Jde hodně mouky do jedné truhly.
(německé rčení)

Císařský mlýn

Císařský mlýn
87
Pod Sklípky
Pardubice
530 02
Pardubice
Pardubice
50° 2' 21.4'', 15° 46' 44.5''
Mlýniště bez mlýna
Téměř zaniklý mlýn renesančního původu. Dochována pouze poslední stěna.
v historickém jádru města poblíž Perštýnského náměstí
Městská strouha
52717 / 6-2016
volně přístupný

Obecná historie:

Strúha městská (později Císařská) založená Vilémem z Pernštejna sloužila mj pohonu panského mlýna čp.109 Pod Sklípky. Mlýn postavený asi r.1507 přešel r.1560 s celým městem do rukou České královské komory tj. do majetku císaře a začalo se mu říkat Císařský. Mlynáře dosazoval vrchnost. V rámci Raabových reforem panství mlýn prodalo a 1.1.1759 se prvním soukromým vlastníkem stal Karel Palm. Mlýn tehdy měl 3 složení a 4 kroupové stoupy. Již 18.8.1759 mlýn koupil Antonín Ditrich, o něho r.1764 Jiří Bubeník, po jeho smrti jej převzal syn Antonín, který r.1811 přikoupil sousedním obecní mlýn čp.13. Jeho syn Josef koupil r.1854 dům čp.12 takév Pernštýnské ul. R.1862 zdědil celek tří domů bratr Václav Bubeník, slavný pa. starosta. Od r.1880 mlýn držel Josef Odkolek, od něho jej r.1910 koupila obec Pardubice a po regulaci Chrudimky mlýn zrušila. Dům čp.12 s mlýnem koupila r.1911 Marie Kyprová. Nápis „Císařský mlýn“ na fasádě domu čp.12 byl právem odstraněn při rekonstrukci obytných domů v l.1969-70. Tehdy byly odkryty niky s malbami z doby gotické výstavby po r.1507. Mlýn však zchátral a byl zbourán, ačkoliv KPP r.1966 navrhoval, aby v něm bylo ve spolupráci s TMS a SPŠP zřízeno mlynářské muzeum. Zůstala jen boční zeď s portálem a dvěmi nápisy. Latinský s letopočtem 1596 a jménem císaře Rudolfa II. byl ve mlýnici, na venkovní zeď byl přenesen r.1910.

Zdroj: Vlastivědná abeceda dr. Pavla Theina. Mýny I., II., III., IV.ZKPP č.3/1981

(doplnil jšk)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn pocházející snad již z počátku 16. století se stal v roce 1560 jako součást města Pardubic majetkem České královské komory. Díky tomu se mu začalo říkat Císařský.

----------------------------------------------------------------------------------------------

V historických pramenech se uvádí, že Císařský mlýn v Pardubicích byl postaven roku 1501 nebo 1507. Půlkruhovité ostění ale nese vytesaný staročeskýnápis:

"Mlejn tento vystavěl vejvoda Vilím z Pernštejna 1515, rozdělil syn jeho Vojtěch 1531, císař Rudolf II. přestavěl 1596 a mlynář Antonín Bubeník zase spojil i opravil 1811."

Na druhém pískovcovém ostění je latinský nápis

RUDOLPHUS II. DEI GRATIA ELECT. ROMANORUM IMPERATOR VNGARIAE BOHEMIAE REX ANNO - 1596

jehož překlad zní takto:

"Rudolf II. z Boží milosti volený římský císař, uherský (a) český král. R. 1596."

Tento nápis byl původně osazen ve mlýnici Císařského mlýna a na zeď do ulice Pod sklípky byl přenesen až roku 1910.
Mlynář byl dosazován vrchností, za to odváděl úrok zpočátku 250 kop míšeňských, navíc měl povinnost vykrmit pro vrchnost určitý počet vepřů. V polovině 18. stol. se roční úrok ustálil na 296 zl. 30 kr.

1531 obec získal směnou dům čp. 13

V roce 1531 postoupil Vojtěch z Pernštejna městu Pardubice jedno sladové kolo z panského mlýna. Na základě tohoto kroku nechali městští konšelé probourat zeď sousedního objektu a v takto získaném obecním mlýně čp. 13 postavili mlýnské kolo s kamenem a později i dvě kroupové stoupy.( RR).

