K mlynářovi patří víc než bílá sukně.
(německé přísloví)

mlýn Mladá Vožice

mlýn Mladá Vožice
211
Voračického předměstí
Mladá Vožice
391 43
Tábor
Mladá Vožice
49° 32' 7.5'', 14° 48' 24.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pod hrází Panského rybníka v Mladé Vožici stojí dnes již torzo bývalého mlýna. Budova je postupně zasypávána úpravami okolního terénu. V bývalé mlýnici je zbytek hřídele,kovového palečného kola a transmisí. Zajímavý je i znak ve štítě mlýna.
V březnu 2017 mlýn zbourán (RŠ)
Na Voračickém předměstí
Novoveský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Okresní úřad v Táboře, /oddělení vyživovací a cenové/.
Telefon č.341

Čj:27429/vyživ/1941 V Táboře dne 22.prosince 1941

Všem obecním úřadům a všem mlýnům

Věc: Námězdní mletí ve mlýnech-konečná úprava.

Dodatkem ke zdejšímu přípisu čj:23468/vyživ/1941 ze dne 19.listopadu 1941 nařizuji:
Po přezkoušení žádostí se strany obcí i mlýnů, byly provedeny v mezích vydaných předpisů některé změny přidělení obcí mlýnům a ve pozbývá platnosti Seznam mlýnů zůstávajících v provozu, vydaných jako příloha ke zdejšímu čj:23468/41. Po provedených změnách jest přidělení mlýnů zůstávajících v provozu a míst jednotlivých mlýnů patrno z přílohy k tomuto nařízení „Seznam mlýnů zůstávajících v provozu a míst k nim přidělených“ která nahrazuje přílohu ke zdejšímu čj:23468/vyživ/1941.
Seznam mlýnů a šrotovníků, jichž provoz jest dočasně zastaven – vydaných rovněž jako příloha ke zdejšímu čj:23468/vyživ/1941 zůstává v platnosti. Proveďte v něm pouze tyto změny:Škrtněte:

Pořadové číslo 4. Dědek Alois, Vilice, osada Kříženec-Hrnčíře čp.27 p.Kamberk,
„ “ 6. Dědek Ladislav, Daměnice čp.2 p.Načeradec,
„ „ 9. Hrobský František, Zadní Lomná čp.8 p.Těchobuz,
„ „ 16. Kosobud Jaroslav, Stádlec čp.62,
„ „ 18. Kříž František, Dolní Hrachovice-Pohnánec čp.5 p.Hory Rat.
„ „ 31. Římal Jindřich, Blanice čp.16 p.M.Vožice
V případech, kde nastávý změna v přidělení obcí a míst mlýnům, budiž dodržován tento postup: Pokud bylo obilí dovezeno do mlýna podle dřívějšího určení, budíž tam ponecháno až do zpracování. Doprava budiž provedena podle nařízení společnými povozy. Dnem obdržení tohoto nařízení počínaje, vysdávají obecní úřady mlecí povolení již jen pro mlýny podle tohoto nového přidělení.
Jinak zůstávají v platnosti všechna již vydaná nařízení. Zvláště upozorňuji na směrnici o nové úpravě zpracování obilí a krmiv ve …, které obdržely obecní úřady přímo od ČM.svazu pro hospodaření......čj:A-2081 z 29/11.1941. Podotýkám, že tato úprava pro námězdní mletí je konečná a že okresní úřad nepřijímá již nadále žádných žádostí ani ze strany obcí a míst,ani ze strany mlýnů.
Konečně upozorňuji na nařízenou předešlou domluvu obcí a míst s mlynáři na naopak,před vystavením mlecích povolení a před dovozem do mlýna i ze mlýna. Okresní úřad se sám v několika případech přesvědčil, že přednášené stížnosti v tomto směru byly neodůvodněné a zaviněny buď obecními úřady nebo mlynáři. Zdůrazňuji, budou-li zjištěny nějaké poruchy v provozu, že s viníky bude zavedeno trestní řízení pro sabotáž podle zákona o válečném hospodářství.

Za správnost. Okresní hejtman
Podpis nečitelný vrchní rada politické správy:
Dr.Šebesta v.r.

