Mlynář má svůj čas, ale osel také.
(německé přísloví)

Weinzettlův mlýn

Weinzettlův mlýn
12
Mláka
379 01
Jindřichův Hradec
Mláka
49° 3' 34.8'', 14° 51' 26.4''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Weinzettlův mlýn, Hamerský, Starohamerský, Mlácký
východně od obce Mláka
Nová řeka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na místě dnešního mlýna na Nové řece stával původně hamr na zpracování železa, který je poprvé doložen r. 1640, kdy si Jan Hamerník z hamru pod Mlákou půjčil 300 zlatých, patrně na zřízení hamru. Výrobu sice rozjel, ale nejistá doba způsobila, že neprosperoval a zadlužil se. V r. 1653 proto hamr, v té době už přestavěný na mlýn s pilou, převzala vrchnost a od té doby byl pronajímán mlynářům na jeden či více roků. Mlýn měl 2 mlýnská složení a 4 stoupy a mlel pro Mláku a Hlínu. Když v roce 1729 koupili Schwarzenberkové statek Hamr-Val, kde byl mlýn zvaný Hamerský, začal se pro mlýn pod Mlákou užívat název Starohamerský. V roce 1759 byl mlýn s 2 složeními, 5 stoupami a pilou prodán do emfyteutického držení mlynáři Tomáši Charvátovi, v jehož rodině (následoval syn Dominik a vnuk Augustin) zůstal mlýn dalších 80 let. V r.1840 prodal Augustin Charvát mlýn o 2 složeních a 4 stuopách manželům Františku a Terezii Weinzettlovým za 2800 zlatýcha pilu za dalších 300 zlatých. Když byly po zrušení roboty v r. 1848 vykupovány nemovitosti držené emfyteutickým právem, staly se Weinzettlovi plnoprávnými majiteli mlýna. Po letitých sporech s třeboňským velkostatkem o to, zda je Nová řeka, na níž mlýn stojí, veřejným majetkem nebo výhradním majetkem Schwarzenberků, prodal Antonín Weinzettl v r. 1880 mlýn se 3 složeními a pilou Janu Adolfovi ze Schwanzerberka. V dalších letech pronajímala schwarzenberská správa velkostatku Třeboň mlýn vždy na 6 po sobě jdoucích let. První nájemce Josef Kubát z Písku hospodařil na mlýně až do r. 1906. Dalším nájemcem se stal mlácký starosta František Hrubý a jeho syn Jan, který hospodařil na mlýně až do r. 1925. Za 1. pozemkové reformy byl mlýn postátněn a od r. 1926 spadal pod správu Ředitelství státních lesů a statků v Třeboni.

Zdenka Kociánová

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Charvát
 • Weinzettl
 • Kubát
 • Hrubý

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - Jan Hrubý (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      • jez
      • stavidlo
      • odtokový kanál
      • turbínová kašna
      • turbínový domek
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Popis1x turbína Francis 25 kW
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Popis1x turbína Francis 25 kW
      Typturbína Kaplanova
      StavDochovaný
      Popis1x turbína Kaplan 75 kW
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      Žádná položka není vyplněna

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      7.8.2016 18:22 uživatelem No.666

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 20:32
      Radomír Roup 14.6.2018 12:20