Kdo má vlastní mouku, chleba si neváží.
(německé přísloví)

Liblínský, Kozojedský, Šejnovský mlýn

Liblínský, Kozojedský, Šejnovský mlýn
40, 59
Liblín
331 41
Rokycany
Liblín
49° 55' 19.7'', 13° 33' 10.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Liblínský mlýn.
Berounka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podle písemných pramenů mlýn postavil na podzim roku 1556 Jan Vojtěch z Valdštejna. V roce 1580 bylo jeho dědictví Jana Vojtěcha z Valdštejna rozděleno mezi jeho tři syny, mlýn byl tehdy již uváděný jako Šejnovský.
Později zřejmě mlýn přešel do majetku rodu Myšků. Když se roku 1586 dělili o majetek, obdržel Václav Myška mimo jiné i Šejnovský mlýn. Ten potom pronajímal za 80 Strychů žita a čtyři vykrmené vepře.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V první polovině 17. století se na Liblíně připomíná Petr Jiří z Příchovic. Po jeho smrti roku 1637 zabrala česká komora statky Strýčkov, Liblín a Žíkov a prodala je. V trhové smlouvě z roku 1639 je kromě jiného uveden i „kus řeky Mže a na ní vystavěný mlýn od kamene na tři kola pod šindel, z něho jde nájem 60 strychů žita a dva vepři. Rybář dává z řeky 8 kop“.
Za třicetileté války byl Liblín a okolní vsi vypáleny a s nimi pravděpodobně lehl popelem i Kozojedský mlýn.

Když koupil liblínské panství Jan Kryštof ze Štampachu, nechal roku 1700 pode dvorem postavit na své náklady 25 chalup, liblínský mlynář platil 50 zlatých, 20 strychů žita a 20 strychů ječmene.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Kolem roku 1850 na Kozojedském mlýně hospodařil mlynář František Brodský se svou manželkou Theodorou, rozenou Leitnerovou až do roku 1862.
Roku 1885 se na Kozojedském mlýně připomíná mlynář Jan Hornof a po něm tu mlynařil Václav Ryba. V té době se u mlýna uvádí pevný přepadový jez šikmo přes řeku Berounku, dlouhý 125,80 m a v části bližší ke mlýnu lomený. Vodní kola na spodní vodu zřízená, která jsou tři. Žlaby, jakož i stavidla, jsou také tři. Ve žlabu prvním nejblíže k mlýnu jsou dvě, ve žlabu druhém je jedno vodní kolo zavěšeno.“

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1939 byl majitelem objektu mlynář Václav Ryba. V té době se již k pohonu mlýnského kola na spodní vodu používala voda z řeky a Francisova turbína. Kozojedský mlýn, tehdy již zvaný Rybův, měl největší vodní kolo na spodní vodu ze všech mlýnů v okolí (6 m s lopatkami). Uvádí se, že na ose kola byla síla asi 50 HP a převodem se tak získávala síla asi 30 HP.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1950 byl Rybův mlýn zařazen pod Západočeské mlýny v Plzni a jeho činnost byla řízena ze mlýna v Čisté. Mlýn tak zůstal v provozu až do roku 1963-64.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Dnes objekt Rybova mlýna slouží jen rekreaci.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Zaloudek
 • John
 • Brodský
 • Hornof
 • Ryba

Historie mlýna také obsahuje:

Havel Zaloudek - 1651

1839 - John Václav

František Brodský 1850 - 1862
Jan Hornof 1885
Václav Ryba 1939 - ? 1950
Západočeské mlýny Plzeň 1950 - 1964

1939 - Václav Ryba (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
       Žádná položka není vyplněna
       • jez
       Typvodní kolo na spodní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Typvodní kolo na spodní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorKlempera Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IV
       Rok vydání2000
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnís. 83 – 86
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorKlempera Josef
       NázevVodní mlýny v Čechách IV
       Rok vydání2000
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnís. 83 – 86
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorPazderová Alena
       NázevSoupis poddaných podle víry z roku 1651, Rakovnicko
       Rok vydání2017
       Místo vydáníPraha
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Vytvořeno

       7.10.2012 13:15 uživatelem Piskot

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 19.8.2018 21:44
       Radomír Roup 13.6.2018 15:34