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlynář se zavazoval udržovat budovu, mlýnské zařízení, pivovar i panský vodovod v domě. Pro zimní ohřívání potrubí dostával do mlýna 10 sáhů dříví. Zámeckému pivovaru musel navíc semlít veškerý slad, za to obdržel z každé várky 1 vědro piva po zaplacení 2 zl. 20 kr. tácu ze sudu.

V městském archivu je záznam o obecním mlýně z roku 1636:

"Mlejn obecní, v němž se předešle náchlební mlynář choval a každého roku větší náklad než zisku z něho přicházelo, na něj od obce činěn byl, z bedlivého uvážení toho roku pronajat jest v sumě 45 kop míš."

V roce 1759 se nakonec město mlýna zřeklo a převedlo jej do soukromých rukou.
Od 1. ledna 1759 zakoupil Císařský mlýn za 2200 zl. (1000 zl. hotově na místě, 700  zl. doplatit na sv. Jiří, zbytek splácet v ročních splátkách 60 zl.) Karel Palm.  Tehdy měl mlýn tři složení a čtyři stoupy.

srpen 1759 (po půl roce) mlýn odkoupil Antonín Ditrich

2. října 1764 Jiří Bubeník

po jeho smtrti se 13.6.1786 ujal mlýna Václav Jaňura, ketrý zde hospodařil až do plnoletosti Antonína Bubeníka

1811 Antonín Bubeník spojil mlýn Císařský s mlýnem obecním, který přikoupil

Od roku 1764 se Císařský mlýn stal majetkem mlynářského rodu Bubeníků. Antonín Bubeník roku 1811 přikou­pil ještě sousední mlýn čp. 13 a od té doby osud obou mlýnů splývá. (RR)

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Josef Bubeník, rovněž starosta města

1854 přikoupil dům čp. 12

1862 Václav Bubeník, rovněž po určitý čas starosta Pardubic

V majetku mlynářského rodu Bubeníků zůstal Císařský mlýn až do roku 1880. (RR)

1880-1910 Josef Odkolek, poslední mlynář

Roku 1910 Císařský mlýn koupilo město Pardubice a ještě v témže roce v souvislosti s regulací řeky Chrudimky a na ní napojené Městské strouhy mlýnský provoz zrušila.

 

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zánik mlynářské živnosti

Chátrající Císařský mlýn byl na přelomu 60. a 70. let 20. století téměř celý demolován.

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Bubeník
 • Palm
 • Ditrich
 • Odkolek

Historie mlýna také obsahuje:

1759  Karel Palm

1759  Antonín Ditrich

1764 Jiří Bubeník

1811 Antonín Bubeník

1854 Josef Bubeník

1862 Václav Bubeník

1880 Josef Odkolek

1910 obec Pardubice

1911 Marie Kyprová.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   • středověk
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   Na obdélném kameni (překlad portálu?) latinský nápis z roku 1596.

   Na zaklenutí portálu nápis:
   "Mleyn tento wystawel Wilym wegwoda z Pernssteina 1515. Rozdelil syn geho geho Wogtech 1531. Cisař Rudolf II prestawel 1596 a mlinar Antonin Bubenik zase spogil y oprawil 1811."
   • kamenické prvky předbělohorské
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • kované mříže
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1759 měl 3 mlecí složení a 4 krupní stoupy
    Zaniklý
    • stoupa
    • náhon
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách VI.
    Rok vydání2003
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 41-43
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách VI.
    Rok vydání2003
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 41-43
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autorkol.
    NázevParpedie
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.parpedie.cz/cti-zaznam.php?id=Cisarsky_mlyn&rozc=v%9Ae
    Datum citace internetového zdroje10 2017
    AutorFrantišek Šebek
    NázevToulky historií Pardubic I.
    Rok vydání2016
    Místo vydáníPardubice
    Další upřesněnís. 74-75
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Hrstka - Jan Řeháček
    NázevPardubické městské řeky, mlýny a mosty
    Rok vydání2015
    Místo vydáníPardubice
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Vytvořeno

    9.7.2015 21:49 uživatelem Radim Urbánek

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 29.9.2018 21:37
    Radomír Roup 9.1.2016 12:13
    doxa (Jan Škoda) 16.5.2019 15:08
    kolssteyn 5.11.2016 19:04