Politický okres Tábor: Soudní okres Mladá Vožice
Seznam mlýnů zůstávajících v provozu
Přidělení se týká všech osob z celých politických obcí i osad
Číslo rejstř Jméno majitele a bydliště Přidělení politických obcí
1256 Brázda Ladislav, Vrcholtice, Vitanovice čp.1, pp. Neustupov Vrcholtice, Vyšetice, osada Chocov od pol.obce Noskov, z osady Leštiny též čp.56 a 57 patřící k pol.obci Oldřichov Den příjmu obilí a výdeje výrobku
1272 Bursík Frant. Mladá Vožice čp.211, pp.dtto Vožice stará, Běleč úterý pátek
1230 Carda Václav, Osikovec čp.6, pp.Cetoraz Domamyšl a osada Horní Světlá od pol.obce Rudná středa – pátek
1294 Drastich Čeněk, Miličín čp.253 pp.Stupčice Miličín, Horní Borek, osada Žibkov od pol.obce Lažany, osada Reksyně od pol.obce Lažany úterý
1305 Holcman Jan, Kamberk čp.62 pp.dtto Kamberk, Předbořice, Bořkovice, Otradov, osada Křekovice od pol.obce Vyšetice, osada Vosná od pol.obce Záříčí, osada Skrýšov od pol.pol obce Šebířov pondělí čtvrtek
1232 Kaňka Otomar, Sudoměřice čp.21, pp.Sudoměř-Nemyšl Sudoměřice, Lažany Vož., bez osady Žibkov a Reksyně, Hoštice bez osady Dědice a Záhoříčka a Sedlečko u Táb. úterý – pátek
1283 Kopecký Josef, Malý Ježov čp.24 pp.Hory Smilovy Ježov Velký bez osady Holýšov, osada Stojslavice z pol.obce H.Smilovy pondělí – pátek
1265 Krajíc Josef Petrovice čp.37, pp.N.Ves u M.Vož. Oldřichov vyjma čp.56 a 57 z osady Leština, Hor.Střítež bez osady Nasavrky, osada Mutice a Rašovice z pol.obce Nová Ves Vožická úterý
1295 Kramperová Antonie, Petrovice 25, pp.Miličín Petrovice, Malovice bez osady Chlístov, Záhoříčko, Barčov, Dol.Borek, osada Nasavrky od pol.obce H.Střítež, čp.40 a 39 v N.Dvorech patřící k pol.obci H.Střítež pondělí – pátek
1269 Lučan Vojtěch, Pojbuky-Blatnice čp.3, pp.H.Smil. Pojbuky, Zadní Střítež bez osady Zadní Lomná pondělí čtvrtek
1258 Růžek Ladislav, Krch.Lomná 8, pp.N.V. Rodná bez osady Bradáčov, Horní Světlá, Dolní Světlá, Radvanov úterý
1293 Šetek František, Nemyšl 40, pp.Sudoměřice Nemyšl, osada Dědice a Záhoříčko od pol.obce Hoštice pondělí
1252 Špiryt Frant. Zhoř 17, pp.N.Ves u M.Vož. Zhoř, Noskov bez osady Chocov, Řemíčov, Nová Ves bez osady Mutice a Rašovice pátek
1238 Vaněček Karel, Pohnánec – Dol.Hrachovice 6, pp.H.Rat. Pohnánec, osada Notsek a Blanička od pol.obce Pohnání středa pátek
1315 Zahradník Josef, Šebířov 15, pp.M.Vož. Šebířov bez osady Skrýšov, Záříčí bez osady Vosná, osada Bzová od pol.obce Běleč pondělí
1285 Žahour Rudolf, M.Vožice 92, pp.dtto Vožice Mladá, Hor.Smilovy bez osady Stojslavice, Radostovice, Janov úterý pátek
Rudolf Toman „Nový Mlýn“ obec Jiřetice – okres Sedlčany Osady:Chlístov, Záhoříčko, Barčov, Dol.Borek z pol.obce Malovice středa pátek
Krejčí, mlynář v obci Jetřichovice, okres Pelhřimov Osada Holýšov z pol.obce Ježov Velký úterý
1255 Ladislav Dědek, Daměnice 2, pp.Načeradec Daměnice, osada Říšnice z pol.okresu Pelhřimov
1303 Hrobský Frant. Zadní Lomná 8, pp.Cetoraz Bradáčov od pol.obce Rodná, Zadní Lomná od pol.obce Střítež Zadní úterý
1264 Alois Dědek, Vilice-osada Kříženec, Hrnčíře 27, pp.Kamberk Vilice s osadami Hrnčíře a Frauenhof Dolní úterý
1243 Kříž Frant. Dol.Hrachovice – Pohnánec 5, pp.H.Rat. Pohnání bez osady Mostek a Blaničky, osada Temešvár od pol.obce Hlasivo, dvůr Polánka, obec Ratibořice úterý
1260 Římal Jindřich, Blanice 16, pp.M.Vožice Blanice pondělí (pep)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Primus
 • Kazil
 • Bursík

Historie mlýna také obsahuje:

od r.1910 uváděn Karel Kazil (pep)

1939 - František Bursík (RR)

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Mladá Vožice
Název toku: rybník na Zhoršovském potoku
Obec, čp. : Ml. Vožice 211
Podnikatel: Fr. Bursík
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 kolo na svrchní vodu
Normální výkon v ks: 4,9


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    • zdobený zděný štít
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • dveře
    • vyskladňovací otvor
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     • stavidlo
     • vantroky
     • rybník
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     NázevSčítání lidu
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1skcbml&id=604598
     Datum citace internetového zdroje11.2.2016
     Autor
     NázevSčítání lidu
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=0&doctree=1skcbml&id=604598
     Datum citace internetového zdroje11.2.2016
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje13.4.2019

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     11.2.2016 17:29 uživatelem pepino

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 9.4.2017 11:24
     Radomír Roup 14.6.2018 12:04