednota pod Čeřejovem, Čutkův mlýn (ml.), Čutkovský mlýn, Červený mlejn ("z Čerenýho mlejna"), Nožičkův mlýn ? (*) , U Šírků

Česko - německy slovnik Fr. Št. Kotta, Svazek 5, strana 1233: „Čutka, y, f., mlyn u Sviň“

--------------------------

* Nožičkův mlýn (Nošička M.) se nacházel (také) na Stropnici u Borovan, stejně jako Červený mlýn nedaleko Lhotky - viz. http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3295-nozickuv-nuskuv-mlyn

1939 - František Šírek (RR)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čutka
 • Šírek
 • Haußl
 • Havel

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - František Šírek (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    Budovy tvoří otevřený areál ve tvaru písmene L. V severní části vidíme dvě přimykající se (růžové kamenné-obytné) stavby, střední má tvar převráceného písmene T. Dole se nacházely dvě rohové, které k sobě nepřiléhají zcela (žluté dřevěné-zemědělské) /stabilní katastr 1827/

    K mlýnu vedla trojice cest - jehličnatým lesem od Borovan (jihovýchodně od mlýna se rozkládal les zvaný "u Czutky"), dále přes Stropnici cesta "nach Aujezd" (nevíme zda zde byl brod nebo můstek) a třetí z Čeřejova z jihu.
      • zcela bez technologie aj.
      dříve zřejmě vodní kolo
      k roku 1930 již Francisova kašnová horizontální turbína 12 HP - znovu zprovozněna 1990
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • pila
      pohon pily turbínou
      • jez
      • náhon
      • odtokový kanál
      • turbínová kašna
      Jez je sypaný, s železobetonovým přelivem a larseny. Dále pokračuje 10 m náhon ke stavidlům. Spád náhonu je 1,3 metru - průtok 0,920 m3/s
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      PopisFrancisova kašnová horizontální turbína - pohon pily
      výkon 12 HP
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      PopisFrancisova kašnová horizontální turbína - pohon pily
      výkon 12 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Autor
      Název
      Rok vydání2013
      Místo vydání
      Další upřesněnídobové názvy - digiarchiv
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=28435&doctree=1zu&menu=4
      Datum citace internetového zdroje23.1.2015
      Autor
      Název
      Rok vydání2013
      Místo vydání
      Další upřesněnídobové názvy - digiarchiv
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=28435&doctree=1zu&menu=4
      Datum citace internetového zdroje23.1.2015
      Autor
      NázevOstrolovský Újezd - Mlýn u Šírků
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněníinfo o MVE
      Odkazhttp://www.calla.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=323
      Datum citace internetového zdroje23.1.2015
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam vodních děl k roku 1930
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnísešit 2, OFŘ České Budějovice
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      mapy:
      klasicky http://archivnimapy.cuzk.cz
      Wandkarte des politischen Bezirkes Budweis, 1:25 000, Budweis 1895: Deutsches pädagogisches Verein, sign. MA 82-7 http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/data/MA_82_7_001.php
      mapa České Budějovice 4453, Vojenský zeměpisný ústav v Praze 1929, 1:75 000 ,sign. MA-651 http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/data/MA_651_001.php

      článek http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-viii.---cutkuv-mlyn--u-sirku-.html

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      22.1.2015 21:14 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 20:25
      Radomír Roup 17.6.2018 10:12
      No.666 18.2.2016 14:16
      Václav Levý 26.2.2016 13:10