K mlýnu patří dva kameny, k lásce dvě srdce.
(německé přísloví)

Horní, Krokerův mlýn; Crockermühle

Horní, Krokerův mlýn; Crockermühle
147
Otovice
549 72
Náchod
Otovice u Broumova
50° 33' 22.3'', 16° 23' 10.1''
Mlýniště bez mlýna
Ve středu Otovic (cca proti kostelu sv. Barbory) stál mezi Stěnavou a náhonem ze Stěnavy na st. p. č. 39 zděný mlýn o 1 kole. Mlýn byl postaven na dominikální půdě. V současné době již budova neexistuje, jsou znatelné pouze zbytky zdiva a náhon. Existence mlýna doložena v Hesseliově urbáři, v indikační skice a císař. otisku, při 3. voj. mapování a dále v pověsti o vodníkovi.
uprostřed obce proti kostelu sv.Barbory
Stěnava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Hesseliův urbář z r. 1676-1677 uvádí, že Crockerův mlýn byl původně součástí panského dvora v Otovicích, svobodného šlechtického sídla, které patřilo Bernardu Crockerovi. Ten nebyl katolického vyznání / byl to evangelík/, na Broumovsku většinu majetku jinak vlastnil katolický Broumovský benediktinský klášter. Bernard Crocker měl čtyři děti. Když se jednou přihodilo, že jeho dva synové Ernst a Carl Crockerovi, jedoucí do města Broumova, jeli přes luka sedláka Hanse Dimftera a ten se na ně ostře osopil, došlo to tak daleko, že tohoto sedláka připravili o život. Tento čin vedl k nepříjemné žalobě, a projednávání v Praze u soudu trvalo dlouhou dobu. Zatím ubohé sedlákovy siroty užívaly Crockerův mlýn. Protože ale jednání soudu stálo starého Crockera mnoho a velkou částku už nemohl zaplatit, nabídl svůj statek spolu s mlýnem ke koupi opatu Wolfgangovi, jak se pak roku 1614 stalo. Po prodeji odešel Crocker s rodinou do Neurode / dnes Nová Ruda v Polsku/. Poté se stal Crockerovský statek s mlýnem vrchnostenským panským majetkem.           

V roce 1674 byl Crockerův mlýn od základu nově vystavěn tehdy vládnoucím opatem Thomasem. Nový mlýn měl dvě mlýnská složení. Začátkem 18. století hospodařil na mlýně mlynář Fridrich Khalert.                  

1930 majitelé Anna Kotrbová (mlýn) a Julius Kotrba (pila)

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kroker
 • Treutler
 • Khalert
 • Kotrba

Historie mlýna také obsahuje:

Bernard Crocker do r. 1614

Broumovský benediktinský klášter od r. 1614

1930 Anna Kotrbová

1676 Hesseliův urbář: 1674 byl tento mlýn nebohým titul. p. opatem Wolfgangem Zelenderem von Proschowitz spolu s crockerovským šlechtickým sídlem, nyní zvaném Panský dvůr, odkoupen, poté byla přistavěna pila. Protože ho vlastnil Bernhard Crocker je dodnes nazýván Crockerův mlýn. 1674 byl tento mlýn od základu nově postaven nyní vládnoucím titul. opatem p. Thomasem. Tento mlýn má dvě mlýnská složení. Současným mlynářem je Fridrich Khalert, na poplatcích platí ročně 46 kop a 12 kop výkrmného.

K hornímu mlýnu v Otovicích, zvanému též Krokerův, je zasazen děj pověsti Vodník v Otovicích. Jednou tam šly dvě ženy z Broumova z jarmarku a na stromě viděly sedět chlapce. Protože měly strach, aby nespadl do vody, zavolaly na něj, ať je opatrný. Na to chlapec odpověděl, ať si dají pozor ony, aby neupadly, jinak že si rozbijí hrnce, které nesou.  Jak to dořekl, skočil do vody, až to žbluňklo. Ženy se lekly, klopýtly, upadly a všechny své hrnce rozbily. Ten, kdo si z nich udělal dobrý den,  byl vodník.

Uvedeno v : Broumovsko, interpretace  kulturního a historického dědictví na Broumovsku, autorský tým: Petr Bergmann, Martin Burian a Jana Jeřábková. Vydavatel.Tuž se, Broumovsko! 2003, str. 145

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1674: 2 mlýnská složení
      Zaniklý
      • pila
      1930 mlýn a pila
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • odtokový kanál
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930
      mlýn: 1 turbína Francis, hltnost 0,46 m3/s, spád 3,6 m, výkon 16,5 HP
      pila: 1 turbína Francis, hltnost 0,699 m3/s, spád 3,7 m, výkon 26 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorBergmann, Petr;Burian,Martin;Jeřábková, Jana
      NázevBroumovsko, interpretace kult. a hist. dědictví
      Rok vydání2003
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněnístr.145
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje28.3.2016
      AutorBergmann, Petr;Burian,Martin;Jeřábková, Jana
      NázevBroumovsko, interpretace kult. a hist. dědictví
      Rok vydání2003
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněnístr.145
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje28.3.2016
      AutorWaage, Vladimír; Steinová, Šárka; Koláčný, Jaroslav
      NázevHesseliův urbář Broumovska-česká verze
      Rok vydání2014
      Místo vydáníBroumov
      Další upřesněníkniha
      Odkaznzm.cz/multimedia/uploads/2016/05/Broumov_urbar-2014-exp.pdf
      Datum citace internetového zdroje27.12.2016
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 08 (Jičín), s. 7
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      28.3.2016 19:14 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 18.6.2016 13:47
      doxa (Jan Škoda) 2.10.2018 15:13