Farinae ejusdem est.
(latinské rčení)

Nový mlýn

Nový mlýn
42
Dolní Ostrovec
398 33
Písek
Dolní Ostrovec
49° 25' 12.8'', 14° 6' 52.3''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Poslední mlýn na řece Lomnici, postavený v roce 1803 mlynářem Františkem Kynštetrem jako náhrada za níže položený Starý mlýn, který neustále trpěl povodněmi. K mlýnu byl doveden 870 m dlouhý náhon, unikátní technické dílo, jímž bylo v kombinaci se značným spádem říčky Lomnice, která zde začíná prudce klesat do někdejšího kaňonu Vltavy, dosaženo ohromného spádu na kola. (Dnes využitý k pohonu MVE.)
300 m od centra
Lomnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1803 jelikož Starý mlýn čp. 31 měl tak špatnou polohu, nízkou a hlubokou, že při každém rozvodnění říčky Lomnice velikou škodu trpěl, čímž trpěly nejen verky, ale byli odrazování i mleči, rozhodl se mlynář František Kynštetr tento mlýn zrušit a na lepším a šikovnějším místě postavit mlýn nový. Zamýšlel založit nový mlýn na výše položeném místě, zase na panské půdě a vésti k němu vodu z Lomnice umělým náhonem. Strouha měla být vedena kolem gruntů píseckých v délce 390 sáhů, má být 2 lokte široká. Z toho 70 sáhů náhonem se mělo budovat na půdě písecké. Náhon zamýšlel mlynář postavit vlastním nákladem, u mlýna měla být zřízena i pila.  Část náhonu se měla vésti i přes louku chalupníků Mikše a Němečka. Cerhonickou vrchnost však zarážela okolnost, že část náhonu půjde grunty píseckými. Obecní představenstvo, rychtář Pavel Řehoř a konšelé Tomáš Vácha a Martin Zeman, výstavbu mlýna doporučovali a za dobrou uznávali. Schválili ji i sousedé, přes jejichž pozemky měl vést náhon. Držiteli chalupy čp. 3 Němečkovi se mlynář zavázal semílat ročně 8 strychů obilí zdarma.

27. července 1803 byl vykonán "vejchoz" za účasti zástupce cerhonické vrchnosti, obce, sousedů i zástupce vrchnosti písecké. Plocha části náhonu, která šla přes grunty písecké, byla odhadnuta na 2 a 3/4 míry vejsevku. Mlynář se zavázal platit ročně z této části městu Písku 4 zl., ale protože budou v mlýně mlít i poddaní písečtí, byl mu tento plat snížen na 2 zlaté. (Písečti reprezanti tento plat pak ale zvýšili na 2 zl. 30 kr.) Mlynář se také musel zavázat, že důkladně zpevní břehy náhonu, aby z něho voda neunikala. (Celé toto protokolární ujenání bylo vtěleno do dominikální gruntovní knihy cerhonické na folio 126.)

Do konce roku 1804 byl mlýn vystavěn a připsán Františku Kynštetrovi při zachování dosavadních poddanských povinností, rozmnožených ještě o závazek odvádění 6 strychů žita ročně vrchnosti cerhonické.

18. 10. 1828 zemřel František Kynštetr, mlýn o 3 složeních přisouzen vdově Josefě Kynštetrové, se závazkem splácet 1200 zl. dluhů a dětem Rosalii, Františkovi, Josefě, Karlu a janovi vyplatit podíly po 300 zlatých.

prosinec 1829 Josefa Kynštetrová pronajala mlýn ma 3 léta za roční činži 160 zl. Janu Kulhánkovi, mlynáři z Vlachova Březí. Vymínila si sypaný výměnek, chování jedné krávy a bydlení ve mlýně.

1831 Josefa Kynštetrová postoupila mlýn v ceně 2700 zl.  synovi Františku Kynštetrovi se závazkem převzetí 1200 zl. dluhů a vyplacení 4 podílů po 300 zl. sourozencům. Hospodaření se měl ujmout až po vyjítí nájmu, t.j. koncem roku 1832.

18.6.1833 se František Kynštetr bohatě oženil s Terezií, dcerou sedláka Jana Zemana z Dolního Ostrovce čp. 14, která měla otcovského věna 248 zl. a od strýce Ondřeje Zemana, který byl důchodním blatenského panství, dostala 1710 zl.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1863 postupní a svatební smlouvou ujali mlýn manželé František a Josefa Kynštetrovi v postupní ceně 9000 zl.

1898 a 1899 smlouvami odstupními získali právo vlastnické manželé Josef Kynštetr a Marie, rozená Vondrášková.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930: majitel Josef Kynštetr

1939 postupní a svatební smlouvou stali se vlastníky mlýna manželé Jaromír Kynštetr a Albína, roz. Cízlová

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Kynštetr
 • Kulhánek

Historie mlýna také obsahuje:

1803-1828 František Kynštetr

1828-1831 Josefa Kynštetrová

1829-1832 Jan Kulhánek (nájemce)

1831-1863 František Kynštetr

1863-1898 František Kynštetr

1898-1939 Josef Kynštetr

1939- Jaromír Kynštetr

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    jednopatrový
      • existující torzo uměleckého složení
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • odtokový kanál
      • lednice
      • most, propustek
      náhon dlouhý 860 m
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisZ kola zůstala pouze litinová hřídel.
      1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,26 m3/s, spád 4,5 m, výkon 10 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisZ kola zůstala pouze litinová hřídel.
      1930: 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,26 m3/s, spád 4,5 m, výkon 10 HP
      Typturbína Bánki
      StavDochovaný
      Popis2 x Bánkiho turbína upravená dle Cink typu 6A po 35 kW, spád 5 m instalovaná 1994
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 10
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 10
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Toman
      NázevOstrovce - historie a přítomnost jihočeské vesnice
      Rok vydáníb.d.
      Místo vydáníOstrovec
      Další upřesněnís. 244-245
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      27.6.2016 17:51 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 20.8.2017 22:18