Mlynář a potok mají jednu věc.
(německé přísloví)

mlýn U Zikmundů, Sýkorův, Podtřebnušský mlýn

mlýn U Zikmundů, Sýkorův, Podtřebnušský mlýn
29, 32
15
Třebnuška
338 08
Rokycany
Třebnuška
49° 53' 41.7'', 13° 43' 55.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Rozsáhlý areál mlýna s moderní mlýnicí a vilou. Vše zatím bez výraznějších přestaveb, dochováno i kompletní zařízení.
1 km východně od kapličky v Třebnušce
Zbirožský potok
nepřístupný

Obecná historie:

První  známý držitel tohoto mlýna byl v roce 1652 Matěj Bedrník. Do mlýna se přiženil mlynář Zikmund Sýkora. Jméno jeho syna Ondřeje bylo ve zdejším kraji velice známé za vlády zbirožského hejtmana Ignáce Samuela de Bois. Ondřej byl na zámku ve Zbiroze mnohokrát arestován a ztlučen do krvava. V době selských nepokojů 1670 - 1680 hájil Ondřej jako svobodný člověk svoje práva. Jeho mlýn nepodléhal poddanství zbirožského zámku, ale jako celá obec Třebnuška patřil pod faru v Drahoňově Újezdě. Ondřej Sýkora se marně pokoušel dolovat zlato v nedaleké Matčině hoře. 


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podle rodinné tradice sem kol. r. 1600 přišel z východních Čech Zikmund Sýkora, ale mlýn je starší

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

do 1632 Adam Šilpoch

1632 Anna mlynářka (I. písemná zpráva o mlýnu)

1637 mlynář Zikmund s manželkou Annou, ta však téhož roku zemřela, II. manželka Ludmila

1637 - 1651 Zikmund Sýkora

1651 vdova Ludmila s pacholkem Matějem, provdaná za Jana Koláře

1652 zachycen v urbáři, platí z něj knězi do Drahoňova Újezda Matěj Bedrník

1657 Matěj Bedrník

1660-1661 Matěj Chalupa

(Bedrník, Chalupa a Zikmund je patrně stejná osoba)

1667 - 1708 Ondřej Zikmund Sýkora s manželkou Benignou (1706 II.manželka Anna), vedl permanentní spory s vrchností a jejími úředníky, několikrát byl ztrestán vězením popř. výpraskem (např. dostal od purkrabího 50 ran holí, že nedodal vrchnosti kuřata (což ale nebyla jeho povinnost) nebo 1674 vešli jeho koně do panského ovsa (údajně ale sežrali nanejvýš 1 snop ovsa), za což byl nepřiměřeně potrestán týdenním arestem, řetězy a kládou, přičemž mu na poli shnilo obilí a náhrady se nedomohl. Nebo 1687 navezli vrchnostenští úředníci na jeho louku 60 špalků (klád), aby je pro vrchnost zdarma pořezal, on však takovou povinnost nemá. Česká komora rozhodla, aby 40 klád odvezli, avšak zbylých 20 musí rozřezat. Celkem takto podal na 162 žalob a stížností, 1690 sem byla vyslána komise, purkrabí byl odvolán a hejtman v průběhu vyšetřování zemřel.)

po r. 1690 mlýn těžce poničen povodní

1708 Ondřej Sýkora zemřel ve věku 67 let

1703-1744 Martin Zikmund Sýkora s manželkou Annou

1744 zemřel ve věku 80 (recte 60) let, Anna zemřela 1771 v 96 letech

1748-1762  František Sýkora s manželkou Terezií, zemřel v 50 letech

1763 vdova Terezie (+ 1809 ve 100 letech), provd. za Jana Trejbala (+ 1810 v 88 letech)

1776-1832 Jan Sýkora s Annou, 18108 II. manželka Marie

1801-1842 Václav Sýkora (+ 1842 ve 38 letech) s Barborou roz. Svojkovskou, 1814 II. manželka Barbora roz. Jedličková z Přísednického mlýna

zanechal po sobě 13 dětí a hodně dluhů

1842-1889  Václav Sýkora ml. s manželkou Františkou

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1889 Václav II. Sýkora zemřel ve věku 77 let

