Člověk by měl mlít, protože má vítr nebo vodu.
(německé přísloví)

Koudelův mlýn

Koudelův mlýn
22
Petříkov
374 01
České Budějovice
Těšínov
48° 50' 56.8'', 14° 44' 21.4''
Prameny doložené mlýniště
Bývalý mlýn na toku říčky Stropnice, jednota "U Koudelů" čp. 22. Zůstal zde místní název (viz. mapy a foto rozcestníku). Otázkou je původní podoba mlýna (tj. zda Jednota byla postavena znovu na místě původního dřevěného mlýna nebo pře-/přistavována). Proto také volba ikonky na mapě.
cca. 400m JZ Terezína na zelené značce
Stropnice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1534 Kaudele z mlýnu (Vrchnosti odváděl ročně 9 grošů ze statku a 11 grošů ze mlýna.)

1564 Bartoš Kaudele (+1568)

1568 K vdově Bárty Kaudely se přiženil opět Bartoloměj

1591 mlýn zrušen - Jan Kaudele

1597 i 1612 uváděn Jan Kaudele

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti

1654 v berní rule uveden Florian Kaudela

1674 začal hospodařit Řehoř Janda, po statku Kaudele.

1693 nastupuje Urban Kudlata

1695 Urban prodává Jednotu Jiřímu Svitákovi (1666-1727), synovi Václava Svitáka. Jiří si totiž vzal za ženu Žofii, vdovu po nebožtíku Kaudelovi, posmrti statek na 128 kop a 20 grošů

1727 statek přebírá Jiří Differenz (+1758), zeť předešlého

1758 statek dědí Martin Differenz (1772), syn předešlého

1772 Vdova Mariana si vzala za muže Prokopa Dorazila (1746-1790), odhad 416 zl.

1784 patří k jednotě 6,34ha polí, 11,15ha luk

1801 statek přebírá Josef Differenz, syn Martina. Zde hospodaří ještě roku 1827.

1827 k jednotě patří 6,95ha polí, 9,8ha polí, 3,65ha pastvin, 0,1ha lesa, 0,90ha rybníků

 1921 statek patřil Marii Bícové, ale žil zde na výměnku Matěj Princ, syn Jana Prince.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Koudele

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • středověk
   • předbělohorské období do roku 1620
   Je samozřejmě nutno přihlédnout k faktu, že se zde prokazatelně mlelo pouze do roku 1591, resp. do 30-leté války... poté se z mlýna stala jednota - usedlost jako taková se zdá bez větších přestaveb...
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    dá se ale čekat, že tehdy muselo jít rozhodně o poměrně velký mlýn. uvádí se, že ony jednoty byly posléze cca. 2x větší než ostatní těšínovské statky.
    Žádná položka není vyplněna
     dá se čekat klasický náhon z říčky Stropnice ? (mlýn nebyl tak blízko řeky zřejmě ani tehdy)
     StavZaniklý
     Popis
     StavZaniklý
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     NázevRody "stěhovavých" povolání - Mlýny pod Bukovou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/novohradsko/bukova
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevRody "stěhovavých" povolání - Mlýny pod Bukovou
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/novohradsko/bukova
     Datum citace internetového zdroje
     Autorgenealogické stránky p. M. Čecha
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://michal.cech.sweb.cz/
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     Názevgen. vývod F. Vilíma
     Rok vydání2014
     Místo vydáníLiberec
     Další upřesněnílaskavě poskytnuto autorovi
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     foto 8/2016 http://peterth.rajce.idnes.cz/Krizky_kolem_Bukvice_Trebce_a_Koudeluv_a_Cerveny_mlyn_na_Stropnicce_konec_VIII._2016/#

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Ostatní

     Vytvořeno

     19.7.2016 19:06 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 28.9.2017 20:38