Sbírá popel a rozsype mouku.
(německé rčení)

Čížkův Mlýn

Čížkův Mlýn
2
Rzy
549 01
Náchod
Dlouhé
50° 21' 1.3'', 16° 15' 50.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Existoval již v r. 1654. Původně vodní kolo, budova mlýna ze 2/3 dřevěná, 2 mlýnice a hospodářské stavení. V r. 1911 zde Josef Čížek přistavěl tkalcovnu s vodní turbínou. V r. 1920 velká a jediná rekonstrukce do současné podoby, zřízena také pekárna. V r. 1940 si mlýn najal továrník Bartoň z Náchoda. 1949 mlýn zastaven, poté používán jako rekreační zařízení Rubeny Náchod a dětské tábory. V současnosti budova a okolí opuštěné a zchátralé.
Asi 2 km od rozcestí pod Novým Hrádkem po pravé straně
Olešenka
nepřístupný

Obecná historie:

Josef Čížek se narodil roku 1856 v Dobrušce v hostinci Na Červené. Asi v roce 1880 se oženil Annou rozenou Vlčkovou z obce Křovice, která zemřela v roce 1892 ve věku 30 roků, se kterou děti neměl. V roce 1882 koupil od Kolderta mlýn na Rzech č. p. 2 u Nového Hrádku. V roce 1893 se mlynář Josef Čížek po druhé oženil s Karolínou Bauerovou sestrou Fridolína Bauera z Brünkamühle (čte se Prinkamíle) z osady Brand u Deštného v Orlických horách, která byla svobodná matka a měla nemanželského syna Josefa Bauera narozeného 28. února 1885. (Rod Bauerových má společné pra předky s mlynářským rodem: Bauer = Sedláček z Pekelského mlýna.)

   Osada Brand se nachází mezi obcemi Plasnice a Deštné, kde rodný dům Josefa Bauera zvaný Brünkamühle je přestavěn na rekreační středisko s názvem Chata JASNA, která se nachází na okraji Deštného po levé straně silnice ve směru od Plasnic. Josef Čížek si v roce 1903 adoptoval Josefa Bauera nemanželského syna jeho druhé manželky Karolíny při čemž mu dal své příjmení Čížek a tak od této doby byl mladý Josef nositelem dvou příjmení a to Bauer – Čížek až do 1. 11. 1931, kdy bylo výnosem zemského prezidenta povoleno užívat otci i synům pouze příjmení Čížek místo příjmení Bauer – Čížek. Po ukončení měšťanské školy v Rokytnici v Orlických horách roku 1900 Josef Bauer Čížek pokračuje ve studiích na odborné škole tkalcovské ve Stárkově. Vzhledem k tomu, že Josef Bauer Čížek měl textilní vzdělání a textil se v té době značně rozvíjel, postavil  za finanční podpory svého adoptivního otce mlynáře Čížka v letech 1910 až 1915 nedaleko mlýna tkalcovnu, která na Rzech č. p. 1.stojí do dnes. Budova dnes již neslouží k výrobě textilu, ale k výrobě v jiných průmyslových odvětvích v současné době poptávaných. Josef Bauer Čížek řídil vybudování tkalcovny a později i její provoz. Vyráběly se tam hlavně velmi tehdy žádané kanafasy na výrobu lůžkovin. Josef Bauer Čížek musel v roce 1915 na vojnu do 1. světové války. V době, kdy byl ve válce tak jeho adoptivní otec mlynář Čížek prodal tkalcovnu panu Černému ze Rzů z čehož jeho adoptivní syn Josef Bauer Čížek byl velmi nešťastný, protože byl odborným textilákem a po válce se musel věnovat mlynařině, kterou nemiloval.

   Josef Čížek předává 29. 10. 1919 mlýn na Rzech č.p. 2 svému adoptovanému synovi Josefu Bauerovi Čížkovi. Dne 12. června 1920 se Josef Bauer –Čížek žení s Marií Schmidtovou ze Šedivin č. p. 27. ( Uvedený rod Schmidtových je rodově spřízněn s mlynářským rodem Mádrových z Hluckého mlýna a mlýna Na Brodku pod Janovem - U Týlků.) V letech 1921 až 1924 se manželům Bauerovým-Čížkovým narodily dvě děti, které záhy umřely. V tuto dobu (rok 1920) došlo také k velké a možná i poslední přestavbě mlýna v jeho historii. Konečně se manželé Čížkovi roku 1925 dočkali vytouženého zdravého potomka syna Josefa, který do narození druhého dítěte syna Jana Čížka roku 1928 byl v obrovské péči rodičů, aby neumřel jako jeho předchozí dva sourozenci. Oba dva synové Josef a Jan Čížkovi žijí ještě v roce 2010. V roce 1939 Josef Čížek (Bauer) onemocněl postupnou obrnou bulbární, která se projevovala ochrnutím nejprve pravé nohy a pak postupně celého těla. Došlo ke ztrátě řeči a zástavě dýchacího ústrojí a zastavení srdeční činnosti. Zemřel už jako Josef Čížek dne 4. 4. 1940 ve věku 55 roků. Jeho manželka Marie Čížková rozená Schmidtová ze Šedivin č. p. 27 zemřela dne 10. března 1976 v Hradci Králové. Manželé Čížkovi Josef a Marie rozená Schmidtová jsou pohřbeni na Novém Hrádku.

