Ze špatného zrna nebude dobrá mouka.
(německé přísloví)

Bezděkovský horní mlýn

Bezděkovský horní mlýn
38
Rohozná
588 44
Jihlava
Rohozná u Jihlavy
49° 21' 8.2'', 15° 23' 53.9''
Mlýniště bez mlýna
Horní mlýn byl dříve papírnou.
25.3. 1928 mlýn vyhořel a majitel František Bezděkovský (bratr Josefa Bezděkovského z Bezděkovského mlýna) ho pro nedostatek finančních prostředků už neobnovil.
V roce 2012 se na pozemku bývalého mlýna otevřelo víceúčelové hřiště
Rohozná
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Rohozenský mlýn byl 9. grunt a měl ho Jíra mlynář v r. 1550 zaplacen. Měl 9 dětí.

Od vdovy Anny koupil mlýn Lukeš za 93,5 kopy.

Počátkem r. 1570 koupil mlýn Václav Hnídek.

Z roku 1574 měl jedinou panskou pilu, pod Rohozenským rybníkem, pronajatou mlynář na mlýně nade vsí za roční plat 4 grošů českých.

R. 1575 vlastnil mlýn mlynář Matouš a ten ho pordal obci Rohozná  v r. 1587.

Od r. 1586 byli na mlýně náchlební mlynáři.

O rohozenském dvoru pochází první zmínka až z roku 1605 v souvislosti s opravou skel ve dvoře a rohozenském mlýně.

R. 1611 náchlební mlynář Matěj měl být trestán za cizoložství s děvečkou, i když byl ženat. Měl být popraven, nakonec byl pokutován. měl složit 100 kop míšeňských obci pelhřimovské por děvečku s dítětem ( 50 kop hotově, ostatní v ročních splátkách po 10 kopách)

Císařským dekretem z 11. května 1628 byl Pelhřimovským vrácen jejich pozemkový majetek, ale v bídném stavu. Co se Rohozné týče, tak z rohozenského mlýnu, který patřil Pelhřimovu, mlynář zběhl, v samotné obci je pak k roku 1626 připomínáno jedenáct pustých gruntů z osmnácti

Díky dostatečným vodním zdrojům, vznikla v Rohozné na počátku 18. století papírna, zvaná „Pelhřimovská“. První zmínka o ní pochází z roku 1719 a fungovala až do roku 1851

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

r. 1887 byl mlynář  František (*1832) starostou Rohozné a r. 1889 chtěl zprostit úřadu starosty pro nemoc průdušek

25.3. 1928 mlýn podruhé vyhořel a již nebyl znovu opraven z finančních důvodů

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Zemědělské družstvo mělo z části mlýna odchovnu pro prasata.

V červnu 2012 bylo zřízeno v místě bývalého mlýna víceúčelové centrum.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Bezděkovský

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      SokA Pelhřimov, Fond OÚ Pelhřimov, Bezděkovský horní mlýn, Rohozná čp.38, Vodní kniha I, příručka č.112/2014, č.položky 111
      (Výpis)
      Při komisionélním jednání dne 13.8.1900 za účelem živnostenského schválení šindelky a zasazení normálního znamení byl zjištěn následující stav:

      Dvě vodní kola ženou český mlýnský kámen (špičák) a francouzský kámen, třetí žene 4 stoupy a šindelku. Obě mlýnská vodní kola mají průměr 4,2 m a šířku 0,68 m. Třetí vodní kolo má průměr 2,9 m a šířku 0,7 m.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • stoupa
      • pohon zemědělských strojů
      • šindelka
      • papírna
      SokA Pelhřimov, Fond OÚ Pelhřimov, Bezděkovský horní mlýn, Rohozná čp.38, Vodní kniha I, příručka č.112/2014, č.položky 111
      (Výpis)
      Nálezem z 13.8.1900 byla schválena šindelka.

      Nálezem z 17.11.1902 dáno povolení k pohonu hospodářské mlátičky a řezačky vodní silou mlýna.
      • rybník
      • lednice
      SokA Pelhřimov, Fond OÚ Pelhřimov, Bezděkovský horní mlýn, Rohozná čp.38, Vodní kniha I, příručka č.112/2014, č.položky 111
      (Výpis)
      Při komisionélním jednání dne 13.8.1900 za účelem živnostenského schválení šindelky a zasazení normálního znamení byl zjištěn následující stav:

      Mlýn čp.38 leží na novorychnovském potoce. Rybníček bezprostředně nad mlýnem slouží jako malá nádržka. Mezi mlýnem a rybníčkem jsou dřevěné vantroky o šířce 1,68 m, hloubce 0,93 m a délce 6,8 m. Z vantrok vedou 3 žlaby na vodní kola.

      Cejch zasazen 13.8.1900 na levé straně jalového splavu.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorSokA Pelhřimov
      NázevFond OÚ Pelhřimov pro Bezděkovský horní mlýn, Rohozná čp.38
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníVodní kniha I, č.položky 111
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorSokA Pelhřimov
      NázevFond OÚ Pelhřimov pro Bezděkovský horní mlýn, Rohozná čp.38
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníVodní kniha I, č.položky 111
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Vytvořeno

      10.6.2015 22:41 uživatelem Bezděkovský mlýn

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 29.9.2018 18:35
      pepino 19.11.2017 10:55