Prošel školou jako osel mlýnem.
(německé přirovnání)

Obecní, Podkrhanický, Pankavský mlýn, mlýn Na Pěnkavech

Obecní, Podkrhanický, Pankavský mlýn, mlýn Na Pěnkavech
22
Krhanice
257 42
Benešov
Krhanice
49° 51' 13.2'', 14° 32' 57.9''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Velký mlýn na Sázavě pod Krhanicemi, doložený již k roku 1607. Od 18. stol. delší čas v držení rodu Stárků, v roce 1915 mlýn odkoupila firma L.G. Bondy s úmyslem vybudovat zde továrnu, ke kterémuž účelu byl v letech 1914 - 1917 prokopán nový náhon zv. Bonďák a postaveny nové správní budovy. Namísto fabriky však na místě zbořeného mlýna vznikla pouze elektrárna s dvojicí Francisových turbín, za I. republiky převedená pod Elektrárenský svaz okresů středočeských, která je dnes nejvýkonnější vodní elektrárnou na řece Sázavě (400 kW).
750 m od centra Krhanic
Sázava
103819 (brána)
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1607 Přech z Hodějova, nový majitel konopišťského panství, mj. zakoupil mlýn Pěnkavů v Krhanicích

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1674 mezi kacíři, kteří nenavštěvují nedělní bohoslužby, uvedena Anna, žena mlynáře na Obecním mlýně

1. ledna 1785 Podkrhanický mlýn koupil od vrchnosti za 400 zlatých mlynář Jan Stárka. Roční činže činila 30 zlatých, 30 strychů žita v penězích, 1 strych čistého předního ječmene po žních in natura, 6 dní roboty s 1 žencem po čas žní na panském dvoře. Veškeré opravy musel mlynář provádět na sv náklady, jen na opravu jezu dostal 12 kmenů stěnového dříví a každoročně 30 osob ku pomoci na opevnění jezu. Mlýn měl tehdy jedno složení se stoupou.

31. ledna 1797 Jan Stárka postoupil mlýn do užívání synovi Kašparovi Stárkovi, mlýn měl již dvě složení

31 března  1800 na majetku se upisuje podíl nevěstě Kašpara Stárka (dceři Jana Rikla, mlynáře v Horním Pecerku), neboť přinesla věnem 1000 zlatých.

26. června 1800 Kašpar Stárka přebírá mlýn do vlastnictví za odstupné otci 800 zl. plus vymíněné naturálie, mlýn má již dvě složení

5, února 1803 Kašpar Stárka prodává mlýn i s 6 jitry a 573 sáhy polí Václavu Párisovi za 9100 zl. Na výměnku zůstává Jan Stárka, nový  majitel je pod sankcí povinen plnit dohody.

1823 Václav Paris daroval kostelu chrásteckému positiv v ceně  150 zl. víd. měny.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

10, června 1866 mlýn zakoupil Karel Herr za 12 000 zl.

17. září 1881 mlýn zakoupil Petr Barták ze Stiměřic s manželkou Veronikou, nájemci velkostatku. U mlýna pila.  

1883 vyhořela stodola, zapálil údajně ze msty Václav Dubský (Novinový článek uvádí rok 1885, podezřelý byl čeledín Václav Kut - RR).

27. září 1885 mlýn zakoupili František a Ludmila Kluklovi z Prahy

1886 mlýn zakoupil Blahoš z Prahy

26. července 1887 mlýn koupil Jan Mašek (bratr mlynáře z Kamenného Přívozu) s manželkou Vilemínou 

5. srpna 1912 mlýn zdědila dcera Milada, provdaná za rakouského důstojníka Platze. Zůstává však v Praze a na mlýně dále hospodaří rodiče.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1914-1917 firma L.G. Bondy nechala prokopat nový náhon od Káňovského jezu zv. Bonďák

1915 od Milady Platzové-Maškové odkoupila firma L.G. Bondy z Prahy s úmyslem postavit zde železárnu. Vystaveny správní budovy čp. 70 - 72.

1921 dokončena přestavba mlýna na elektrárnu, vybavena dvěma generátory Brown-Boweri, přilehlá budova upravena na byt strojníka a správce elektrárny

 stavba železárny pro krizi nerealizována

1926 elektrárnu odkoupil za 6 mil. Kč Elektrárenský svaz okresů středočeských

elektrárna zásobovala mj. obce Jílové a Netvořice, zámek Konopiště ad.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

1997 elektrárnu zprivatizoval Ing. Jiří Jehlička z Prahy,  modernizována dvěma turbínami

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Stárka
 • Paris
 • Herr
 • Barták
 • Klukl
 • Blahoš
 • Mašek

Historie mlýna také obsahuje:

1758 - 1797 Jan Stárka

1797 - 1803 Kašpar Stárka

1803 - 1866 Václav Páris

1866 - 1881 Karel Herr

1881 - 1885 Petr Barták

1885 - 1886 František Klukl

1886 - 1887 Blahoš

1887 - 1912 Jan Mašek

1912 - 1915 Milada Platzová-Mašková

1915 - 1926 fa L.G.Bondy

1926 - 1945 Elektrárenský svaz okresů středočeských 

1997 Ing. Jiří Jehlička

Karel Herr nebyl zadobře se svým tchánem, ten proto odkázal velké jmění konopišťskému panství. Tento poklad měl ukrytý pod dlaždicemi na chodbě. Před jeho smrti měl pytel zlaťáků odnést na Konopiště rychtář Doležal s čeledínem Domáčkem, Domáčkovi však asi dost zůstalo za nehty, jelikož si zanedlouho postavil nový domek v Kozí ulici.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
    Z mlýna zůstala pouze barokní brána a ohradní zeď.
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • dveře
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • vrata, brána
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1758 jedno složení a stoupa
     1797 dvě složení
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1921 Elektrárna vybavena dvěma generátory od firmy Brown-Boweri, elektrickou výzbroj dodala firma Křižík
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     K elektrárně veden 1,2 km dlouhý náhon od kaňovského jezu, zvaný Bonďák.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Popis1930: 2 turbíny, výkon 2x 320 HP, spád 5,7 m, průtok 5,5 m3/s
     2015: 2 x Francis, výkon 400 kW, roč. produkce 2,806 GWh
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Popis1930: 2 turbíny, výkon 2x 320 HP, spád 5,7 m, průtok 5,5 m3/s
     2015: 2 x Francis, výkon 400 kW, roč. produkce 2,806 GWh
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popispřed 1934
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách II.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 163 - 165
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách II.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 163 - 165
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorneznámý
     NázevMlýny při řece Sázavě - dolní tok
     Rok vydání2008
     Místo vydáníČerčany
     Další upřesněníČerčanský zpravodaj roč. XVII., č. 9-10, s. 13-16
     Odkazhttp://docplayer.cz/17497852-9-10-zari-rijen-2008.html
     Datum citace internetového zdroje
     AutorOtakar Vorel
     NázevOkolo středu Čech
     Rok vydání2011
     Místo vydáníJílové
     Další upřesněnís. 31 - 32
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorFrantišek Pleva
     NázevSázava milovaná
     Rok vydání2005
     Místo vydáníPelhřimov
     Další upřesněnís. 310-311
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Ostatní

     Vytvořeno

     1.9.2016 09:44 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 22.4.2017 21:32
     Radomír Roup 4.6.2018 19:58