1876-1899 Václav III.  (+ 1899 v 53 letech) a Františka (+ 1885 v 28 letech) Sýkorovi, II. manželka Anna

Do mlýna docházel básník Josef Václav Sládek, rodák ze Zbiroha, mlynáři Sýkorovi byli kmotry jeho dětí

1900 vdova Anna

1904 převzal František Sýkora (* 29. 5. 1879), vyučený mlynář

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1930 František Sýkora ml., mlýn přestavěl a zmodernizoval

1953 ukončen provoz

1963 veden jako rezervní provoz Mlýnů a těstáren np. Pardubice

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

po r. 1989 bratři František a Václav Sýkorovi vybudovali u mlýna pilu

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sýkora
 • Kolář
 • Bedrník
 • Šilpoch

Historie mlýna také obsahuje:

-1632 Adam Šilpoch

1632 - 1651 Zikmund Sýkora

1651-1652 vdova Ludmila a Jan Kolář

1652-1661 Matěj Zikmund (Chalupa, Bedrník)

1661-1703 Ondřej Zikmund Sýkora

1703-1744 Martin Zikmund Sýkora

1744-1762  František Sýkora

1763-1770 vdova Terezie

1770-1801 Jan Sýkora

1801-1842 Václav Sýkora

1842-1876  Václav Sýkora ml.

1876-1899 Václav Sýkora nejml.

1900-1904 vdova Anna

1904- František Sýkora

1930 František Sýkora ml.

1939 - Josef Sýkora (RR)

1990 František a Václav Sýkorovi

Fr. Sýkora, mlynář je uveden jako kmotr děcka mlynáře Chod(tt)a z Terešova 1758.
Snímek z matriky narozených přikládám.
Zde odkaz: http://www.portafontium.eu/iipimage/30061450/drahonuv-ujezd-03_2370-n?x=451&y=300&w=563&h=287

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   Areál s dominantní trojpatrovou mlýnicí kolem obdélníkového dvora
   Ve 30. letech mlýnice zvýšena na 3 patra a areál rozšířen o další objekty, mj. o patrovou obytnou vilu.
   • zdobený zděný štít
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • existující umělecké složení
    V mlýně údajně dochováno kompletní složení
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • pila
    Zaniklý
    • dřevoobráběcí dílna
    Pila zde byla již 1930, znovuzřízena po roce 1989
    U mlýna byla truhlářská dílna, 1847 zemřel ve 20 letech na souchotiny truhlářský tovaryš Antonín Sýkora (syn mlynáře Václava), 1851 truhlář Josef Wildman, 1871 truhlář František Houda
    • náhon
    • turbínová kašna
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    Výrobce
    Popis1930: 2 turbíny Francis
    1) hltnost 0,3 m3/s, spád 5,25 m, výkon 15 HP
    2) hltnost 0,36 m3/s, spád 5,2 m, výkon 19 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 41
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 41
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Klempera
    NázevVodní mlýny v Čechách I.
    Rok vydání2000
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 142-145
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorPetr Rožmberský
    NázevMlýny na Zbirožsku III.
    Rok vydání2016
    Místo vydáníRokycany
    Další upřesněníSborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 28/2016, s. 8-16
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorFrantišek Batěk, Hana Hrachová, Petr Prášil
    NázevZbirožsko na starých pohlednicích
    Rok vydání2007
    Místo vydáníHostivice
    Další upřesněnís. 281
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje

    Místo uloženíSOA Praha
    Název fonduVelkostatek Zbiroh
    Název archiválieUrbář
    Evidenční jednotkakniha
    Inventární číslo, signatura1
    Místo uloženíSOA Praha
    Název fonduVelkostatek Zbiroh
    Název archiválieUrbář
    Evidenční jednotkakniha
    Inventární číslo, signatura1
    Místo uloženíSOA Praha
    Název fonduVelkostatek Zbiroh
    Název archiváliepozemková kniha
    Evidenční jednotkakniha
    Inventární číslo, signatura4803

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    5.10.2012 11:21 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 13.7.2019 15:27
    Piskot 11.10.2012 15:48
    Radomír Roup 22.6.2018 15:18
    Jiří Smitka (Jiří Smitka) 9.4.2020 12:31