   V roce 1999 došlo ke dvěma soudním stáním dne 2. 2. a dne 4. června mezi Rubenou Náchod a bratry Čížkovými o finančním vyrovnání za podhodnocenou nízkou cenu za prodej zadluženého mlýna v roce 1940 panu Bartoňovi při čemž bylo definitivně uznáno právo bratrů Čížkových a podnik Rubena se neodvolal na což došlo dne 3. dubna roku 2000 k dohodě, kdy podnik Rubena Náchod se dohodl s bratry Čížkovými o doplatku ke kupní ceně mlýna z roku 1940 za tehdejší nízkou částku.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je zakreslen při II. vojenském mapování, na indikační skice i povinném císařském otisku z r. 1840.

Dle uvedené literatury mlýn existoval již v r. 1654.

Původně vodní kolo, budova mlýna ze 2/3 dřevěná, 2 mlýnice a hospodářská stavení a 7 ha pozemků. 

 

V roce 1840 byl majitelem mlýna Ignác Netík.

V r. 1882 mlýn koupil od  mlynáře Kolderta Jan Čížek za 35.000 zlatých, po něm na mlýně hospodařil jeho nevlastní syn Josef Bauer-Čížek, který zde v r. 1911 postavil  tkalcovnu. Ta byla v nájmu Josefa Suchánka z Nového Hrádku. V době přestavby na tkalcovnu zřejmě došlo také k přestavbě vodního kola na vodní turbínu.

Tkalcovnu koupil Josef Černý, zřídil zde i parní stroj

1919 Jan Bauer-Čížek

V r. 1920 došlo k velké a jediné rekonstrukci mlýna v jeho historii. Poté je zde uváděna také pekárna chleba. 

1930 Josef Černý zkrachoval, tkalcovnu koupil Josef Suchánek

 

1939 v tkalcovně 24 stavů

Od 1. 7. 1940 po smrti otce Josefa Čížka si najal mlýn továrník Bartoň z Náchoda s mlynářem Josefem Mádrem (údajně Bartoňovi odmítal platit nájem). 

poté si mlýn pronajal přímo Josef Mádr za 6000 K ročně, zaměstnával pekaře Václav Cajpla z Hluků

mlelo se 200 q obilí týdně, z toho 1/3 načerno

dodávali tajně chléb ruským zajatcům a partyzánům

1947 nájemce Josef Mádr nesl 70.000 Kč na nákup modernějších strojů od známého mlynáře u Plzně, v hostinci v Krčíně byl na záchodě oloupen a stlučen, na následky zranění zemřel 23. července v nemocnici v Náchodě.

mlýn přebírá syn Jiří Mádr

(doplnil jšk)

V r. 1949 mlýn zastaven a poté zakoupen za 30.000 Kčs textilním družstvem v Náchodě pro účely dětské rekreace, později převeden na Rubenu Náchod. 

Proběhla restituce potomkům rodiny Čížkovy, vlastníci firmou Rubena vyplaceni. Od r. 2010 je vlastníkem Rubena, a.s. Budova je opuštěna a chátrá.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Petr
 • Němeček
 • Přibyl
 • Netig
 • Novotný
 • Koldert
 • Čížek
 • Bauer
 • Mádr

Historie mlýna také obsahuje:

Josef Petr

Václav Němeček

Antonín Přibyla

Josef Netig

Hynek Netig

Josef Novotný

František Koldert

Jan Čížek

Josef Čížek

Bartoň

Rubena Náchod

1939 - Josef Čížek (RR)

1940-1947 Josef Mádr

 

1947 nájemce Josef Mádr nesl větší částku peněz, v hostinci v Novém Městě nad Metují byl na záchodě oloupen a stlučen, na následky zranění zemřel 23. července v nemocnici v Náchodě.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    roubená+zděná
    jednopatrový
     • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1930:
     3 válcové stolice
     krupník
     Dochovaný
     • pekárna
     • náhon
     Náhon cca 30 m dlouhý vlevo po směru toku odbočující z potoka Olešenka.
     StavZaniklý
     Popis1930:
     mlýn: 1 turbína Francis, průtok 0,245 m3/s, spád 5,5 m, výkon 13,9 HP
     tkalcovna: 1 kolo na svrchní vodu, spád 3,7 m, výkon 7,07 HP
     StavZaniklý
     Popis1930:
     mlýn: 1 turbína Francis, průtok 0,245 m3/s, spád 5,5 m, výkon 13,9 HP
     tkalcovna: 1 kolo na svrchní vodu, spád 3,7 m, výkon 7,07 HP
     Typparní stroj, lokomobila
     StavDochovaný
     Popis
     Typparní stroj, lokomobila
     StavDochovaný
     Popis
     Historické technologické prvky
     AutorSamek Antonín, Hartmanová Zdena
     NázevČížkův mlýn
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesněníVe Sborníku Rodným Krajem č. 48, 2014
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje6.2.2016
     AutorSamek Antonín, Hartmanová Zdena
     NázevČížkův mlýn
     Rok vydání2014
     Místo vydání
     Další upřesněníVe Sborníku Rodným Krajem č. 48, 2014
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje6.2.2016
     AutorJosef Hejzlar
     NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku III.
     Rok vydání1962
     Místo vydáníNedvězí
     Další upřesněnís. 27-28
     Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 8
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorBc. Tereza Pavlíčková
     NázevMalé mechanické tkalcovny v Orlických horách
     Rok vydání2009
     Místo vydáníBrno
     Další upřesněnímagisterská práce
     Odkazhttp://is.muni.cz/th/145520/ff_m/
     Datum citace internetového zdroje16.11.2016
     AutorJaromír Maisner
     NázevStaré mlýny v Orlických horách
     Rok vydání1962
     Místo vydáníKounov
     Další upřesněnís. 174-175
     Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Vytvořeno

     5.2.2016 23:50 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 18.2.2016 21:18
     Radomír Roup 9.6.2018 21:31
     doxa (Jan Škoda) 20.9.2019 14:24